Datoer og program for nyt hold med start den 15.08.2023

 

NYHED: For dette hold er certificering som metakognitiv stresscoach integreret i uddannelsen. Helt konkret betyder dette, at man får en certificering som metakognitiv stresscoach allerede efter stresscoachmodulerne (16+17 august, 13+14 september samt 30+31 oktober 2023).

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 15. august 2023 (LBS) ( (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 16. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 17. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE OBS. vi mødes på instituttets adresse HER) 9-15.00

Hvad er stress (og herunder akut vs. langvarig stress, om komorbiditet mellem forskellige psykiske lidelser og stress, om det transdiagnostiske aspekt ved metakognitiv terapi, fortsat arbejde med sagsformuleringer samt Detached mindfulness (med tilhørende øvelser og teknikker), opmærksomhedstræning (med tilhørende øvelser og teknikker). Fokus på omstrukturering af negative metakognitioner. Undervisningen omfatter endvidere plenumsdemonstrationer samt par- og gruppearbejde 13+14 september (LBS/BIT) (FYSISK FREMMØDE – vi mødes på instituttets adresse HER) 9-15.30

Gruppesupervision  (CAE) 15. september (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Fortsat arbejde med sagsformuleringer, sessionsstrukturering, om metakognitiv sokratisk spørgeteknik, anfægtelse af positive metakognitioner, flere teknikker og metoder, masser af øvelser, demonstrationer og træning. Selve stresscoachcertificeringen finder sted løbende på dag 6, og den består af diverse mundtlige spørgsmål, der skal vise, at du har forstået metoden og er i stand til at anvende den. Det absolut vigtigste er, at du har opnået en relevant viden om den metakognitive metode og kan demonstrere, at du kan anvende teorien i praksis. Der udstedes kursusbevis: “Certificeret metakognitiv stresscoach”. 30+31 oktober (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen stil (LBS) 1. november (FYSISK FREMMØDE – på Institutes adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 6. december (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  7. december (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision  (CAE) 8. december (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma) (LBS) 17. januar 2024 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00 

Introduktion til ACT – Acceptance and Commitment Therapy (JK) 18. januar (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30 OBS! 9-15.30

Gruppesupervision (LBS) 19. januar (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) OBS! 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 21. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi for børn og unge (12-21 år) (KES) 22. februar 2024  9-15.30 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Om at arbejde metakognitivt med familier (forældrenes støttefunktion til børn og unge i metakognitivt forløb) (KES) 23. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved misbrug (med fokus på alkohol) (KES) 18. marts (FYSISK FREMMØDEpå instituttets adresse)

Choice Theory and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 19. marts (FYSISK FREMMØDEpå instituttets adresse)

Evt. mere Choice efterfulgt af gruppesupervision (LBS) 20. marts (FYSISK FREMMØDEpå instituttets adresse)

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (LBS)  1. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Neurologi og tankeprocesser (JK) 2. maj (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) OBS. 9-15.00

Sokratisk dialog i det metakognitive arbejde (JK) 3. maj (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) OBS. 9-15.30

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag (LBS) 12. juni (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning (LBS) 13. juni (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

14 juni 2024: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 14. juni inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 24. juni inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 24. juni om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut september/start oktober 2024 (hvis muligt før).

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook