Datoer og program for fortsættermodulet (med start august 2024)

 

NYHED: For dette hold er certificering som NKI-Certificeret metakognitiv gruppeleder en integreret del af uddannelsen. Datoerne for dette modul er følgende: 4+5 marts samt 23+24 april 2025.

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 26. august (FYSISK FREMMØDE – OBS. supervision på instituttets adresse) 9-15.00

Det metakognitive tankesæt og de 5 blå zoner (Hvad er de 5 blå zoner? hvorfor er de spændende for os? Hvordan man omsætter en metakognitiv forståelse for at skabe mere ro og balance med implementering af viden fra den 5 blå zoner) Dag 1 (CAE) 27. august (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Det metakognitive tankesæt og de 5 blå zoner (Hvad er de 5 blå zoner fortsat Dag 2 (CAE) 28. august (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Empati og sympati i terapi. Vi skal bl.a. kigge på følgende aspekter: empati og sympati, den metakognitive tilgang til empatisk kommunikation og bivirkninger ved terapi.
(LBS, JK eller CAE) 1. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Audio-/videosupervision: (1) De studerende skal præsentere en optagelse af en session eller udgalgt del af en session på max 15-20 minutter. Husk at sørge for, at jeres optagelse virker, og at den kan deles med holdet via Zoom. (LBS, JK eller CAE) 2. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision (LBS, JK eller CAE) 3. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Fælles modul (vi er sammen og træner med et andet hold): Det næste modul går under betegnelsen “Power-Meta“, og der er to hovedelementer i centrum: metatræning og udveksling af viden og erfaring på den ene side, og mulighed for netværksdannelser på den anden side.

  • Dag 1: Denne er en helt særlig dag.  4. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

KNUD ROMER gæster Neokognitivt institut!

Hvad er frihed?

Hvor frie er vi egentlig, når det kommer til stykket. Vores sprog, adfærd og værdier og alt det, der gør os til mennesker, er noget, som er socialt og kulturelt bestemt. Samtidigt er en stor del af vores adfærd biologisk bestemt og måske er frihed i sidste ende et spørgsmål om det perspektiv, som vi anlægger på vores egne handlinger og hvordan vi forholder os til dem. Det er måske vores eneste frie råderum….


  • Dag 2: Træning af terapeutens metakognitive tankesæt med konkrete mål og opgaver (LBS og evt. KES og AJ eller JK) 5. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30
  • Dag 3: Supervision i grupper samt mulighed for netværksdannelser (LBS og evt. KES og AJ) 6. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.00

Terapeutens arbejde med øvelser med fundament i skuespillerteknik (JK) (1) 16. december (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Supervision og afslutning (LBS): 17. december (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved spiseforstyrrelser. Undervisningen tager udgangspunkt i viden om den metakognitive tilgang, men også en præsentation af cases, hvor metoden med fordel kan inddrages. Herunder også træning i udarbejdning af sagsformuleringer, spørgeteknikker og forslag til behandlingsplaner. (KES) : 22+23 januar 2025 ONLINE (9-15.00)

Gruppesupervision og feedback på egen stil (LBS) 24. januar ONLINE (9-15.00)

Dag 1+2 på 4-dages modulet: Certificeret metakognitiv gruppeleder (Anvendelse af den metakognitive metode i gruppesammenhæng) 3+4 marts  FYSISK FREMMØDE (9-15.30)

Gruppesupervision og feedback på egen stil; Kort snak om den kommende eksamensopgave samt frist for indsændelse af emne til godkendelse: den 20. marts 2025. (LBS) 5. marts FYSISK FREMMØDE (9-15.30)

Dag 3 på modulet: Certificeret metakognitiv gruppeleder: Grupperne arbejder med de aftalte problemstillinger/opgaveremner (Grupperne mødes selv: fysisk eller via Zoom; grupperne bestemmer selv form for fremmøde og sted.): 23. april (9-15.30)

Dag 4 på modulet: Certificeret metakognitiv gruppeleder: Grupperne presenterer deres arbejde/slutprodukt i plenum. Max 15 min pr. gruppe (LBS) 24. april FYSISK FREMMØDE (9-15.30)

Gruppesupervision og feedback på egen stil (LBS eller CAE) 25. april FYSISK FREMMØDE (9-15.00) 

Metakognition, metaforer og symbolisme. Vi kigger på symbolisme og dets terapeutiske anvendelse (fx Fujibjerget, Darmadukker, den lyserøde ellefant, æbler, Askepot, sushi-båndet samt flere metaforer etc.  (LBS) 19. maj 2025 ONLINE (9-15.00)

Metakognition, metaforer og symbolisme: Gruppearbejde. Grupperne arbejder med emnet med det overordnede formål at skabe nye metaforer eller lignende, der kan anvendes i praksis. Plenum og presentation af gruppernes arbejde. (LBS) 20. maj ONLINE (9-15.00)

Gruppesupervision, selvreflektion og freedback på egen stil (JK eller CAE) 21. maj ONLINE (9-15.00)

Videnskabsteori: Hvad står metakognitiv terapi på skuldrene af? Den metakognitive teori vil blive perspektiveret med i psykologiske/psykoterapeutiske teorilandskaber, begreber, metodologier og deres historiske kulturelle og videnskabsteoretiske grundlag. Formålet er en opsummering af psykologiske begreber, teorier og metodologier. (JK) 18. juni FYSISK FREMMØDE (9-15.00)

Gruppesupervision, opsamling og afslutning (LBS) 19. juni FYSISK FREMMØDE (9-15.00)

20. juni OBS. Undervisningsfri (ikke fysisk fremmøde – men dagen skal bruges til at arbejde på den afsluttende opgave)

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen senest den 19. marts 2025 – meget gerne før. Flere oplysninger ved uddannelsesstart. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 30. juni 2025 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 30. juni 2025 om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. midt/slut oktober 2025 (hvis muligt før).

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris48.950 kr. (Prisen er for selve uddannelsen – uanset om denne foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Efter aftale kan prisen inddeles i max 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. 3-4 måneder efter uddannelsesopstart. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 24.975 kr.). Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer.

Sted:

Når oplyst som fysisk fremmøde: Mødes vi på Neokognitivt Institut.

Når oplyst virtuelt: Mødes vi via Zoom(Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset.)

Tilmelding: Via hjemmesiden: Klik her. VIGTIGT: Ved tilmelding bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret alle Instituttets regler som beskrevet her. Uddannelsesbyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Ansøgningsfrist: 14 dage før uddannelsesstart (såfremt der stadig er ledige pladser tilbage)

Afbudsregler og fravær: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser – uanset hvad disse måde være. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et uddannelsesbevis.

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (dvs. udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det skal du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook