Certificeret og godkendt 4-årig  psykoterapeutuddannelse med speciale inden for metakognitiv terapi

 

Uddannelsen er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening på basis af evalueringen udført af analysefirmaet Reflektor efter Socialministeriets kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser. Uddannelseskonceptet blev skabt af specialist og autoriseret psykolog (cand. psych. aut.) Linda Burlan Sørensen allerede i 2014. Linda er én af de første danske psykologer, der blev uddannet i metakognitiv terapi hos selve metodens grundlægger professor Adrian Wells.

Nyt hold starter i København den 12. januar 2022. Se datoer og program her. (Se datoer or program for igangværende hold med start den 18. august 2021 her).

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Den fysiske fremmøde finder sted på instituttets adresse i København.

Neokognitivt Institut tilbyder en unik psykoterapeutuddannelse med hovedvægt på metakognitiv terapi, som udgør uddannelses fundament. Det høje faglige niveau afspejles bl.a. af det aspekt, at universitetsuddannet og statsautoriseret klinisk psykolog Linda Burlan Sørensen på det nuværende tidspunkt er én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

Undervisningen omfatter også andre psykologiske retninger samt mange forskellige fagrelevante emner, sådan at du får en vidensrig og evidensbaseret psykoterapeutisk uddannelse med superviseret færdighedstræning.

Uddannelses primære teoretiske fundament udgøres af metakognitiv teori og metode. Selv om uddannelsen er metakognitivt funderet, finder vi det essentielt, at de studerende også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner samt anden relevant psykologisk viden, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente psykoterapeut.

Sammenlignet med andre uddannelser omfatter vores over 910 lektioner, og både undervisning, supervision, træning og eksamen foregår på dansk. Efter vores bedste overbevisning findes der ingen anden psykoterapeutuddannelse, der så omfattende bygger på den 3. bølge af kognitive terapier og herunder primært metakognitiv teori, metode, træning og supervision.

Udover at skabe dette unikke uddannelseskoncept allerede i 2014, har Linda Burlan Sørensen kontinuerligt videreuddannet sig på specialistniveau godkendt af Dansk Psykolog Forening samt skrevet bøgerne: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, “Stressbehandling med metakognitiv terapi” samt “Gruppeforløb med metakognitiv terapi.”

Undervisning samt undervisningsmateriale er på dansk. Enkelte videoer eller tekster kan dog være på engelsk. De faste undervisere på uddannelsen er universitetsuddannede psykologer. De tilknyttede psykologer er desuden medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er den officielt anerkendte instans for kvalitetssikring af vores arbejde. Endvidere omfatter vores undervisningskorps certificerede psykoterapeuter (MPF) medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

Uddannelses formål

Det overordnede formål med den 4-årige psykoterapeutuddannelse inden for metakognitiv terapi er at uddanne psykoterapeuter, der sikkert, ansvarligt, effektiv og etisk kan udføre psykoterapi baseret på metakognition i praksis.

Psykoterapeutuddannelsen lægger op til, at de studerende får en omfattende viden om de forskellige kognitive tankesæt, således at der opbygges en varieret og solid psykoterapeutisk redskabskasse. Øvelser og træning i at udøve psykoterapi er en essentiel del af uddannelsen, eftersom ”øvelse gør mester.”

Gennem undervisning, færdighedstræning, supervision, egenterapi/feedback på egen stil og selvrefleksion vil de studerende opnå:

  • en omfattende og evidensbaseret teoretisk viden inden for den 3. bølge af kognitive terapier med hovedvægt på metakognitiv terapi
  • psykoterapeutiske kompetencer, der vil sikre en effektiv udøvelse af terapi i praksis
  • en bedre selvforståelse via egenterapi/feedback på egen stil samt
  • selvrefleksive kompetencer inden for de kognitive tankesæt.

Uddannelsen i korte træk: Teori, metode og praksis

Uddannelsen er i sin grundstruktur en metakognitiv uddannelse med fokus på specialisering inden for denne retning. Men den kompetente terapeut skal have en stor viden at kunne trække på, og derfor sørger vi introduktioner til samt undervisning i andre vigtige psykologiske emner.

Undervisningen i teori omfatter blandt andet nogle af de følgende emner: Psykoterapiens historiske udvikling, de kognitive terapiers historiske udvikling i samfundsmæssig sammenhæng, teori om kommunikation, teori om udvikling og personlighedsdannelse, de kognitive terapiers mål, sygdoms- og sundhedsforståelse, teori om psykoterapeutiske processer, relationelle processer, psykopatologi, psykiatriske diagnoser, indsigt i psykofarmaka, evidensbaserede psykoterapimetoder samt metodik og empiri fra psykoterapiforskningen. Undervisningen i metode og praksis omfatter blandt andet relevante metoder og teknikker inden for de kognitive psykoterapier, anvendelsesområder, undersøgelsesmetoder (blandt andet personlighedstests, angst, depressions-, intelligens-, PTSD- og OCD-målingsinstrumenter), indikationer og kontraindikationer, prognose, evaluering og rapportering samt etik og moral.

Øvelser og træning i psykoterapi er en central del af vores uddannelse. Når du om godt fire år sidder over for dine første klienter, vil hele terapi-situationen således slet ikke være fremmed for dig. Uddannelsen omfatter desuden gruppesupervision, egenterapi/feedback på egen stil, selvrefleksion og studiegrupper.

Etiske regler

De studerende er underlagt Dansk Psykoterapeuts forenings etiske regler (du kan finde dem her). Brud på disse kan medføre afslutning af uddannelsesforløb – med eller uden advarsel – for den pågældende studerende, da det forventes af den studerende at have sat sat ind i disse. På uddannelsen er man også underlagt instituttets regler, som du venligst bedes læse inden uddannelsesstart.

Optagelseskriterier og ansøgningsprocedure

Læs mere om, hvordan du kan komme ind på uddannelsen her.

Vejledende litteratur

Wells, Adrian (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag

NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før uddannelsesstart. Vi snakker om det, når vi mødes den første gang.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Årspris: 45.950 kr(Prisen er for selve uddannelsesåret – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Efter aftale kan prisen inddeles i max 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. 3-4 måneder efter uddannelsesopstart. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 23.975 kr.). Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Vigtigt: Man forpligter sig (dvs. tilmelder sig og betaler) for 1 år ad gangen. Man skal selv tilmelde sig hvert år via vores hjemmeside – klik HER. Vi ønsker at skabe både økonomisk- og valgsfleksibilitet. NB. Uddannelsesåret inkluderer alt nødvendigt for at kunne blive godkend af Dansk Psykoterapeutforening, således at du ikke skal købe ekstra ydelser.

Sted:

Når oplyst som fysisk fremmøde: Mødes vi på Neokognitivt Institut.

Når oplyst virtuelt: Mødes vi via Zoom(Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset.)

Tilmelding: Via hjemmesiden: Klik her. VIGTIGT: Ved tilmelding bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret alle Instituttets regler som beskrevet her. Uddannelsesbyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Ansøgningsfrist: 14 dage før uddannelsesstart (såfremt der stadig er ledige pladser tilbage)

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Hvis fakturaen ikke allerede er blevet betalt, skal betaling forfalde senest dagen før uddannelsesstart. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Tilmeldingen er bindende et år ad gangen.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det kan du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Hvis du allerede har taget relevante kurser eller efteruddannelser (ud over adgangskraverne, som du kan læse mere om her, kan du få merit for dele af uddannelsen). Kontakt os og hør nærmere om mulighederne. OBS. Man forpligter sig for et år ad gangen, således at man allerede efter det første år får en certificering (Level 1) – læs mere her.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook