Metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner

 

Som noget enestående i Danmark tilbyder Neokognitivt Institut en række metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner af forskellig varighed – fra 2, 5, eller 6 dage til 1, 2 eller 4 år. De kortere metakognitive kurser fokuserer koncentreret på metakognitiv teori og metode med vægtlægning af konkret praktisk anvendelse. Der udstedes kursusbevis, og på de længere kurser samt uddannelser opnår man certificering. Da vi har specialiseret os inden for metakognitiv terapi, er metoden den gennemgående grundviden ift. samtlige af vores tiltag.

Selv om vores længere uddannelser er metakognitivt funderet, finder vi det essentielt, at  kursisterne også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente psykoterapeut.

Som udgangspunkt afholdes de fleste af vores kurser og uddannelser i København eller virtuelt, men efter aftale kan ønskede kurser, dvs. afholdes på jeres arbejdsplads eller virtuelt/ved life-undervisning (via Zoom fx).

Det høje faglige niveau afspejles bl.a. af det aspekt, at institutleder Linda Burlan Sørensen aktuelt er én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19 (eller sammenlignelige tilstande): År 2020 vil af mange af os huskes som tiden før, mens og ikke mindst efter Covid-19. Med udgangspunkt i det faktum, at mange ting har ændret sig, og at fremtiden er uvis, er vi nødt til at forholde os til de nye realiteter.  Efter nøje og grundige overvejelser centreret om, hvordan de fleste af vores kursister får størst glæde af og mulighed for overhovedet at kunne deltage på vores kurser eller uddannelser, har vi besluttet, at de fleste af vores kurser og uddannelser vil i perioden august 2020 – juni 2021 afholdes som en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning eller udelukkende online, hvis andet ikke er muligt eller forsvarligt. Fremmødeformen vil specificereres på kursets/uddannelsens side, da vi nøje overholder myndighedernes anbefalinger. Smittekæden skal brydes, og igen af os kan gøre det alene. Livet må og kan gå videre, hvis vi er i stand til at tilpasse os den aktuelle virkelighed.

Kurser, uddannelser og supervision:

Intensivt 2-dages metakognitivt kursus (2 dage/12 timer)

5-dages grundkursus i metakognitiv terapi for tværfaglige grupper: Teori og metode (5 dage/30 timer)

5-dages kursus i metakognitiv terapi for psykologer og læger (5 dage/30 timer)

Next level: metakognitiv teori og metode trin II (5 dage/30 timer)

Certificeret metakognitiv stresscoach (6 dage /36 timer)

1-årig neokognitiv uddannelse med særlig vægt på metakognitiv terapi

2-årig neokognitiv uddannelse med særlig vægt på metakognitiv terapi

Certificeret 4-årig neokognitiv psykoterapeutuddannelse med speciale inden for metakognitiv terapi

Supervision på specialistniveau

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

Følg os på Facebook.