Neokognitivt institut

 – Metakognitive kurser, uddannelser og supervision –

 

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19 (eller sammenlignelige tilstande): Alle vores ydelser bliver afholdt som planlagt – hvad enten det bliver ved fysisk fremmøde, virtuelt eller som en kombination af begge dele (vi må se, hvordan virkeligheden ser ud til den tid og tilpasse os den!).

I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen eller terapien foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab. Hvis det viser sig, at reglerne for socialt samvær fortsætter i et stykke tid endnu eller endda skærpes, har vi gode erfaringer med virtuel terapi, undervisning og supervision, og således vil disse ydelser som udgangspunkt afholdes som planlagt. Vi mødes blot på en anden måde.

Neokognitivt Institut er et moderne psykologcenter, der både tilbyder psykologisk behandling, fagkurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de mest effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.

Metakognitiv terapi er vores spidskompetence. Således har vi også specialiseret os i at uddanne fagfolk i anvendelsen af metakognitiv terapi – hvad enten det handle om terapi eller videreformidling af metoden.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores vision er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet. Derfor udbyder vi en bred vifte af metakognitive kurser og uddannelser for fagfolk (se mere her).

 

Betegnelsen neokognitiv dækker over nyere kognitive terapier, der hører under den såkaldte 3. bølge som fx metakognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Endvidere har vi en stor interesse for neuropsykologi, eftersom dette område er af afgørende betydning for vores psykologiske arbejde.

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Som interesseret klient, beder vi dig venligst læse om vores behandlingsmetode (klik her) samt om den terapeut, som du ønsker behandling hos (klik her). Praktiske oplysninger inkl. priser er ligeledes beskrevet på vores hjemmeside (klik her).

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.

Institutleder Linda Burlan Sørensen er på det nuværende tidspunkt én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

OBS! Der er gode tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper:  Læs mere HER.


Den 20.marts 2018 udkom bogen: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi” af Linda Burlan Sørensen. Bogen tager udgangspunkt i metakognitiv terapi anvendt i klinisk praksis, således at den både omfatter teori, konkrete eksempler samt forslag til anvendelse af metakognitive øvelser og teknikker. Du kan få en smagsprøve her:


Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR)

Følg os på Facebook