PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE PÅ NIVEAU 7

 

METAKOGNITIV TERAPI - KURSER OG UDDANNELSER VED SPECIALISTPSYKOLOG LINDA BURLAN SØRENSEN

Alle studerende, der starter på 1. året af en psykoterapeutuddannelse efter den 1. august 2024, begynder på en uddannelse, hvor forskningsmodulerne er en integreret del af programmet. Uddannelsen er således beskrevet og struktureret til at kunne blive niveauvurderet på masterniveau. Som studerende er du derfor forpligtet til at tilmelde dig og gennemføre de nedenstående forskningsmoduler i år 3 eller 4 af psykoterapeutuddannelsen, som foregår i regi af Dansk Psykoterapeutforening (DPFO). Tilmeldingen skal foregå på deres hjemmeside: https://psykoterapeutforeningen.dk/uddannelser/forskningsmoduler.

DPFO tilbyder følgende forskningsmoduler:

  • Introduktion til forskningsprincipper og -perspektiver
  • Aktionsforskning og forskningsmetoder i praksis
  • Fænomenologi og førstepersons forskningsmetoder
  • Introduktion til blandede metoder og kvantitativ forskning
  • Forskning i egen praksis – vejledningsbaseret gruppearbejde

Disse temaer er blevet særligt udvalgt af DPFO og forsknings- og undervisningsfakultetet, da de giver studerende et solidt grundlag for at kunne videreudvikle praksisbaseret forskning og forskningsbaseret praksis. Disse metoder er også anerkendt af EAP samt i mange andre lande, hvor psykoterapifaget får mere og mere bevågenhed som en vigtig faglighed i arbejdet med menneskers trivsel.

Læs mere om forskningsmodulerne på følgende link: https://psykoterapeutforeningen.dk/uddannelser/forskningsmoduler

Du kan også se følgende video: Introduktion til forskningsmodulerne.

Endvidere er der også kommet nye krav til den afsluttende opgave på uddannelsen. Se dem: Minimumskrav til den afsluttende opgave på uddannelsen.

Kravet om niveau 7 vil give psykoterapistuderende de nødvendige kompetencer til at holde sig ajour med ny viden og forskning inden for feltet og dermed bidrage til fagets udvikling. Dette betyder, at studerende skal lære at engagere sig i praksisbaseret forskning, så de som færdiguddannede psykoterapeuter kan tilbyde forskningsbaseret praksis.