Tilmelding til kurser hos Neokognitivt Institut

Deltagerens oplysninger:

Hvis anden betaler end deltager

Ved offentlig betaler

Faktura sendes til
Ved denne tilmelding bekræfter du samtidigt, at du har læst, forstået og accepteret samtlige beskrivelser samt betingelser for tilmelding og efterfølgende deltagelse – som anført på her samt på hjemmesiden under valgt kursus/uddannelse eller anden ydelse. Det er vigtigt, at du læser om vores sikkerhedspolitik. Ved henvendelse eller tilmelding skal du være opmærksom på, at det indebærer, at du har læst og accepteret vores behandling af persondata som anført i vores sikkerhedspolitik.

Ved tilmelding accepterer du automatisk følgende:

Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursus- eller uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Dette gælder også  ifm. fx sygdom eller alle andre former for uforudsigelige hændelser. Uddannelsen/kurset – eller dele af uddannelsen/kurset – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Der sker således ingen refusion af uddannelses- eller kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset eller uddannelsen – uanset fraværsårsag.

Hvis fakturaen ikke er blevet betalt som anført i ovenstående fx pga. en sen tilmelding, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Ved tilmelding oplyses deltagerens korrekte navn, som man også ønsker anført på kursusbeviset (eller evt. flere navne ved tilmeldinger af flere deltager – og dette kan anføres i rubrikken “Besked” med deltagernes fulde navn samt e-mail og telefonnummer), og kurset/uddannelsen skal gennemføres af tilmeldt deltager(e). Pladsen på holdet kan ikke senere i forløbet benyttes af en anden deltager.

Skulle du overveje at indhente dit fravær, kan dette eventuelt gøres, hvis netop denne dag eller disse dage skulle udbydes igen på et senere tidspunkt. Dagsprisen er 2.645 kr. Selvfølgelig er deltagelsen afhængig af, at der er ledige pladser på næste hold på de ønskede dage/moduler. Du skal endvidere selv finde frem til de manglende kursusdage/moduler på vores hjemmeside samt tilmelde dig via vores hjemmeside under Tilmelding senest 30 dage før ønsket modul (husk venligst at udfylde alle felter – inkl. modulets navn og datoer). Du får et svar fra os inden for 2-4 uger, om dette er en mulighed.

Det er vigtigt, at du udfylder tilmeldingsblankketen korrekt (eksempelvis  faktureringsoplysninger, dit navn mm.). Ønske om fx ratebetaling skal fremgå i rubrikken “Besked”. Senere ændringer – efter fra os udstedt faktura dvs. efter vi allerede administrativt har behandlet tilmeldingen – kan foretages mod et administrationsgebyr på 395 kr. grundet ekstra administrationstid. Da kursus-/uddannelsesbeviset sendes via mail er det vigtigt, at vi har den korrekte mailadresse. Kursusmateriale sendes mia mail (udleveres ikke i papirform).

Prisen for kurser og uddannelse står anført på respektive sider under praktiske oplysninger, og den er den samme for både fysisk og online undervisning. Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Hvis man har tilmeldt sig et kursus/en uddannelse, og omstændighederne gør, at du/ I ikke kan deltage og refusionsfristen (14 dage før kursus-/uddannelsesstart) er overskredet, er der mulighed for at udskyde deltagelsen (af en eller flere deltagere ved fx individuel eller virksomhedstilmelding) til næste gang, kurset/uddannelsen udbydes. (Da ændringer og justeringer kan forekommer i tidens løb, vil deltageren automatisk være underlagt den nyeste justeringer/ændringer ved deltagere på senere kursus end oprindelig tilmelding.) Derefter er der ikke længere mulighed for refusion eller yderligere udskydning af kurset/uddannelsen.

Alle de materialer, der uddeles på vores kurser, uddannelser mfl. er udelukket til eget brug og må ikke videresendes, videregives, offentliggøres eller bruges i andet regi eller andre sammenhænge. Ligeledes er det ikke tilladt at audio- eller videooptage undervisning og supervision.

Instituttets undervisningsmateriale, koncepter, tekster fra hjemmesiden eller lignende kan udelukkende bruges af instituttet eller af de studerende/kursisterne i instituttets regi. De studerende/kursisterne har anvendelsesret til disse udelukkende i undervisnings- og uddannelses- eller kursussammenhæng, og anvendelse i eget eller andet regi er ikke tilladt under skriftelig tilladelse fra institutlederen. Hvis dette sker, forbeholder Neokognitivt institut sig retten til at ekskludere vedkommende fra uddannelsen/kurset med øjeblikkelig virkning uden refusion eller uddannelses- eller kursusbevis.

Neokognitivt Institut forbeholder sig retten til at opdatere og ændre betingelser og vilkår samt tager forbehold for datoændringer og slåfejl i kursus- og uddannelsesprogrammerne.

Neokognitivt institut forbeholder sig således retten til at rykke undervisningsdage online, hvis fysisk fremmøde ikke kan lade sig gøre – uanset årsag. Online undervisning er således ligestillet fysisk undervisning. Online undervisningsdage er grundet deres intensitet reduceret med ca. 30 minutter, således at tidsrummet for online undervisning som udgangspunkt (med mindre andet oplyst er): 9-15.