Tilmelding til kurser hos Neokognitivt Institut

Deltagerens oplysninger:

Hvis anden betaler end deltager

Ved offentlig betaler

Faktura sendes til

[recaptcha]


Ved denne tilmelding bekræfter du samtidigt, at du har læst, forstået og accepteret samtlige beskrivelser samt betingelser for tilmelding og efterfølgende deltagelse – som anført på her samt på hjemmesiden under valgt kursus/uddannelse eller anden ydelse. Det er vigtigt, at du læser om vores sikkerhedspolitik. Ved henvendelse eller tilmelding skal du være opmærksom på, at det indebærer, at du har læst og accepteret vores behandling af persondata som anført i vores sikkerhedspolitik.

Ved tilmelding accepterer du automatisk følgende:

Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt som anført i ovenstående fx pga. en sen tilmelding, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage. Ved tilmelding oplyses deltagerens korrekte navn, som man også ønsker anført på kursusbeviset (eller evt. flere navne ved tilmeldinger af flere deltager – og dette kan anføres i rubrikken “Besked” med deltagernes fulde navn samt e-mail og telefonnummer), og kurset/uddannelsen skal gennemføres af tilmeldt deltager(e). Pladsen på holdet kan ikke senere i forløbet benyttes af en anden deltager.

Det er vigtigt, at du udfylder tilmeldingsblankketen korrekt (eksempelvis  faktureringsoplysninger, dit navn mm.). Ønske om fx ratebetaling skal fremgå i rubrikken “Besked”. Senere ændringer – efter fra os udstedt faktura dvs. efter vi allerede administrativt har behandlet tilmeldingen – kan foretages mod et administrationsgebyr på 395 kr. grundet ekstra administrationstid. Da kursus-/uddannelsesbeviset sendes via mail er det vigtigt, at vi har den korrekte mailadresse. Kursusmateriale sendes mia mail (udleveres ikke i papirform).

Prisen for kurser og uddannelse står anført på respektive sider under praktiske oplysninger, og den er den samme for både fysisk og online undervisning. Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Hvis man har tilmeldt sig et kursus/en uddannelse, og omstændighederne gør, at du/ I ikke kan deltage og refusionsfristen (14 dage før kursus-/uddannelsesstart) er overskredet, er der mulighed for at udskyde deltagelsen (af en eller flere deltagere ved fx individuel eller virksomhedstilmelding) til næste gang, kurset/uddannelsen udbydes. (Da ændringer og justeringer kan forekommer i tidens løb, vil deltageren automatisk være underlagt den nyeste justeringer/ændringer ved deltagere på senere kursus end oprindelig tilmelding.) Derefter er der ikke længere mulighed for refusion eller yderligere udskydning af kurset/uddannelsen.

Alle de materialer, der uddeles på vores kurser, uddannelser mfl. er udelukket til eget brug og må ikke videresendes, videregives, offentliggøres eller bruges i andet regi eller andre sammenhænge. Ligeledes er det ikke tilladt at audio- eller videooptage undervisning og supervision.

Instituttets undervisningsmateriale, koncepter, tekster fra hjemmesiden eller lignende kan udelukkende bruges af instituttet eller af de studerende/kursisterne i instituttets regi. De studerende/kursisterne har anvendelsesret til disse udelukkende i undervisnings- og uddannelses- eller kursussammenhæng, og anvendelse i eget eller andet regi er ikke tilladt under skriftelig tilladelse fra institutlederen. Hvis dette sker, forbeholder Neokognitivt institut sig retten til at ekskludere vedkommende fra uddannelsen/kurset med øjeblikkelig virkning uden refusion eller uddannelses- eller kursusbevis.

Neokognitivt Institut forbeholder sig retten til at opdatere og ændre betingelser og vilkår samt tager forbehold for datoændringer og slåfejl i kursus- og uddannelsesprogrammerne.

Neokognitivt institut forbeholder sig således retten til at rykke undervisningsdage online, hvis fysisk fremmøde ikke kan lade sig gøre – uanset årsag. Online undervisning er således ligestillet fysisk undervisning. Online undervisningsdage er grundet deres intensitet reduceret med ca. 30 minutter, således at tidsrummet for online undervisning som udgangspunkt (med mindre andet oplyst er): 9-15.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19 eller sammenlignelige tilstande: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen eller terapien foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab.