Metakognitive kurser og uddannelser i metakognitiv terapi (for fagpersoner)

 

Som noget enestående i Danmark tilbyder Neokognitivt Institut en række metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner af forskellig varighed – fra 2, 5, eller 6 dage til 1, 2 eller 4 år. De kortere metakognitive kurser fokuserer koncentreret på metakognitiv teori og metode med vægtlægning af konkret praktisk anvendelse. Der udstedes kursusbevis, og på de længere kurser samt uddannelser opnår man certificering. Da vi har specialiseret os inden for metakognitiv terapi, er metoden den gennemgående grundviden ift. samtlige af vores tiltag.

Vi kører fleksible kursus- og uddannelsesprogrammer med såvel fysisk fremmøde som online undervisning.

Selv om vores længere uddannelser er metakognitivt funderet, finder vi det essentielt, at  kursisterne også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente psykoterapeut.

Som udgangspunkt afholdes de fleste af vores kurser og uddannelser i København eller virtuelt (via Zoom fx).

Det høje faglige niveau afspejles bl.a. af det aspekt, at klinisk metakognitiv specialistpsykolog Linda Burlan Sørensen aktuelt er én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse). Linda er også forfatter til flere bøger om metoden.

Kurser, uddannelser og supervision:

Intensivt 2-dages metakognitivt kursus (2 dage/12 timer)

5-dages grundkursus i metakognitiv terapi for tværfaglige grupper: Teori og metode (5 dage/30 timer)

5-dages kursus i metakognitiv terapi for psykologer og læger (5 dage/30 timer)

Certificeret metakognitiv stresscoach (6 dage /36 timer)

1-årig metakognitiv uddannelse 

2-årig metakognitiv uddannelse

Certificeret 4-årig metakognitiv psykoterapeutuddannelse 

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

Følg os på Facebook.

 

Vores hjerne