NKI-Certificeret 1-årig uddannelse i metakognitiv terapi

Det originale banebrydende koncept udviklet af autoriseret metakognitiv specialistpsykolog og bestsellerforfatter Linda Burlan Sørensen

 

Få en solid NKI-Certificeret metakognitiv uddannelse på over 180 timers undervisning, supervision, metodetræning, studiegrupper samt afsluttende eksamen. Uddannelseskonceptet blev skabt af autoriseret specialistpsykolog i psykoterapi og supervision (aut. cand.psych.) og forfatter Linda Burlan Sørensen allerede i 2014. Linda er én af de første danske psykologer, der blev uddannet i metakognitiv terapi hos selve metodens grundlægger professor Adrian Wells. Selve uddannelsesindholdet svarer til år 1 på vores certificerede 4-årige uddannelse, som er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening

Nyt hold starter den 14. august 2024 (Se datoer op program her.) Certificering som metakognitiv stresscoach er integreret i uddannelsen. (Datoer og program for tidligere opstartede hold: 15/8/23 samt 10/1/24.)

Vores uddannelse lægger vægt på den praktiske og manualiserede tilgang til metakognitiv terapi. Denne tilgang gør det nemmere for fagpersoner at implementere metoden i deres praksis ved at følge en struktureret tilgang. Dette sikrer en konsistent og effektiv anvendelse af metoden. Det er dog afgørende at forstå, at denne praktiske tilgang ikke bør komme på bekostning af en dybdegående forståelse af teorien bag metoden.

På uddannelsen er der fokus på fagpersonens evner til at  identificere og adressere specifikke metakognitive processer og mønstr bag psykisk mistrivsel, såsom angst, depression og stress. Dette gør det muligt for fagpersonen at tilpasse metoden på en måde, der bedst muligt imødekommer klientens behov.

Metodeformidlingen, især når den ledes af  Linda Burlan Sørensen, spiller en central rolle i at give fagpersoner både teoretisk viden og praktiske færdigheder i den metakognitive tilgang. Hendes forfatterskab og udvikling af materiale understreger hendes engagement i at formidle metakognitiv terapi på en anvendelig måde. Dette udstyrer fagpersoner med de nødvendige værktøjer til at integrere metoden effektivt i deres praksis.

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om enten-eller fremmøde, dvs. vi mødes online, når oplyst dette i programmet og fysisk, når dette oplyst.


”Hos Neokognitivt institut forstår vi den metakognitive tilgang som værende et tankesæt frem for et sæt teknikker, der tilbyder hurtige løsninger. Et tankesæt, som i sin essens, omfatter en bestemt måde, hvorpå man betragter og reagerer på egne indre oplevelser. De forskellige øvelser og teknikker, der tilknytter sig metoden er ikke andet end et middel til at opnå målet, nemlig et ændret syn på egne kognitive processer og andre indre oplevelser. I den måde, vi formidler metoden på, vægtlægger vi først og fremmest en dybere forståelse af hele tankesættet, da selve øvelserne (gode, nyttige eller praktiske og konkrete, som de fleste af dem nu engang er) aldrig kan anses for andet end midlet for at opnå det endelige mål, nemlig en øget metakognitiv bevidsthed.” Linda Burlan Sørensen

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til relevant sundheds- og pædagogisk personale. Hvis du er i tvivl, kontakt os gerne. Hvis du allerede har en psykoterapeutuddannelse fra godkendt uddannelsessted, kan herværende uddannelse godkendes som en efteruddannelse i metakognitiv terapi.

Kort om uddannelsen

Verden omkring os er under konstant forandring. Mennesket er en del af denne verden. Det psykoterapeutiske felt følger med udviklingen. Og det gør Neokognitivt Institut også. Uddannelsen sørger for en grundig og omfattende undervisning og træning i metakognitiv teori og metode, således at du efter afsluttet uddannelse trygt vil kunne anvende metoden. Selv om uddannelsen er metakognitivt funderet, finder vi det væsentligt, at de studerende også får en introduktion til visse andre psykoterapeutiske retninger, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente terapeut. Uddannelsen indeholder et højt niveau af både teori og træning i metakognitiv terapi.

På uddannelsen er der primært fokus på det metakognitive niveau – i modsætning til objektniveauet. På objektniveauet finder man tankernes indholdsmæssige aspekter fx: ”Det bliver aldrig bedre”; ”Jeg dur ikke til noget!”, ”De andre har et bedre liv end mig”. osv. Når man arbejder metakognitivt stiller man spørgsmål til, hvad man stiller op med tanken fx: ”Når du får denne tanke: Det bliver aldrig bedre– hvad gør du så med den?” Eftersom alle mennesker har negative tanker, giver det ikke så meget mening at beskæftige sig med selve tanken, men med copingen, dvs. hvad man stiller op med tanken eller følelsen, når de dukker op. Du vil således få en grundig indføring i den metakognitive tilgang og herunder terapeutisk arbejde udført på et metaplan samt introduceres for andre relevante terapeutiske metoder og teknikker.

Undervisning samt undervisningsmateriale er på dansk. Enkelte videoer eller tekster kan dog være på engelsk. De faste undervisere på uddannelsen er universitetsuddannede psykologer. De tilknyttede psykologer er desuden medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er den officielt anerkendte instans for kvalitetssikring af vores arbejde. Endvidere omfatter vores undervisningskorps certificerede psykoterapeuter (MPF) medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

Uddannelsen består af en kombination af tavleundervisning/oplæg, video-, audio- og life-demonstrationer øvelser samt supervision.

Uddannelsens hovedvægt lægges på psykoterapeutisk arbejde udført på et metakognitivt niveau samt på metakognitive psykologiske redskaber.  Året afsluttes med en skriftlig eksamen, og ved gennemført uddannelse kan du benytte titlen: “Certificeret metakognitiv terapeut (NKI/Level I)”

Udover at skabe dette unikke uddannelseskoncept allerede i 2014, har Linda Burlan Sørensen kontinuerligt videreuddannet sig på specialistniveau godkendt af Dansk Psykolog Forening samt skrevet bøgerne: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, “Stressbehandling med metakognitiv terapi”, “Gruppeforløb med metakognitiv terapi” samt “Arbejdshæfte til metakognitiv terapi.”

Etiske regler

De studerende er underlagt Dansk Psykoterapeuts forenings etiske regler (du kan finde dem her.) Brud på disse kan medføre afslutning af uddannelsesforløb – med eller uden advarsel – for den pågældende studerende, da det forventes af den studerende at have sat sat ind i disse. På uddannelsen er man også underlagt instituttets regler, som du venligst bedes læse inden uddannelsesstart.

Optagelseskriterier og ansøgningsprocedure

Grundet det høje faglige niveau på uddannelsen, skal deltagerne opfylde visse kriterier for optagelse på uddannelsen. Du kan læse mere om mulighed for optagelse på uddannelsen her.

Alle ansøgere skal sende følgende til info@neokognitiv.dk:

 • En udfyldt tilmeldingsblanket. Blanketten findes på vores hjemmeside. Klik her.
 • En kort motiveret ansøgning (max 1 A4 side), hvori du kort beskriver, hvorfor du ønsker at tage uddannelsen
 • Et opdateret CV
 • Relevant dokumentation i form af: kursus- og uddannelsesbeviser, ansættelser/erhvervserfaring

Udbytte af uddannelsen

 • En større forståelse af, hvad psykisk mistrivsel/lidelse skyldes og om vedligeholdelsesfaktorer
 • Redskaber og teknikker ift., hvordan du takler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
 • En grundig indføring i metakongnitiv terapi og herunder:
  • Metakognitioner, metakognitiv bevidsthed og metakognitive oplevelser
  • CAS – Kognitivt opmærksomhedssyndrom og dets betydning for psykisk mistrivsel
  • Metakognitionernes rolle i individets psykiske liv
  • En bred vifte af metakognitive metoder og teknikker
 • Introduktion til andre i denne kontekst relevante psykologiske retninger som eksempelvis:
  • ACT – Acceptance and Commitment Therapy
  • Choice and Reality Therapy
 • Supervision
 • Masser af øvelser og således rig mulighed for at træne de lærte teknikker

Ekstra bonus

Den psykoterapeutiske uddannelse er bygget således op, at hvert år svarer til godkendelseskriterierne for ét år på den certificerede  4-årige psykoterapeutuddannelse, sådan at hvis du på et eller andet tidspunkt skulle få lyst til at blive psykoterapeut inden for kognitive terapier, så behøver du kun at tage de resterende år på den 4-årige psykoterapeutuddannelse for at kunne kalde dig godkendt psykoterapeut.

Vejledende litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2023): “Arbejdshæfte til metakognitiv terapi”, Spitzen Publish

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag (ikke obligatorisk)

NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før uddannelsesstart. Vi snakker om det, når vi mødes den første gang. Vi har et eksklusivt tilbud for vores kursister, nemlig mulighed for at købe Linda Burlan Sørensens bøger på instituttet med en studierabat på 20 pc. Vi sender ikke bøger – så disse kan kun købes fysisk hos os.

Bøger om metakognitiv terapi – KLIK HER. Arbejdsark til gratis download KLIK HER.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris: 48.950 kr. (Prisen er for selve uddannelsen – uanset om denne foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Efter aftale kan prisen inddeles i max 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. 3-4 måneder efter uddannelsesopstart. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 24.975 kr.). Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer.

Sted:

Når oplyst som fysisk fremmøde: Mødes vi på Neokognitivt Institut.

Når oplyst virtuelt: Mødes vi via Zoom. (Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset.)

Tilmelding: Via hjemmesiden: Klik her. VIGTIGT: Ved tilmelding bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret alle Instituttets regler som beskrevet her. Uddannelsesbyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Ansøgningsfrist: 14 dage før uddannelsesstart (såfremt der stadig er ledige pladser tilbage)

Afbudsregler og fravær: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser – uanset hvad disse måde være. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et uddannelsesbevis.

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (dvs. udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det skal du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook