Intensiv introduktion til metakognitiv terapi

Få en smagsprøve på metakognitiv teori og metode

 

Kursus: 2 dage/12 timer; Dette kursus afholdes både via virtuel undervisning og ved fysisk fremmøde. Du kan selv vælge fremmødeformen.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til fagfolk, der arbejder inden for sundheds- og socialsektoren, og som gerne vil vide mere om denne nye psykologiske retning og dens potentiale ift. deres eget virke og/ eller arbejdsplads.

Kursets indhold

Vi udvikler os konstant, og det gør vores måde at tænke og handle på også. Hvis man bare tænker på, hvor anderledes Danmark så ud for blot 50 år siden, og hvor mange af de ting, som vi gør i dag, ville have vakt foragt eller om ikke andet mistro eller manglende forståelse, så er det klart, at vi ikke kan stoppe tingenes gang. Derfor er det måske vigtigt også at følge med de sidste udviklinger, der sker på det psykiske område. Når vi tænker psykolog eller psykologisk behandling, er vi vant til at tænke på en bestemt måde…

Og som sagt… tingene ændrer sig. Og her kommer den metakognitive tilgang inde i billedet. En tilgang, der bl.a. foreslå, at en oplevelse af kontrol over egne tankeprocesser kan få afgørende betydning for ens psykiske trivsel. At det er muligt både at være menneske med det, der hører til en eksistens, samt lære at reducere unødvendig psykisk smerte.  Få en smagsprøve på denne tilgang og se, hvad du tænker om de nye tanker.

Den metakognitive tilgang er en relativ ny retning inden for psykologien, og den præsenterer en på mange måde anderledes forståelse af psykisk lidelse og mistrivsel. Inden for den metakognitive tilgang mener man ikke mener, at det er tankernes indhold eller følelserne, der er det vigtigste for vores psykiske trivsel, men det er til gengæld vores metakognitioner, dvs. erkendelsen om tanker, følelser, kognitive processer osv. (“Tanker om tanker”). Med andre ord skal problemet søges i copingen og ikke i tankerne eller i de oplevede følelser. Alle mennesker har negative tanker. Det er helt naturligt. Så det er ikke selve tanken, der skaber problemet. Det er altså vores respons på tanken, der har en afgørende betydning.

I flere årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på i, hvad vi tænker, føler eller mærker. Men nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores kognitioner er irrelevant ift. psykisk mistrivsel. Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vores fokuspunkt i stedet skal være selve de psykiske processer, der fører til en forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt kognitivt indhold. Denne overfokusering på nogle bestemte tankeprocesser (fx bekymringer og grublerier) kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi tænker over egne tankeprocesser, hvordan denne tænkning om tænkningen påvirker vores psykiske liv.

Den metakognitive tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes ifm. mange forskellige psykiske problematikker.

Der udstedes kursusbevis.

Udbytte af kurset 

  • En større indsigt i hvad den metakognitive tilgang står for
  • En dybere forståelse af metakognitive processer
  • En ny tilgang til psykisk mistrivsel/lidelse samt vedligeholdelsesfaktorer
  • Konkrete og straks-anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. klientarbejdet
  • Metoder og teknikker ift., hvordan du takler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse
  • Et godt grundlag for at finde ud af, om denne tilgang kan tilbyde dig eller din arbejdsplads netop de redskaber, som der er behov for

Praktiske oplysninger

Datoer for de næste kurser i 2024:

14+15 august 2024 (FYSISK FREMMØDE – OBS! se adressen HER– Ved valg af dette kursus oplys venligst ved tilmelding: FYSISK-KURSUS24 (Begge dage 9-15.30) 

 28+29 oktober 2024 (ONLINE UNDERVISNING) – Ved valg af dette kursus oplys venligst ved tilmelding: ONLINE-KURSUS-OKT24 (Begge dage 9-15)


OBS.: Kurserne kan ikke kombineres – man kan enten vælge onlinekurset eller kurset med fysisk fremmøde.

(Oplysninger vedr. online-kurset: begge dage 9-15.00. Vi mødes virtuelt via Zoom. Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset. NB. Virtuel undervisning er meget mere intensiv end fysisk undervisning, da tiden bruges mere effektivt. Derfor er flere dog kortere pauser, og undervisningsdagen lidt kortere.)


Pris: 5.950 kr. (NB. Der tillægges ikke moms. Kursusgebyret kan ikke inddeles i flere rater.)

Tilmelding: Klik her. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: Lige så længe der er ledige pladser.

Afbudsregler samt fravær: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et kursusbevis.

Sted: Neokognitivt Institut København eller Zoom

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2023): “Arbejdshæfte til metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før kursusstart.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

 

 

Følg os på Facebook