Gruppeforløb med metakognitiv terapi

– En håndbog for terapeuter –

Bogen udkommer til maj 2021! Hold øje med denne side for opdateringer.

Kort om bogen

Få inspiration til at skabe metakognitive gruppeforløb. Den metakognitive metode er ikke bare en skånsom og effektiv metode i individuelle klientforløb. Den egner sig også til grupper, hvor metoden kan bruges på tværs af psykiske problematikker. Deltagerne træder ind i et læringsrum og lærer at overføre metoden til deres eget liv – ikke kun ud fra deres egen historie, men også ved at se andre deltageres problemstillinger.

Gruppeforløb med metakognitiv terapi henvender sig til fagpersoner med kendskab til metakognitiv terapi. Bogen er tænkt som en hjælp eller inspiration til terapeuten, der ønsker at strukturere et færdigt gruppeforløb inden for metoden. Undervejs i bogen får terapeuten huskelister, refleksioner over fordele og ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb på seks sessioner kan struktureres.

Hver session indeholder en køreplan til terapeuten med:

• En oversigt over sessionens temaer

• Forslag til, hvordan man bedst introducerer vigtige begreber til deltagerne

• Øvelser

• Arbejdsark til deltagerne.

Med gruppeforløb kan man som terapeut nå endnu flere mennesker, som har brug for hjælp, og samtidig få nye perspektiver på sit fag.

Den metakognitive terapi er en del af den tredje bølge af kognitive terapier. Inden for metoden fokuserer man på selvstyring af tankeprocesser frem for tankernes indhold. Metoden er specielt velegnet til behandling af forskellige former for angstlidelser som for eksempel generaliseret angst, social angst og OCD samt depression og stress.

Et kæmpe plus ved bogen er, at de mange øvelser og arbejdsark også kan bruges i forbindelse med individuel terapi! Endvidere vil arbejdsarkene også kunne downloades fra vores hjemmeside, således at du kun skal printe dem for straks at kunne anvende dem i terapien – hvad enten det omhandler gruppe- eller individuelle forløb.

Fra bogen

“At arbejde med gruppeforløb giver terapeuten nogle andre muligheder end 1:1-forløb. Enhver form for forløb har faldgruber og fordele. Og din beslutning om at udføre enten gruppeterapi eller individuel terapi skal være baseret på et aktivt valg og på overvejelser om fordele og ulemper ved formen. På den måde kan vi som terapeuter arbejde målrettet med de forhold, som netop er fordelen ved gruppeforløb, og tage højde for faldgruberne.”

* * *

”At gå i terapi – hvad enten det er i individuel terapi eller i et gruppeforløb – behøver ikke at være tungt. Den metakognitive metode hjælper os en del af vejen, fordi der her ikke bliver lagt op til, at vi skal grave i ulykkelige fortider eller fokusere unødigt på triste begivenheder eller tunge tanker.” 

* * *

”Det er én af de vigtigste pointer i denne form for terapi, at klienten selv skal være i stand til at bruge teknikkerne på de varierende negative tanker, der uundgåeligt vil opstå. Deltagerne i en gruppesammenhæng kan dermed potentielt få nemmere ved at opnå en generalisering af teknikkerne. Ligesom det også giver dem et konkret billede på, præcist hvor problematiske uvirksomme tankemæssige strategier kan være, når man som deltager hører om andre menneskers mange overtænkningstimer og de konsekvenser, som overtænkningen har.” 

 

Følg os på Facebook