Neokognitivt institut

 Metakognitive kurser, uddannelser, supervision samt psykologisk behandling

 

Neokognitivt Institut er et moderne psykologcenter, der både tilbyder psykologisk behandling, fagkurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de mest effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.

Metakognitiv terapi er vores spidskompetence. Således har vi også specialiseret os i at uddanne fagfolk i anvendelsen af metakognitiv terapi – hvad enten det handler terapi eller videreformidling af metoden. Institutleder Linda Burlan Sørensen er statsautoriseret klinisk specialistpsykolog (cand.psych.aut.) og uddannet inden for metakognitiv terapi hos selve metodens grundlægger professor Adrian Wells. Endvidere er hun forfatter til flere bøger om metakognitiv terapi.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores vision er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet. Derfor udbyder vi en bred vifte af metakognitive kurser og uddannelser for fagfolk (se mere her).

Betegnelsen neokognitiv indebærer to begreber: Neo – dvs. ny – samt kognitiv – dvs. tænkning og tankeprocesser. Således betyder det, at vi konstant følger med den nyeste udvikling af psykoterapeutiske retninger baseret på tankeprocesser på et metakognitivt niveau med metakognitiv terapi i centrum.

Hos Neokognitivt Institut passer godt på vores kursister, klienter og medarbejdere, og således følger vi myndighedernes opfordringer og retningslinjer vedr. hensyntagen til hinanden. Derfor gennemføres de fleste af vores kurser og uddannelser som enten en kombination af fysisk og online undervisning eller kun online (hvis fysisk fremmøde måtte frarådes på et bestemt tidspunkt), således at der både tages højde for eventuelle Coronarelaterede anbefalinger eller restriktioner og for geografisk afstand, transporttid, transportomkostninger, arbejds- eller familiemæssige, tids- eller økonomiske begrænsninger mm. samt sidst men ikke mindst miljøvenlighed. Vi mødes, vi lærer og vi udvikler os. Blot på en virkelighedstilpasset måde.

 

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.

OBS! Der er gode tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper:  Læs mere HER.

 


Den 20.marts 2018 udkom bogen: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi” af Linda Burlan Sørensen. Bogen tager udgangspunkt i metakognitiv terapi anvendt i klinisk praksis, således at den både omfatter teori, konkrete eksempler samt forslag til anvendelse af metakognitive øvelser og teknikker. Du kan få en smagsprøve her:

 

“Stressbehandling med metakognitiv terapi” af Linda Burlan Sørensen (udgivet i oktober 2019) giver terapeuter, behandlere og andre, der arbejder med stressbehandling, en indføring i den metakognitive teori og viser, hvordan terapiformen kan bruges effektivt over for stressramte. Få en smagsprøve her: 


Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR)

Følg os på Facebook