Certificeret metakognitiv supervisor (NKI-certificering)

Kursus: 4 dage/ 24 timer; Fysisk fremmøde

NYHED: For første gang nogen sinde introducerer Neokognitivt institut muligheden for at blive certificeret metakognitiv supervisor (NKI-certificering) ved selve forfatteren bag flere fagbøger om metoden, nemlig autoriseret klinisk metakognitiv specialistpsykolog i psykoterapi og supervision (cand.psych.aut) Linda Burlan Sørensen.

Målgruppe

Relevante fagpersoner med en solid viden om metakognitiv terapi, som ønsker at anvende metoden ifm. supervision af 1:1 supervision eller personalegrupper, der i forvejen anvender på deres arbejdsplads. Kurset er ikke en introduktion til metoden (da den forventes at være på for samtlige plads for deltagerne), men udelukkende et forslag til, hvordan man ud fra et metakognitiv perspektiv kan supervisere andre udøvere af metoden.

Adgangskrav

Man skal kunne dokumentere, at man som minimum har gennemført et 2-dages kursus om anvendt metakognitiv terapi for fagpersoner samt læst nedenstående pensum. Hvis du er interesseret i kurset, men ikke opfylde adgangskravene, kan du fx overveje følgende kurser: 2-dages kurus i metakognitv terapi, 5-dages kursus i metakognitiv terapi eller Certificeret metakognitiv stresscoach . OBS. Selvlæsning eller erfaring med anvendelse af metoden uden formelle kvalifikationer opfylder ikke adgangskravene – se venligst ovenstående ift. mulighederne.

Kort kursusbeskrivelse

Den menneskelige psyke er et yderst interessant interesseområde, der for fagpersoner udgør et evindeligt udviklingsområde. Der findes mange bud på, hvordan individets psykiske liv fungerer, og hvad der skal til for at forbedre eller optimere dette. Metakognitiv teori og metode er blot et bud blandt mange, men ikke desto mindre et bud, der for mange kan gøre en forskel. Der er altså tale om en evidens baseret behandlingsmodel, der koncentrerer sig om tænkningen bag tænkningen, eller med andre ord om erkendelsen om tænkningen og om de anvendte strategier bag vores mentale- eller adfærdsstrategier. I takt med metodens stigende popularitet ses der også en øget interesse for specifikke uddannelser, hvis formål er at kvalificere fagpersoner i at udøve metoden i deres arbejde med forskellige relevante målgrupper.

Underviser på kurset er psykolog Linda Burlan Sørensen, som ud over at udvikle dette koncept har skrevet flere bøger om metakognitiv terapi, og som bl.a. andet også er godkendt specialist i supervision af Dansk psykolog forening.

Datoer og program

Dag 1+ dag 2: Introduktion til supervision ud fra et med metakognitivt perspektiv og herunder:

 • Kort om metakognitiv terapi: tankesæt og metode
  • De tre tænkningsniveauer
  • En transdiagnostisk metode
  • Hvad kan metakognitiv terapi
  • Hvad kan metakognitiv terapi ikke
  • Et fælles læringsrum
 • Overordnede betragtninger om supervision og herunder:
  • Hvad omfatter begrebet supervision
  • Krav til supervisor
  • Krav til supervisant
  • Målgruppe for forløbet
  • Supervisorens overvejelser
  • Udvælgelseskriterier: inklusions- og eksklusionskriterier for supervisionsmålgruppe
  • Gruppeadfærd
  • 1:1 metakognitiv supervision
  • Metakognitiv gruppesupervision: meta på meta
  • Hvad med andre metoder?
  • Eksklusive arbejdsark forbeholdt dette kursus
 • Dannelse af relevante studiegrupper samt instrukser til dag 3, som er en selvkørende studiedag.
  • Overvejelser om diverse supervisionsmuligheder
  • Overvejelser om metakognitiv supervision af (tvær)faglige grupper

Dag 3: Studiegrupperne mødes (Fysisk eller virtuelt fx via Zoom; Studiegrupperne bestemmer selv hvor og hvordan, de skal mødes. Instrukser for det konkrete arbejdsindhold uddeles på 2. undervisningsdag.)

Dag 4: Certificering (Grupperne fremlægger deres arbejde efterfulgt af feedback)

OBS. Selve forberedelsen til certificeringen på dag 4 foregår på dag 3; således skal der ikke afsættes yderligere forberedelsestid.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis/diplom efter gennemført kursus, således at man kan benytte titlen: ”Certificeret metakognitiv supervisor (NKI-Certificering)”

Andre praktiske oplysninger

Datoer: 23+24 januar samt 3+4 april 2024. (OBS. den 3. april mødes kursisterne i deres egen studiegruppe et sted efter eget valg evt. online via fx Zoom; de resterende dage mødes vi alle på instituttets adresse.) Alle dage: 9-15.30

Pris: 8.950 kr. Der tillægges ikke moms. Kursusgebyret kan ikke inddeles i flere rater.

Forplejning: Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Der er morgenbuffet fra ca. 8.40, der er frokost ca. kl. 12 og eftermiddagskaffe og kage. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer.

Tilmelding: klik HER. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Dokumentation: I form af kursusbevis sendes samtidigt med eller kort efter indsendelse af Tilmeldingsformular til: info@neokognitiv.dk.

Tilmeldingsfrist: Så længe der er ledige pladser.

Sted: Neokognitivt Institut København

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (udleveres ikke i papirform). Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Afbudsregler samt fravær: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et kursusbevis.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Obligatorisk pensum

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Arbejdsark (fra “Gruppeforløb med metakognitiv terapi”)

(Evt. men ikke et must:  Wells, Adrian (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford)

Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

Følg os på Facebook