Datoer og program for nyt hold med start den 15.01.2025

 

Certificering som metakognitiv stresscoach (originalkonceptet med selve ophavskvinden som underviser) er integreret i uddannelsen. Helt konkret betyder det, at man får en NKI-certificering som metakognitiv stresscoach allerede efter stresscoachmodulerne (15+16 januar, 24+25 marts samt 7+8 oktober 2025).

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 15. januar 2025 (LBS) ( (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 16. januar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 17. januar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Hvad er stress (og herunder akut vs. langvarig stress, om komorbiditet mellem forskellige psykiske lidelser og stress, om det transdiagnostiske aspekt ved metakognitiv terapi, fortsat arbejde med sagsformuleringer samt detached mindfulness (med tilhørende øvelser og teknikker), opmærksomhedstræning (med tilhørende øvelser og teknikker). Fokus på omstrukturering af negative metakognitioner. Undervisningen omfatter endvidere plenumsdemonstrationer samt par- og gruppearbejde 17+18 februar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision (JK eller KES) 19. februar (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Fortsat arbejde med sagsformuleringer, sessionsstrukturering, om metakognitiv sokratisk spørgeteknik, anfægtelse af positive metakognitioner, flere teknikker og metoder, masser af øvelser, demonstrationer og træning. Selve stresscoachcertificeringen finder sted løbende på dag 6, og den består af diverse mundtlige spørgsmål, der skal vise, at du har forstået metoden og er i stand til at anvende den. Det absolut vigtigste er, at du har opnået en relevant viden om den metakognitive metode og kan demonstrere, at du kan anvende teorien i praksis. Der udstedes kursusbevis: “NKI-Certificeret metakognitiv stresscoach”. 24+25 marts (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen stil 26. marts (JK eller KES) (FYSISK FREMMØDE  på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 12. maj (LBS eller JK eller KES) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  13. maj (LBS eller JK eller KES) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision 14. maj (LBS eller JK eller KES) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma) (LBS KES eller JK) 23. juni 2025 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion 24. juni (LBS)  (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00 OBS. se sluttidspunkt!

Neurologi og tankeprocesser (JK eller KES) 25. juni (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30 OBS. Se sluttidspunkt.

Metakognitiv terapi for unge (ca. 14-21 år) 25. august (KES eller JK) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Om at arbejde metakognitivt med familier 26. august (KES eller JK) (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion 27. august (LBS)  (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Introduktion til ACT – Acceptance and Commitment Therapy (JK eller KES)  (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Sokratisk dialog i det metakognitive arbejde 30. september (LBS eller KES eller JK) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Supervision og selvreflektion (Feedback på egen stil) 1. oktober (LBS)(ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

FÆLLESMODUL (Vi er samme med andre hold): Uddannelses højdepunkt: vores årlige netværksdannelse, erfaringsudveksling samt vidensdeling:

  • 3. november+4 november (9-15.30) samt 5. november (9-15) (LBS og/eller JK og/eller KES) (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

CChoice and Reality Therapy (William Glasser) 3. december (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Evt. resterende Choice efterfulgt af gruppesupervision. Afslutning 4. december (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

5. december: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Eksamensopgaven:

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 5. december 2025 inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 6. januar 2026 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 6. januar om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Diplom for afsluttet uddannelse modtages ca. midt februar/start marts 2026 (hvis muligt før).

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook