Datoer og program for fortsættermodulet (med start januar 2024)

 

OBS. NYHED! På dette modul bliver man også certificeret som metakognitiv supervisor. Datoerne for dette modul er: 23+24 januar samt 3+4 april 2024.

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CAE) 22. januar 2024 (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse) OBS. 9-15.00

Undervisning i metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 1 (LBS) 23. januar 2024 (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse) 9-15.30

Undervisning i metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 2. Dagen afsluttes med gruppedannelse samt konkrete instrukser til gruppearbejdet på dag 3. (LBS) 24. januar 2024 (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse) OBS. 9-15.30

Om psykologiens historie (CAE) 26. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Choice II – vi arbejder videre med CHOICE. De studerende får samtidigt nye skemaer og nyt materiale. Dagen omfatter også snak om, hvordan man kan kombinere et arbejde udført på objektniveau med det metakognitive niveau /indblik i Lindas nye bog (samt aftale om de kommende oplæg, som de studerende skal forberede til  22+23 maj) (LBS) 27. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision (CAE) 28. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 3; 3. april Grupperne mødes fysisk et sted efter eget valg eller online efter aftale i gruppen. Instrukserne for gruppearbejdet modtages på dag 2.

Metakognitiv supervision: Certificeringsmodul dag 4. Grupperne fremlægger deres arbejde i plenum efterfulgt af feedback. Certificering. (LBS/BIT) 4. april (FYSISK FREMMØDE –  på Neokognitivt instituts adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (CAE) 5. april (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse) 9-15.00

Etik og moral  (CAE) 21. maj (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse) 9-15.30

De studerendes oplæg I (LBS/BIT) 22. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

De studerendes oplæg og evt. plenumsdemonstrationer II: Hvis resterende tid: supervision.(LBS/BIT) 23. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.00

Anvendelse af SUMO-principper i metakognitiv terapi og relationer: Anvendelse af metakognitive principper i relationelle kontekster (LBS) 19. juni (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt afslutning (LBS) 20. juni (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) OBS. 9-15.00

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 26. august (FYSISK FREMMØDE – OBS. supervision på instituttets adresse) 9-15.00

Det metakognitive tankesæt og de 5 blå zoner (Hvad er de 5 blå zoner? hvorfor er de spændende for os? Hvordan man omsætter en metakognitiv forståelse for at skabe mere ro og balance med implementering af viden fra den 5 blå zoner) Dag 1 (CAE) 27. august (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Det metakognitive tankesæt og de 5 blå zoner (Hvad er de 5 blå zoner fortsat Dag 2 (CAE) 28. august (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Empati og sympati i terapi. Vi skal bl.a. kigge på følgende aspekter: empati og sympati, den metakognitive tilgang til empatisk kommunikation og bivirkninger ved terapi.
(LBS) 1. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Audio-/videosupervision: (1) De studerende skal præsentere en optagelse af en session eller udgalgt del af en session på max 15-20 minutter. Husk at sørge for, at jeres optagelse virker/test den venligst før, og at den kan deles med holdet via Zoom. (CAE) 2. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision (evt. fortsættelse fra dagen før) (LBS) 3. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00


Fælles modul (vi er sammen og træner med et andet hold): Dette 3-dages modul går under betegnelsen “Power-Meta“, og der er tre hovedelementer i centrum: få ny viden, reflektere over ny og allerede eksisterende viden, møde andre metakognitive studerende samt mulighed for at udveksle erfaringer og skabe et større netværk.

  • Dag 1: Denne er en helt særlig dag: Knud Romer gæster Neokognitivt institut: Hvad er frihed? 4. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

Hvor frie er vi egentlig, når det kommer til stykket. Vores sprog, adfærd og værdier og alt det, der gør os til mennesker, er noget, som er socialt og kulturelt bestemt. Samtidigt er en stor del af vores adfærd biologisk bestemt og måske er frihed i sidste ende et spørgsmål om det perspektiv, som vi anlægger på vores egne handlinger og hvordan vi forholder os til dem. Det er måske vores eneste frie råderum….


  • Dag 2: Supervision, træning og mulighed for at skabe netværk 5. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.00

    Dag 3: Anders Sørensen, psykolog, ph.d. i psykiatri og mangeårig forsker i udtrapning af psykofarmaka besøger os. Kort om dagen:

    Alt psykofarmaka kan give abstinenssymptomer ved udtrapning, som til forveksling kan ligne tilbagefald af det, man fik medicinen for. Det kan også være helt andre symptomer, som åbenlyst intet har med psykisk lidelse at gøre og som derfor er nemme at identificere. Ofte er det en kombination. Når en medicinsk behandling bringes til ende, fx i forbindelse med et metakognitivt forløb, er det derfor vigtigt, at medicinen trappes gradvist og langsomt ned, ikke sjældent over et eller flere år fordelt på 20-30 dosisreduktioner eller endnu flere, alt efter hvor lang tid patienten har taget medicinen. Udtrapningen skal ofte gå markant langsommere end man hidtil har troet og end der stadig står i mange retningslinjer på området.

    Anders Sørensen er psykolog med ph.d. i psykiatri, og forsker i hvordan man bedst og sikrest hjælper mennesker ud af psykiatriske lægemidlermed alt hvad det kan indebære af abstinenser, angst, eksistentielle kriser, bekymringer og tilbagevendende følelsesliv og tankeaktivitet, som skal håndteres på ny. Anders vil fortælle om, hvordan han bruger psykoterapi, herunder metakognitiv terapi, når han i sin daglige praksis hjælper mennesker ud af psykofarmaka, og hvad man som psykolog skal være særlig opmærksom på ved sine medicinerede klienter – både på, og på vej ud af, medicinen. På dette modul vil man blive bedre rustet til at tage samtalen om medicin med sine klienter, både i overvejelsesfasen, under medicineringen og ved ønske om udtrapning.

    6. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30


Terapeutens arbejde med øvelser med fundament i skuespillerteknik (JK) (1) 16. december (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Supervision og afslutning (LBS): 17. december (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.00

18. december – UNDERVISNINGSFRI (Ikke fremmøde på instituttet, men gruppearbejde eller eksamensforberedelse..)

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger ved uddannelsesstart. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 10. januar 2025 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 10. januar 2025 om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. midt/slut marts 2025.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Eksamensopgave skal sendes til linda@neokognitiv.dk mellem 6. og 10. januar 2025 (tidligst den 6. januar og senest den 10. januar). Svar samt diplom modtages i løbet af marts 2025 (Hvis muligt tidligere.).

Studiegruppe: 21 lektioner


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris47.950 kr. (Prisen er for selve uddannelsen – uanset om denne foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Efter aftale kan prisen inddeles i max 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. 3-4 måneder efter uddannelsesopstart. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 24.675 kr.). Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer.

Sted:

Når oplyst som fysisk fremmøde: Mødes vi på Neokognitivt Institut.

Når oplyst virtuelt: Mødes vi via Zoom(Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset.)

Tilmelding: Via hjemmesiden: Klik her. VIGTIGT: Ved tilmelding bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret alle Instituttets regler som beskrevet her. Uddannelsesbyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Ansøgningsfrist: 14 dage før uddannelsesstart (såfremt der stadig er ledige pladser tilbage)

Afbudsregler og fravær: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser – uanset hvad disse måde være. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et uddannelsesbevis.

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (dvs. udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det skal du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

 

Følg os på Facebook