Datoer og program for nyt hold med start den 14.08.2024

 

Certificering som metakognitiv stresscoach (originalkonceptet med selve ophavspersonen som underviser) er integreret i uddannelsen. Helt konkret betyder det, at man får en NKI-certificering som metakognitiv stresscoach allerede efter stresscoachmodulerne (14+15 august, 9+10 september samt 7+8 oktober 2024).

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 14. august 2024 (LBS) ( (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 15. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 16. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Hvad er stress (og herunder akut vs. langvarig stress, om komorbiditet mellem forskellige psykiske lidelser og stress, om det transdiagnostiske aspekt ved metakognitiv terapi, fortsat arbejde med sagsformuleringer samt Detached mindfulness (med tilhørende øvelser og teknikker), opmærksomhedstræning (med tilhørende øvelser og teknikker). Fokus på omstrukturering af negative metakognitioner. Undervisningen omfatter endvidere plenumsdemonstrationer samt par- og gruppearbejde 9+10 september (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision (JK) 11. september (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Fortsat arbejde med sagsformuleringer, sessionsstrukturering, om metakognitiv sokratisk spørgeteknik, anfægtelse af positive metakognitioner, flere teknikker og metoder, masser af øvelser, demonstrationer og træning. Selve stresscoachcertificeringen finder sted løbende på dag 6, og den består af diverse mundtlige spørgsmål, der skal vise, at du har forstået metoden og er i stand til at anvende den. Det absolut vigtigste er, at du har opnået en relevant viden om den metakognitive metode og kan demonstrere, at du kan anvende teorien i praksis. Der udstedes kursusbevis: “Certificeret metakognitiv stresscoach”. 7+8 oktober (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen stil 9. oktober (JK) (FYSISK FREMMØDE  på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 9. december (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  10. december (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision 11. december (KES) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma) (LBS) 8. januar 2025 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Introduktion til ACT – Acceptance and Commitment Therapy (KES)  9. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision  (LBS) 10. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion 26. februar (LBS)  (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi for unge (ca. 14-21 år) 27. februar (KES) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Om at arbejde metakognitivt med familier 28. februar (KES) (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Neurologi og tankeprocesser 2. april (KES)  (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Sokratisk dialog i det metakognitive arbejde 3. april (JK) (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Supervision (Feedback på egen stil) 4. april (LBS)  (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved misbrug 5. maj (KES)  (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Choice and Reality Therapy (William Glasser) 6.maj (LBS)  (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Evt. resterende Choice efterfulgt af gruppesupervision 7.maj (LBS)  (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag 11. juni (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning 12. juni (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

13. juni: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Eksamensopgaven:

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 13. juni 2025 inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 30. juni inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 30. juni om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. midt september/start oktober 2025 (hvis muligt før).

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook