Intensivt 6-dages kursus i metakognitiv pædagogik

Bliv NKI-godkendt metakognitiv pædagogisk vejleder

 

Kursus (6 dage 36 timer); Dette kursus afholdes både som fysisk og som online kursus. Du vælger selv fremmødeformen.

Dette intensive 6-dages kursus i metakognitiv pædagogik er skabt med henblik på at udruste deltagerne med en grundig forståelse og praktiske færdigheder inden for metakognitiv teori, metode og pædagogik. Kurset er baseret på den effektive metakognitive tilgang udviklet af prof. Adrian Wells og tilpasset til en pædagogisk kontekst af Neokognitivt Institut v/ metakognitiv specialistpsykolog Linda Burlan Sørensen. Der er tale om et paradigmeskifte, der inviterer til et ny menneskesyn.

Der udstedes kursusbevis: “Metakognitiv pædagogisk vejleder (NKI-godkendt)”.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til lærere, pædagoger, undervisere, skoleledere og andre relevante fagpersoner, der ønsker at styrke deres pædagogiske praksis gennem en metakognitivt funderet tilgang. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset, men det forventes, at deltagerne har en interesse i metakognitiv terapi og pædagogik samt en vilje til at anvende det lærte i deres egen praksis.

Hvad er metakognitiv pædagogik, og hvad bygger den på?

Den metakognitive tilgang eller metakognitiv terapi er en relativ ny psykologisk retning, som er markant anderledes ift. andre terapiformer, idet den udelukkende arbejder med omstrukturering af metakognitioner (fx overbevisninger om tanker og følelser, og hvad disse kan gøre ved os), hvor man fx i kognitiv terapi vil omstrukturere selve tanken. En metakognitiv tilgang foreslår, at psykisk mistrivsel opstår netop, når vi forstyrrer hjernens naturlige healings- og selvreguleringsevne ved uhensigtsmæssige copingstrategier så som fx overdrevne bekymringer, grublerier, øget opmærksomhed på bestemte tanker og følelser,  trusselsmonitorering osv. Dvs. overtænkning. Selvfølgelig bekymrer vi os, og vi grubler også over diverse, men her er der et spørgsmål om mængde; om en oplevelse af manglende kontrol over disse mentale fænomener. Den metakognitive tilgang kommer med et spændende forslag til, hvordan vi atter kan genvinde kontrollen over vores mentale strategier.

Fokus i metakognitiv pædagogik: de tre metakognitive ben

Kurset bygger på Linda Burlan Sørensens beskrivelse af de tre metakognitive ben (de tre metaben). På den ene side skal der være en reduktion eller formindskelse af de aspekter, der negativt påvirker psykisk trivsel og/eller læring (CAS), og på den anden side skal der styrkes de kognitive processer, der netop fremmer læring (uanset hvilken form for læring, der er tale om: fra faglig viden til selvforståelse). Sidst men ikke mindst er det selve fagpersonens metakognitive bevidsthed, der ligeledes er et centralt aspekt. “You must walk your talk.” Hvordan vi som fagpersoner implementerer det metakognitive mindset i vores professionelle virke, kan både få en væsentlig betydning for vores egen psykiske trivsel på arbejdspladsen og for vores formidling af tankegangen til den aktuelle målgruppe, som vi arbejder med (fx børn, forældre, kollegaer osv.).

Det første metaben

Metakognitiv pædagogik er en innovativ tilgang til læring og undervisning, der udfordrer den traditionelle opfattelse af, hvad der ligger til grund for psykisk mistrivsel og i stedet lægger vægt på metakognitionernes og copingstrategiernes rolle. I modsætning til tidligere antagelser er det nemlig ikke tankerne eller følelserne, der primært står bag udviklingen af psykisk mistrivsel. Ifølge den metakognitive tilgang er det vores overordnede copingsstrategier, der kræver vores opmærksomhed. Hvis vi eksempelvis har en overbevisning om, at vi ikke kan styre vores tanker, eller at tanker kan være skadelige eller farlige, er det netop disse metakognitive antagelser, der bør undersøges nærmere, i stedet for tankernes indhold. Kun ved at anfægte de metakognitive antagelser, dvs. de kognitive styringssystemer i vores psyke, kan vi opnå en mærkbar og betydningsfuld indflydelse over de valg, vi træffer og dermed vores trivselsoplevelse. “En reduktion af det overdrevne selvfokus, der uundgåeligt resulterer i en oplevelse af psykisk mistrivsel,  er det første metaben i den metakognitive pædagogik.” Linda Burlan Sørensen

Det andet metaben

Metakognitiv pædagogik, som udviklet af Neokognitivt Institut, bygger på ovenstående forståelse af kognitive processer og introducerer en tilgang inden for undervisning og læring generelt, der fokuserer på at udvikle individets – herunder elevernes, børnenes eller de studerendes – bevidsthed og kontrol over deres egne tænke- og læringsprocesser. Metakognition refererer til evnen til at reflektere over, monitorere og evaluere ens egne tanker, viden og læringsstrategier.

Metakognitiv pædagogik kan implementeres på tværs af forskellige fagområder og aldersgrupper (dog fra ca. 7-8 år). Det er en fleksibel tilgang, der kan tilpasses forskellige undervisningsstile og læringsmiljøer. Ved at styrke elevernes metakognitive færdigheder sigter metakognitiv pædagogik mod at fremme livslang læring og uafhængig tænkning. Nogle centrale elementer her er bevidsthed om egen læring, selvregulering, problemløsning, kritisk tænkning samt selvrefleksion.

“Det andet metaben består altså af en forbedring af individets metakognitive bevidsthed, der således vil øge læringsevnen – uanset om det omhandler tilegnelse af faglig viden i en bestemt sammenhæng eller arbejde med egne metakognitive processer.” Linda Burlan Sørensen

Det tredje metaben

Det tredje metaben i NKI-udviklet metakognitiv pædagogik fokuserer på fagpersonens metakognitive bevidsthed og dens betydning for både egen psykiske trivsel og professionelle virke.

Som fagperson er det afgørende at forstå og implementere det metakognitive mindset i vores professionelle praksis. Vi skal være i stand til at gå forrest med vores egne handlinger og vise, hvordan metakognitiv bevidsthed kan anvendes i praksis. Dette indebærer en konsekvent indsats for at arbejde med vores egne metakognitive antagelser og strategier.

Ved at udvikle vores metakognitive bevidsthed kan vi bedre forstå vores egne tankeprocesser og reaktioner samt håndtere dem mere effektivt. Dette kan ikke kun forbedre vores egen psykiske trivsel på arbejdspladsen, men det kan også gøre os bedre rustet til at formidle metakognitiv tænkning til vores målgruppe, uanset om det er børn, forældre eller kollegaer.

Hvorfor skal du tage dette kursus?

Dette intensive 5-dages kursus i metakognitiv pædagogik er ikke blot et dyk ned i teorien, det er en transformation af din praksis som underviser eller pædagog. Ved at deltage i kurset vil du få adgang til en banebrydende tilgang til læring og undervisning, som vil udruste dig med dybdegående forståelse og praktiske færdigheder inden for metakognitiv teori, metode og pædagogik.

Det paradigmeskiftende element ligger i vores tilgang til psykisk trivsel og læring. Vi udfordrer den traditionelle opfattelse ved at fokusere på metakognitionernes og copingstrategiernes rolle i stedet for tankernes og følelsernes indhold. Ved at omstrukturere vores metakognitive antagelser kan vi opnå en betydelig indflydelse på vores trivsel og læring.

Kurset bygger på Linda Burlan Sørensens teori om de tre metakognitive ben, hvor vi arbejder med både reduktion af overdrevent negativt selvfokus og styrkelse af metakognitive processer. Men det tredje ben handler om dig som fagperson. Vi fokuserer på din metakognitive bevidsthed og hvordan du kan implementere det metakognitive mindset i din professionelle praksis. Dette vil ikke kun bidrage til din egen psykiske trivsel, men også gøre dig bedre rustet til at formidle metakognitiv tænkning til din målgruppe.

Så hvorfor skal du tage dette kursus? Fordi det ikke blot er et kursus, det er en rejse mod en dybere forståelse af læring, trivsel og dig selv som fagperson. Det er en mulighed for at opnå en transformation, både personligt og professionelt, som vil berige din praksis og dine relationer med dine elever, kollegaer eller klienter.

Kursusstruktur

  • Dag 1+2: Introduktion til metakognitiv terapi. De første to dage af kurset vil dykke ned i grundlæggende principper og teknikker inden for metakognitiv terapi, som er udviklet af Adrian Wells. Deltagerne vil blive introduceret til teoretisk viden om metakognition, samt praktiske værktøjer til at identificere og håndtere uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre.
  • Dag 3+4: Metakognitiv pædagogik. Dagene tre og fire vil være dedikeret til at udforske metakognitiv pædagogik specifikt rettet mod både personalet og målgruppen, såsom børn og unge. Gennem interaktive workshops, gruppeøvelser og case-studier vil deltagerne lære at tilpasse og implementere metakognitiv pædagogik i deres undervisningssituationer og læringsmiljøer.
  • Dag 5+6: Opsamling, feedback og yderligere metakognitive redskaber. Dee sidste to dage af kurset vil være en integreret del, hvor deltagerne vil få mulighed for at reflektere over og konsolidere deres læringserfaringer. Der vil være tid til erfaringsudveksling, diskussion af fremtidige implementeringsstrategier og individuel feedback fra underviserne.

 


Datoer for de kommende kurser

FYSISK: 15+16 januar, 4+5 februar samt 8+9 april 2025 (alle dage 9-15.30)

ONLINE: 28+29 oktober, 25+26 november 2024 samt 27+28 januar 2025 (alle dage 9-15.00) Hold 2 online 

(OBS. 14+15 august 2024, 16+17 september samt 22+23 oktober 2024 (alle dage 9-15.30) LUKKET FOR TILMELDINGER!)

OBS. Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter. Kurserne kan ikke kombineres – man kan enten vælge onlinekurset eller kurset med fysisk fremmøde.

Vedr. online kurset:  Alle dage 9-15.00. Vi mødes virtuelt via Zoom. (Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset. NB. Virtuel undervisning er meget mere intensiv end fysisk undervisning, da tiden bruges mere effektivt. Derfor er flere dog kortere pauser, og undervisningsdagen lidt kortere.)


Andre praktiske oplysninger

Pris: 16.950 kr. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Kursusprisen kan efter aftale inddeles i max 2 rater á 8.675 kr. inkl. administrationsgebyr. Den første rate skal indbetales før kursusstart og den anden ca. midtvejs. Der tillægges ikke moms.

Merit: Det er muligt at få merit for de første 2 dage af kurset, hvis du kan dokumentere deltagelse i relevante metakognitive kurser, der allerede omfatter en grundig introduktion til metakognitiv terapi. Prisen for de resterende 4 dage af kurset er 11.300 kr. Der tillægges ikke moms, og dette beløb kan ikke betales i rater.

Tilmelding: klik HER. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: Så længe der er ledige pladser.

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Afbudsregler samt fravær: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et kursusbevis.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Vejledende litteratur

Wells, Adrian (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2023): “Arbejdshæfte til metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før kursusstart.

 

Følg os på Facebook