5-dages kursus i metakognitiv terapi

 

Kursus (5 dage 30 timer); Dette kursus afholdes både som fysisk og som online kursus. Du vælger selv fremmødeformen.

Målgruppe

Alle relevante fagpersoner, der ønsker at vide mere om metakognitiv terapi (fx men ikke kun: psykologer, læger, sygeplejesker, pædagoger, lærere, socialrådgivere osv.). På kurset kommer man i besiddelse af metakognitive redskaber, der kan tilpasses og anvendes ift. et menneskeorienteret arbejde, hvor angst-, depressions- eller stresssymptomer er problematiske for klienten/borgeren. Vores erfaring er, at den metakognitive forståelse af psykiske processer med gavn kan implementeres på tværs af faglige kontekster, hvor opmærksomhedstræning og straks-anvendelige teknikker kan videreformidles til målgruppen.

Kort om kursets indhold

Den metakognitive tilgang er en relativ ny psykologisk retning, som er markant anderledes ift. andre terapiformer, idet den udelukkende arbejder med omstrukturering af metakognitioner (fx overbevisninger om tanker og følelser, og hvad disse kan gøre ved os), hvor man fx i kognitiv terapi vil omstrukturere selve tanken. En metakognitiv tilgang foreslår, at psykisk mistrivsel opstår netop, når vi forstyrrer hjernens naturlige healings-/selvreguleringsevne ved uhensigtsmæssige copingstrategier så som fx overdrevne bekymringer, grublerier, øget opmærksomhed på bestemte tanker og følelser,  trusselsmonitorering osv. Dvs. overtænkning. Selvfølgelig bekymrer vi os, og vi grubler også over diverse, men her er der et spørgsmål om mængde; om en oplevelse af manglende kontrol over disse mentale fænomener. Den metakognitive tilgang kommer med et spændende forslag til, hvordan vi atter kan genvinde kontrollen over vores mentale strategier.

METAKOGNITIV PÆDAGOGIK METAKOGNITIV TERAPI MCT NEOKOGNITIVT INSTITUT KURSER OG UDDANNELSER

Eksempelvis foreslår den metakognitive tilgang, at det IKKE er tankerne eller følelserne, der står bag udviklingen af psykisk mistrivsel, men det er vores overordnede copingsstrategier, man skal kigge på. Hvis jeg fx har en overbevisning om (metakognitiv antagelse), at jeg ikke kan styre mine tanker, eller at tanker kan være skadelige eller farlige, så er det netop disse kognitioner, at man skal kigge på, og slet ikke på tankernes indhold. Det er bare en ny måde at tænke på, og mange finder denne paradigme både relevant og forfriskende…

Metakognitiv terapi synes at være en yderst effektiv behandlingsmetode ift. en række psykiske problematikker inden for angst- og depressionsspektret, og dens virkning kan være mærkbar allerede efter få sessioner. At arbejde metakognitivt betyder helt konkret, at terapeuten arbejder koncentreret og konsekvent med klientens metakognitioner. Det er således essentielt, at hele det terapeutiske arbejde foregår på det det metakognitive plan, således at klientens metakognitive bevidsthed styrkes og dyrkes. På denne måde kan terapeuten hjælpe klienten med komme i besiddelse af værdifulde redskaber, som vedkommende selv vil kunne anvende.

Kort fortalt centrerer undervisningen sig om metakognitionernes og copingstrategiernes betydning for psykisk trivsel eller mistrivsel. Denne tilgang kan måske på mange måder betragtes som en revolutionerende forståelse af, hvad den egentlige årsag bag udviklingen af psykisk mistrivsel er.

Der udstedes kursusbevis.

METAKOGNITIV TERAPI - KURSER OG UDDANNELSER VED SPECIALISTPSYKOLOG LINDA BURLAN SØRENSEN

Kursusprogram:

Dag 1: Introduktion til metakognitiv terapi

Dag 2: Introduktion til metakognitiv fortsat (den generiske model herunder kort om depression)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Dag 3: Socialangst

Dag 4: OCD

Dag 5: Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma

Oversigt over undervisningsdage og indhold

OBS. Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Datoer for de kommende kurser:

FYSISK: 14+15 august 2024, 19+20 november samt 5. december 2024 (alle dage 9-15.30)  Hold 2 fysisk – LEDIGE PLADSER

ONLINE: 28+29 oktober, 9+10 december 2024 samt 8. januar 2025 (alle dage 9-15) Hold 3 online – LEDIGE PLADSER


OBS.: Kurserne kan ikke kombineres – man kan enten vælge onlinekurset eller kurset med fysisk fremmøde.

Vedr. online kurset:  Alle dage 9-15.00. Vi mødes virtuelt via Zoom. (Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset. NB. Virtuel undervisning er meget mere intensiv end fysisk undervisning, da tiden bruges mere effektivt. Derfor er flere dog kortere pauser, og undervisningsdagen lidt kortere.)


Andre praktiske oplysninger

Pris: 14.950 kr. (For selve kurset – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Der tillægges ikke moms. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Kursusprisen kan efter aftale inddeles i max 2 rater á 7.675 kr. inkl. administrationsgebyr. Den første rate skal betales før kursusstart og den anden ca. midtvejs. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Tilmelding: klik HER. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: Så længe der er ledige pladser.

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Afbudsregler samt fravær: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et kursusbevis.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Vejledende litteratur

Wells, Adrian (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2023): “Arbejdshæfte til metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før kursusstart.

METAKOGNITIV PÆDAGOGIK METAKOGNITIV TERAPI MCT NEOKOGNITIVT INSTITUT KURSER OG UDDANNELSER

Følg os på Facebook