Metakognitive kurser og uddannelser i metakognitiv terapi (for fagpersoner)

 

Som noget enestående i Danmark tilbyder Neokognitivt Institut en række metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner af forskellig varighed – fra 2, 5, eller 6 dage til 1, 2 eller 4 år. De kortere metakognitive kurser fokuserer koncentreret på metakognitiv teori og metode med vægtlægning af konkret praktisk anvendelse. Der udstedes kursusbevis, og på de længere kurser samt uddannelser opnår man certificering. Da vi har specialiseret os inden for metakognitiv terapi, er metoden den gennemgående grundviden ift. samtlige af vores tiltag.

Selv om vores længere uddannelser er metakognitivt funderet, finder vi det essentielt, at  kursisterne også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente psykoterapeut.

Som udgangspunkt afholdes de fleste af vores kurser og uddannelser i København eller virtuelt (via Zoom fx).

Det høje faglige niveau afspejles bl.a. af det aspekt, at institutleder Linda Burlan Sørensen aktuelt er én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

(OBS. Hos Neokognitivt institut passer vi godt på vores kursister, klienter og medarbejdere, og således følger vi myndighedernes opfordringer og retningslinjer vedr. hensyntagen til hinanden. Derfor gennemføres de fleste af vores kurser og uddannelser som enten en kombination af fysisk og online undervisning eller kun online (hvis fysisk fremmøde måtte frarådes på et bestemt tidspunkt), således at der både tages højde for eventuelle Coronarelaterede anbefalinger eller restriktioner og for geografisk afstand, transporttid, transportomkostninger, arbejds- eller familiemæssige tids- eller økonomiske begrænsninger mm. samt sidst men ikke mindst miljøvenlighed. Vi mødes, vi lærer og vi udvikler os. Blot på en virkelighedstilpasset måde.)

Kurser, uddannelser og supervision:

Intensivt 2-dages metakognitivt kursus (2 dage/12 timer)

5-dages grundkursus i metakognitiv terapi for tværfaglige grupper: Teori og metode (5 dage/30 timer)

5-dages kursus i metakognitiv terapi for psykologer og læger (5 dage/30 timer)

Next level: metakognitiv teori og metode trin II (5 dage/30 timer)

Certificeret metakognitiv stresscoach (6 dage /36 timer)

1-årig neokognitiv uddannelse med særlig vægt på metakognitiv terapi

2-årig neokognitiv uddannelse med særlig vægt på metakognitiv terapi

Certificeret 4-årig neokognitiv psykoterapeutuddannelse med speciale inden for metakognitiv terapi

Supervision på specialistniveau

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

Følg os på Facebook.