NKI-Certificeret 2-årig uddannelse i metakognitiv terapi

Det originale banebrydende koncept udviklet af autoriseret metakognitiv specialistpsykolog og bestsellerforfatter Linda Burlan Sørensen

 

Få en solid metakognitivt baseret uddannelse (trin 2/ level II) på over 360 timers undervisning, supervision, metodetræning, studiegrupper samt afsluttende eksamen.

Uddannelseskonceptet blev skabt af specialist og autoriseret psykolog (cand. psych. aut.) Linda Burlan Sørensen allerede i 2014. Linda er én af de første danske psykologer, der blev uddannet hos selve metodens grundlægger professor Adrian Wells. Selve uddannelsesindholdet svarer til år 1 og år 2 på vores certificerede 4-årige uddannelse, som er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Det fysiske fremmøde finder sted på instituttets adresse i København (med mindre andet oplyst). Man forpligter sig kun for 1 år ad gangen, og man får et diplom efter hvert år.

Nyt hold starter den 14. august 2024 (Se datoer op program her.) Certificering som metakognitiv stresscoach er integreret i uddannelsen.

Hvis du allerede har taget år 1 (OBS. Mulighed for dispensation ved år 1 taget på et andet institut): År 2/Fortsættemodul med start den 26. august 2024 (Se datoer op program her. Man forpligter sig for 1 år ad gangen, og der udstedes diplom/certificeringsbevis efter hvert år.)

(Datoer og program for år 2 fra januar 2025 oplyses i løbet af sommeren 2024. Hold øje med hjemmesiden.)

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til relevant sundheds- og pædagogisk personale. Hvis du er i tvivl, kontakt os gerne. (Hvis du tidligere har gennemført vores 1-årige uddannelse, kan du automatisk optages på fortsættemodulet.)

Kort om uddannelsen

Uddannelsen er funderet i metakognitiv teori og metode, som således udgør den teoretiske og praktiske fundament. Undervisningen omfatter også andre psykologiske retninger samt mange forskellige fagrelevante emner, sådan at du får en vidensrig og unik uddannelse med superviseret færdighedstræning.  F.eks. kan undervisningen også omfatte emner så som diagnostiske kriterier, misbrugsbehandling, den motiverende samtale, ACT (Acceptande and Commitment Therapy) og Choice and Reality Therapy (William Glasser) og/eller andre psykoterapeutiske emner.

Ved at vælge Neokognitivt Institut for din uddannelse i metakognitiv terapi får du ikke blot en omfattende og dybdegående uddannelse, men også adgang til et levende og dynamisk læringsmiljø. Vi stræber konstant efter at forny og forbedre vores undervisningstilgange og materialer for at sikre, at vores studerende får den bedst mulige uddannelsesoplevelse.

Vi tror på betydningen af at integrere de nyeste forskningsresultater og innovative tilgange i vores undervisning, hvilket giver vores studerende mulighed for at lære af cutting-edge viden inden for metakognitiv terapi. Vores dedikerede undervisere og vejledere er ikke blot eksperter inden for metakognitiv terapi, men også passionerede undervisere, der brænder for at dele deres viden og erfaringer med andre. Vi skaber et inkluderende og støttende studiemiljø, hvor der er plads til dialog, refleksion samt faglig og personlig vækst.

Uddannelsesleder er Linda Burlan Sørensen, universitetsuddannet autoriseret klinisk psykolog, godkendt Specialist i Psykoterapi og Supervision af Dansk Psykolog Forening samt forfatter til bøgerne: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, “Stressbehandling med metakognitiv terapi” , “Gruppeforløb med metakognitiv terapi.” samt “Arbejdshæfte til metakognitiv terapi”.

Undervisning samt undervisningsmateriale er på dansk. De faste undervisere på uddannelsen er universitetsuddannede psykologer. De tilknyttede psykologer er desuden medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er den højeste instans for kvalitetssikring af vores arbejde. Endvidere omfatter vores undervisningskorps certificerede psykoterapeuter (MPF), medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

På uddannelsen er der primært fokus på det metakognitive niveau – i modsætning til objektniveauet. På objektniveauet finder man tankernes indholdsmæssige aspekter fx: ”Det bliver aldrig bedre”; ”Jeg dur ikke til noget!”, ”De andre har et bedre liv end mig”. osv. Når man arbejder metakognitivt stiller man spørgsmål til, hvad man stiller op med tanken fx: ”Når du får denne tanke: Det bliver aldrig bedre– hvad gør du så med den?” Eftersom alle mennesker har negative tanker, giver det ikke så meget mening at beskæftige sig med selve tanken, men med copingen, dvs. hvad man stiller op med tanken eller følelsen, når de dukker op. Du vil således få en grundig indføring i den metakognitive tilgang og herunder terapeutisk arbejde udført på et metaplan samt introduceres for andre relevante terapeutiske metoder og teknikker.

Uddannelsen består af en kombination af tavleundervisning/oplæg, video-, audio- og life-demonstrationer øvelser samt supervision.

Hvert år afsluttes med en skriftlig eksamen, og ved gennemført uddannelse kan du benytte titlen: “Certificeret metakognitiv terapeut (NKI/Level II)”.

Etiske regler

De studerende er underlagt Dansk Psykoterapeuts forenings etiske regler (du kan finde dem her.) Brud på disse kan medføre afslutning af uddannelsesforløb – med eller uden advarsel – for den pågældende studerende, da det forventes af den studerende at have sat sat ind i disse. På uddannelsen er man også underlagt instituttets regler, som du venligst bedes læse inden uddannelsesstart.

Optagelseskriterier og ansøgningsprocedure

Læs mere om, hvordan du kan komme ind på uddannelsen her.

Ekstra bonus

Den psykoterapeutiske uddannelse er bygget således op, at hvert år svarer til godkendelseskriterierne for ét år på den certificerede  4-årige psykoterapeutuddannelse, sådan at hvis du på et eller andet tidspunkt skulle få lyst til at blive psykoterapeut inden for kognitive terapier, så behøver du kun at tage de resterende år på den 4-årige psykoterapeutuddannelse for at kunne kalde dig godkendt psykoterapeut.

Adgangskrav

Vedr. adgangskrav og optagelsesprocedure læs mere her.

Vejledende litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2023): “Arbejdshæfte til metakognitiv terapi”, Spitzen Publish

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag

NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før uddannelsesstart. Vi snakker om det, når vi mødes den første gang. Vi har et eksklusivt tilbud for vores kursister, nemlig mulighed for at købe Linda Burlan Sørensens bøger på instituttet med en studierabat på 20 pc. Vi sender ikke bøger – så disse kan kun købes fysisk hos os.

Bøger om metakognitiv terapi – KLIK HER. Arbejdsark til gratis download KLIK HER.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Årspris: 48.950 kr(Prisen er for ét uddannelsesår – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Efter aftale kan årsprisen inddeles i 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. 3-4 måneder efter uddannelsesopstart. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 24.975 kr. Hvis du ønsker at betale for begge år på én gang er prisen: 97.900 kr.). Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Vigtigt: Man forpligter sig (dvs. tilmelder sig og betaler) for 1 år ad gangen. Man skal selv tilmelde sig hvert år via vores hjemmeside – klik HER. Vi ønsker at skabe både økonomisk- og valgsfleksibilitet. NB. Uddannelsesåret inkluderer alt nødvendigt for at kunne blive godkend af Dansk Psykoterapeutforening, således at du ikke skal købe ekstra ydelser.

Sted: 

Når oplyst som fysisk fremmøde: Mødes vi på Neokognitivt Institut.

Når oplyst virtuelt: Mødes vi via Zoom(Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset.)

Tilmelding: Klik her. Uddannelsesbyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Ansøgningsfrist: 14 dage før uddannelsesstart (såfremt der stadig er ledige pladser tilbage)

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (dvs. udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Afbudsregler og fravær: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Tilmeldingen er bindende et år ad gangen. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et uddannelsesbevis.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det kan du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook.