Choice and Reality Therapy: om basale behov, valg og relationer 

Kursus: (2 dage/12 timer): København

OBS: Dette kursus vil udbydes igen i 2023 – datoer oplyses snarest.

“We almost always have choices, and the better the choice, the more we will be in control of our lives.” William Glasser

Den amerikanske psykiater William Glasser er manden bag Choice and Reality Therapy (CT/CR). Hans teorier er alt for lidt kendte i Danmark, men grundet deres aktualitet og inspirerende syn på individets psyke og udviklingsmuligheder har Neokognitivt Institut besluttet sig at gøre noget ved det.

Målgruppe

Dette intensive 2-dages kursus henvender sig til alle dem, der ønsker at vide mere om Choice and Reality Therapy (CT/CR) og herunder om metodens konkrete anvendelsesmuligheder i et menneskeorienteret arbejde. Redskaberne kan anvendes både ift. individuel, par- og familieterapi.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen eller supervisionen foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed.

Kort om CT/CR

Centralt i CT/CR er: individets ”basale behov”, ”valg” og ”relationer”.

Indenfor den traditionelle psykiatri hersker der en overbevisning om, at sindslidelser findes, og at de mennesker, der lider af disse sygdomme, kan klassificeres på en videnskabelig måde, hvorefter fagpersonen skal gøre sit bedste for at behandle disse mennesker i henhold til diagnostisk klassifikation. I modsætning til denne forståelse mener William Glasser, at mennesket gennem hele livet stræber efter at tilfredsstille sine behov. Individets adfærd, uanset hvordan denne måtte virke på andre, skal ikke kun forstås som et forsøg på at få tilfredsstillet egne basale behov, men også som værende fyldt med mening og gyldighed for individet. Dette sidste aspekt skal afdækkes i det terapeutiske arbejde. Først når man ved, at man har et valg, har man reelt træffe et valg, der kan medføre bedre resultater ift. ønsket forandring.

Teorien benægter ikke, at man ikke kan have en utilfredsstillende fortid, men den mener ikke, at det vil hjælpe personen at søge efter grunden til, at det gik galt. Om personen fx har haft et problematisk forhold til sin mor betyder ikke noget i CT/CR. Det, som terapien fokuserer på, er, hvor individet befinder sig her og nu, hvilke valg dette træffer, hvilke strategier der anvendes, og hvordan de hjælper eller forstyrrer vedkommende.

Glasser pointerer eksempelvis, at kernen i mange psykologiske vanskeligheder enten skal findes i problematiske relationer eller manglende relationer. Den teoretiske og praktiske tilgang til relationsarbejdet er håndgribeligt, redskabsbaseret og bygger på individets personlige valg.  Endvidere lægges der vægt på nogle medfødte behov, som er: overlevelse, kærlighed og tilhørsforhold, magt, frihed og underholdning (”fun”). Det er således fagpersonens opgave at hjælpe klienten til selv, på sigt, at kunne tilfredsstillende opfylde sine egne behov.

I forhold til ovenstående aspekter har William Glasser udviklet og anvendt konkrete psykoterapeutiske metoder og teknikker, og det er netop nogle af disse psykologiske redskaber, som kurset vil ruste dig med.

Hvad får du ud af kurset:

  • Indsigt i Choice and Reality Therapy (CT/CR)
  • Williams Glasser syn på psykisk lidelse, psykiatriske diagnoser samt behandlingsmuligheder
  • Teoriens grundlæggende begreber samt overordnet syn på menneskets medfødte behov samt muligheder
    • og herunder: kvalitetsverden, indre og ydre kontrol, de syv ødelæggende (kontrollerende) vaner, de syv kærlige (tilknyttende) vaner og WDEP-systemet
  • Relationernes betydning for individet
  • Om valg og om hvordan man lærer at træffe nye valg
  • Konkrete psykologiske redskaber, der kan anvendes i terapeutisk arbejde med individ, par eller familier
  • Konkrete forslag til hvordan disse redskaber kan implementeres i arbejdet med individ, par eller familier

Praktiske oplysninger

Oplyses i løbet af 2023

Tilmeldingsfrist: 5 dage før kursusstart

Pris: Oplyses i løbet af 2023

(For selve kurset – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Der tillægges ikke moms. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Sted: Neokognitivt Institut

Tilmelding: Via hjemmesiden under Tilmelding eller her.

Afbudsregler: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.