Datoer og program for nyt hold med start den 10.01.2024

 

OBS. For dette hold er certificering som metakognitiv stresscoach integreret i uddannelsen. Helt konkret betyder dette, at man får en certificering som metakognitiv stresscoach allerede efter stresscoachmodulerne (10+11 januar, 6+7 februar samt 9+10 april 2024).

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 10. januar 2024 (LBS) ( (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 11. januar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 12. januar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Hvad er stress (og herunder akut vs. langvarig stress, om komorbiditet mellem forskellige psykiske lidelser og stress, om det transdiagnostiske aspekt ved metakognitiv terapi, fortsat arbejde med sagsformuleringer samt Detached mindfulness (med tilhørende øvelser og teknikker), opmærksomhedstræning (med tilhørende øvelser og teknikker). Fokus på omstrukturering af negative metakognitioner. Undervisningen omfatter endvidere plenumsdemonstrationer samt par- og gruppearbejde 6+7 februar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (JK) 8. februar (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Fortsat arbejde med sagsformuleringer, sessionsstrukturering, om metakognitiv sokratisk spørgeteknik, anfægtelse af positive metakognitioner, flere teknikker og metoder, masser af øvelser, demonstrationer og træning. Selve stresscoachcertificeringen finder sted løbende på dag 6, og den består af diverse mundtlige spørgsmål, der skal vise, at du har forstået metoden og er i stand til at anvende den. Det absolut vigtigste er, at du har opnået en relevant viden om den metakognitive metode og kan demonstrere, at du kan anvende teorien i praksis. Der udstedes kursusbevis: “Certificeret metakognitiv stresscoach”. 9+10 april (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen stil (JK) 11. april (FYSISK FREMMØDE  på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 14. maj (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  15. maj (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision (JK) 16. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Introduktion til ACT – Acceptance and Commitment Therapy (JK) 3. juni (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (LBS) 4. juni (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma) (LBS) 6. juni (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00 (OBS.! Datoen er korrekt.)

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (KES) 19. august (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Om at arbejde metakognitivt med familier (KES) 20. august (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 21. august (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved misbrug (med fokus på alkohol) (KES) 23. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 24. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Evt. mere Choice efterfulgt af gruppesupervision (LBS) 25. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00


Fælles modul (vi er sammen og træner med et andet hold): Dette 3-dages modul går under betegnelsen “Power-Meta“, og der er tre hovedelementer i centrum: få ny viden, reflektere over ny og allerede eksisterende viden, møde andre metakognitive studerende samt mulighed for at udveksle erfaringer og skabe et større netværk.

  • Dag 1: Denne er en helt særlig dag: Knud Romer gæster Neokognitivt institut: Hvad er frihed? 4. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

Hvor frie er vi egentlig, når det kommer til stykket. Vores sprog, adfærd og værdier og alt det, der gør os til mennesker, er noget, som er socialt og kulturelt bestemt. Samtidigt er en stor del af vores adfærd biologisk bestemt og måske er frihed i sidste ende et spørgsmål om det perspektiv, som vi anlægger på vores egne handlinger og hvordan vi forholder os til dem. Det er måske vores eneste frie råderum….


Dag 2: Supervision, træning og mulighed for at skabe netværk 5. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.00


Dag 3: Anders Sørensen, psykolog, ph.d. i psykiatri og mangeårig forsker i udtrapning af psykofarmaka besøger os 6. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

 

 


Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag (LBS) 2. december (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning (LBS) 3. december (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

4. december 2023: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 4. december 2024 inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 13. december inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 13. december om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. midt februar/start marts 2025 (hvis muligt før).

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook