Stressbehandling med metakognitiv terapi

– En håndbog for terapeuter –

 

Få en smagsprøve på bogen her:

 


De seneste mange år har emnet “stress” fyldt i artikler, bøger, tv- og radioprogrammer. Ofte ledsaget af forskellige stresseksperters bud på, hvorfor vi er så stressede i dag: på grund af måden, vi har valgt at strukturere vores samfund på, på grund af vores manglende kropsbevidsthed, og at vi har glemt “at mærke efter”. Det er derfor, vi får stress, er der tilsyneladende en del læger, psykologer og terapeuter, der mener. Kun meget få af eksperterne kigger på de metakognitive processer, der ligger bag stressoplevelsen, og på den stressramtes overfokusering på negative tanker.

Mange fagpersoner såsom psykologer, psykoterapeuter, stresseksperter og læger er enige om, at vores opmærksomhed kan have henholdsvis et indre fokus, det vil sige være rettet mod egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser, eller et ydre fokus, hvor vores opmærksomhed bliver rettet mod ting uden for os selv. Men den metakognitive terapeut vil være uenig med den terapeut, der mener, at en stressramt mangler introspektion, altså indre fokus. I den metakognitive teori er det netop den overdrevne opmærksomhed på egne tanker, følelser eller kropslige fornemmelser, der skaber problemet. Det er ikke blot et symptom på stress, som mange synes at mene. Det er årsagen. Det indre fokus fylder for meget og skal i langt højere grad erstattes med et ydre. Det kan være udmærket at meditere, at gå lange ture og at benytte sig af musikterapi og lignende, hvis det hjælper klienten.

Men ud fra forståelsen, at det er de metakognitive processer, der driver værket, er meditation, gåture m.m. kun symptombehandling. Jeg ser mange stressramte forsøge at handle og at følge netop disse råd. Men det er ikke den type handling, vi taler om inden for den metakognitive terapi. Hvis du har et utal af regninger, der skal betales, eller problemer på din arbejdsplads, der stresser dig, hjælper det dig ikke at gå en tur eller at mærke efter. Det nytter ikke at sætte de ting, der skal handles på, i bero. Princippet gælder også for de større beslutninger, der skal træffes. Problemet er, når de mange bekymringstanker og grublerier, det vil sige overtænkningen, fylder så meget, at det bliver umuligt at handle. Det er her, den metakognitive terapi kommer ind i billedet. Den relativt nye metode, der tilhører den tredje bølge af kognitive terapier, synes at give hurtigere og længerevarende resultater i forhold til klienter med generaliseret angst, social angst, PTSD, OCD og depression. Terapiformen er ikke løsningen på enhver psykisk lidelse, men lige præcis i forhold til stress vil tilgangen med stor sandsynlighed kunne bidrage med effektive interventioner. Stressramte bruger unødig meget tid på eksempelvis grublerier (ruminering, analyser, spekulationer), bekymringer, symptomtjek og trusselsmonitorering, som hindrer dem i at handle. Først når det overdrevne indre fokus reduceres betydeligt, kan klienten koncentrere sig om det reelle problem – og handle på det.

Stressbehandling med metakognitiv terapi  giver terapeuter, behandlere og andre, der arbejder med stressbehandling, en indføring i den metakognitive teori og viser, hvordan terapiformen kan bruges effektivt over for stressramte. Bogen består af konkrete eksempler på, hvordan et metakognitivt terapeutisk forløb kan tilrettelægges. Læseren bliver inviteret med ind i terapilokalet og lærer, hvordan metodens øvelser bruges, hvad behandleren skal huske undervejs i forløbet, og hvilke spørgsmål det er vigtigt at stille klienten.


Fra bogen

“De seneste år har emnet “stress” fyldt i artikler, bøger, tv- og radioprogrammer. Ofte ledsaget af forskellige stresseksperters bud på, hvorfor vi er så stressede i dag: på grund af måden, vi har valgt at strukturere vores samfund på, på grund af vores manglende kropsbevidsthed og at vi har glemt “at mærke efter”. Det er derfor, vi får stress, er der tilsyneladende en del læger, psykologer og terapeuter, der mener. Kun meget få af eksperterne kigger på de metakognitive processer, der ligger bag stressoplevelsen, og på den stressramtes overfokusering på negative tanker.”


“Når vi kigger på de mange bøger om stress og på selve behandlingen af stress og de gode råd, som florerer derude i offentligheden, ser vi, at rådene ofte kredser om, at man skaber ændringer i sin adfærd. Det er råd såsom at gå lange ture i naturen, at undgå alkohol, finde alternativer til kaffe, lade være med at tage telefonen, når vi har fri, sørge for at spise sundt osv. Alt sammen fine råd, der bunder i sund fornuft.

Problemet med den adfærdsmæssige tilgang kan opstå, når de konkrete råd ikke er tilpasset det enkelte menneske. Det er langtfra sikkert, at alle får en psykisk fordel ved at gå en tur, hvis de, mens de vandrer rundt, tænker over de samme problematikker, som de tænker på, når de sidder hjemme i sofaen. Gåturen i sig selv er ikke usund, og kroppen har godt af at røre sig. Men de psykiske problemer ændrer sig ikke nødvendigvis. Selvstændige erhvervsdrivende, som får at vide, at de ikke skal besvare mails eller telefonopkald om aftenen, kan ende med at blive endnu mere stressede, fordi telefonopkaldet eller mailen kan være vigtigt for forretningen. Måske vil netop en times arbejde om aftenen gøre, at de kan begynde næste dag mindre pressede, end de ellers ville have været.”


“Det er ikke terapeutens opgave at vurdere, om klienten skal konfrontere de af kollegaerne, der er årsag til den dårlige stemning, eller om klienten skal sige sit job op. Det er heller ikke terapeutens opgave at vurdere, om en klient skal trække sig fra sine søskende, fordi det er for belastende at være sammen med dem. Heller ikke selvom du som terapeut sidder over for en klient, der gerne vil have nogle hurtige svar. Mange mennesker tror, at trygheden findes i regler og opskrifter. Det kan være fint med faste regler og lettilgængelige opskrifter, men nogle gange er opskriften fleksibilitet. Stressramte har brug for at styrke den metakognitive bevidsthed i forhold til at se muligheder og træffe valg, fordi det, som langvarigt stressramte gør i stedet for at træffe beslutninger, er at gruble over deres tilstand af stress og bekymre sig om, hvad der kommer til at ske i morgen, i overmorgen og i næste uge. Vi opererer som terapeuter ikke med rigtige eller forkerte svar. Det er op til klienten selv at definere, hvad der er det rigtige for ham eller hende.”


“Når vi over tid lærer klienterne ikke at respondere med overtænkning på deres triggere, men tværtimod lærer dem at forholde sig passive i forhold til dem eller reducere den tid, de giver deres bekymringer eller grublerier, ved at være opmærksomme på andre ting, sker der ofte det, at tankerne selv ændrer kognitivt indhold efter en vis periode. Og selv hvis tankerne ikke ændrer karakter, kan vi stille spørgsmålet, hvor stort et problem de udgør, hvis det ikke er noget, der fylder mere i en persons liv end eksempelvis tre minutter om dagen. Til tider spørger jeg mine klienter: “Hvor problematisk er en tanke, som du har glemt?” .”

Boganmeldelser

Jeg har gennem de seneste år truffet erfarne psykologer og rådgivere, der har stiftet bekendtskab med den metakognitive tilgang, men som har være utilbøjelige til at give sig i kast med at arbejde metakognitivt, selvom de synes, at tilgangen giver mening. Flere har fortalt, at de synes, at tilgangen kan virke fremmed, hvis man gennem mange år har arbejdet med hvad, man tænker, og ikke hvordan, man tænker, og at det kan være vanskeligt ikke at forfalde til gamle vaner og tale med klienterne på om indholdet af tankerne i stedet for tankemønstrene. Linda Burlan Sørensens bog ’Stressbehandling med metakognitiv terapi’ adskiller sig fra andre bøger om metakognitiv terapi ved at være udogmatisk og meget praksisnær. Der gennemgås cases med detaljerede behandlingsforløb og brug af relevante øvelser og eksempler, hvilket gør den egnet for både erfarne og mindre erfarne psykologer, rådgivere og andre faggrupper, der ønsker at arbejde ud fra en metakognitiv tilgang.

Anna Louise von Lachmann Brandt, psykolog


Jeg er autoriseret psykolog og har i mange år arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress. Jeg har gennem samtaler hjulpet masser af klienter med deres stress ved at give dem viden og redskaber til at forebygge og håndtere stress. Men indimellem har der luret en tvivl i mig om, hvorvidt klienten rent faktisk har fået redskaber, som varigt hjælper klienten.

Jeg har fokuseret på, at klienterne skal have ro, viden om stress, og hvad der stresser samtidig med, at der typisk skal ske ændringer i privatliv og/eller arbejdsliv for at forebygge fremtidig stress. Jeg har også i terapien arbejdet med klienternes egne tanker og grublerier, og med at tanker og grublerier kan være medskabende af klientens stress. Men jeg har manglet konkret viden og værktøjer til at hjælpe klienterne med på bedst mulig måde at styre tanker og grublerier. Derfor var jeg meget åben, da jeg blev præsenteret for Linda Burlan Sørensens bog: ’Stressbehandling med metakognitiv terapi’.

Med Linda Burlan Sørensens bog får jeg en lettilgængelig teoretisk og caseorienteret indføring i den metakognitive teori og metode. Cases og problemstillinger, som jeg kan genkende fra egen praksis. Bogen giver mig viden, forslag og konkrete værktøjer, som jeg kan afprøve til at hjælpe klienterne med at styre tankerne og grublerierne og understøtte varig hjælp til stressforebyggelse.

Selvom Linda Burlan Sørensens metakognitive tilgang til arbejdet med stress er meget anderledes end den tilgang, som mange stresseksperter og terapeuter har haft indtil nu, så har Linda Burlan Sørensen en evne til at anerkende vores hidtidige arbejde. Vi kan som erfarne behandlere bruge bogen og den metakognitive tilgang til arbejdet med stress som et supplement til den måde, vi allerede arbejder på. Som jeg læser bogen, kan den metakognitive tilgang udvikle vores arbejde, så det giver endnu mere effektive interventioner og endnu bedre resultater. Og det gør mig nysgerrig i forhold til at lære mere og arbejde mere med metoden og værktøjerne.

Ingelise Hermund, autoriseret psykolog


Den her bog er helt unik. Det findes generelt set meget få bøger om den metakognitive metode, og ingen som på den her måde beskriver hele klientforløbet fra start til slut. Bogen er meget generøs, og den viser læseren i detaljer hvert enkelt element i hver session, både i forhold til de spørgsmål, som kan stilles til klienten, og hvilke øvelser som kan laves samt en udførlig guide til, hvordan øvelserne kan gøres. Selv om bogen handler om stress, får man som terapeut også en mere generel forståelse for, hvordan metoden kan bruges i praksis på forskellige typer af problematikker. Det er kort sagt en enestående og berigende bog, som jeg meget varmt kan anbefale.

Charlotta Holm, Certificeret psykoterapeut (MPF), specialiseret indenfor metakognitiv terapi


Med stor fornøjelse har jeg læst Lindas nye bog. Bogen “Stressbehandling med Metakognitiv terapi” er bygget så fint op, med en forståelig og tydelig indføring, i den metakognitive teori, men vigtigst, en beskrivelse af hvordan det kan udføres i praksis.Man bliver ført gennem 5 cases med forskellige klienter der alle har stress. Bogen indeholder en hel værktøjskasse, med alle de øvelser man kan anvende i den metakognitive terapi. At læse en fagbog, der åbner op for hvordan et helt terapeutisk forløb foregår, er unikt. Jeg glæder mig til at anvende bogen, som helt sikker bliver en del af min værkstøjskasse i mit fremtidige arbejde som psykoterapeut.

Ditte Nielsen, psykoterapeut


Fremragende lærebog, der kombinerer teori, metode og praksis på en let tilgængelig og jordnær måde. Linda Burlan Sørensen har ramt plet med hendes nye bog Håndbog for kommende terapeuter Stressbehandling med METAKOGNITIV TERAPI.

Endelig kom den – bogen, der viser metakognitiv terapi både konkret og praksisnært. Med flere meget detaljeret beskrevet metakognitive terapiforløb med stressramte klienter, er det blevet muligt at komme helt ind i det terapeutiske rum. Med denne bog bliver kommende metakognitive terapeuter ”taget i hånden” og guidet igennem eksemplariske terapeutiske forløb på en levende, men samtidig konkret og struktureret måde. Det vil helt sikkert skabe både overblik og tryghed, som netop har været efterspurgt blandt studerende. Desuden er strukturen i håndbogen overskuelig og klar. Specielt kapitlet sidst i bogen med øvelses- og eksempeloversigt gør bogen meget velegnet som opslagsbog.

Virkelig brugbar for kommende studerende indenfor metakognitiv terapi i arbejdet på at få teori, metode og praksis til at gå op i en højere enhed, hvorfor jeg giver bogen mine bedste anbefalinger.

Jette Fredslund, Certificeret neokognitiv terapeut med speciale i metakognitiv terapi level ll, ejer af Psykoterapi v/Jette Fredslund


Stressbehandling med metakognitiv terapi er en helt igennem inspirerende og unik bog, hvor man som læser får mulighed for at komme på helt tæt hold bag de lukkede døre i psykologens praksis. Her løfter psykologen Linda Burlan Sørensen for første gang sløret, og giver læseren en unik og enestående mulighed for at følge 5 Meta kognitive terapi forløb hvor dialogen mellem behandleren og klienten er i fokus. Denne bog skiller sig positivt ud fra andre på netop dette område, idet den ikke kun giver læseren en teoretisk forståelse, men også fyldestgørende redskaber og metoder, som kan overføres direkte til egen praksis.

Bogen henvender sig efter min mening som udgangspunkt behandlere. Men kan også læses og forstås af folk som blot ønsker et bredere kendskab til stress. Den er helt klart anbefalings værdi, og den får topkarakter af mig.

Maria Gøtze Tranekær Nielsen, Psykoterapeut

Bogen er gennemtænkt, teoretisk funderet og vel begrundet. De terapeutiske metoder er lige så forskellige som mennesket, så hvorfor ikke anvende det udgangspunkt. “Stressbehandling med metakognitiv terapi” er en bog, der adskiller sig fra andre teoretiske fagbøger, eller bruger defineret bøger om Metakognitiv terapi. Fordi den primært henvender sig til terapeuten, og stiller sig kritik til samfundets syn på måden at anskue mennesket på, når de har det psykisk svært. Bogen er nem at forstå, letlæselig og bestemt anbefalelsesværdig. Hvis du ikke har fået anskaffet bogen endnu, vil jeg anbefale dig at gør det. “Vi kan tage den samme uddannelse, have de samme undervisere, læse de samme bøger og arbejde ud fra den samme teori, men det vil stadig være vidt forskellige mennesker, der udfører terapien.” S 60

Line Dorthea Ditlevsen, Metakognitiv terapeut 


VIGTIGT: Neokognitivt institut står ikke selv for for salg af bøger. Bøgerne kan købes/bestilles hos de fleste boghandlere – se fx SAXO, PLUSBOG, GUCCA, AMAZON osv.

 

Følg os på Facebook