Neokognitivt institut

 Metakognitive kurser og uddannelser samt psykologisk behandling

 

Neokognitivt Institut er et moderne psykologcenter, der både tilbyder psykologisk behandling, fagkurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de mest effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.

Metakognitiv terapi er vores spidskompetence. Således har vi også specialiseret os i at uddanne fagpersoner i anvendelsen af metakognitiv terapi – hvad enten det handler terapi eller videreformidling af metoden.

Institutleder Linda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk specialistpsykolog (cand.psych.aut.) og uddannet inden for metakognitiv terapi hos selve metodens grundlægger professor Adrian Wells. Endvidere er hun forfatter til flere bøger om metakognitiv terapi.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores vision er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet. Derfor udbyder vi en bred vifte af metakognitive kurser og uddannelser for fagfolk (se mere her).

Vi kører fleksible kursus- og uddannelsesprogrammer med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Det samme gælder psykologisk behandling/terapi, hvor sessionerne kan både foregå via fysisk fremmøde, telefon eller online.

Betegnelsen neokognitiv indebærer to begreber: Neo – dvs. ny – samt kognitiv – dvs. tænkning og tankeprocesser. Således betyder det, at vi konstant følger med den nyeste udvikling af psykoterapeutiske retninger baseret på tankeprocesser på et metakognitivt niveau med metakognitiv terapi i centrum.

 

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.

Faglige udgivelser


Den 20.marts 2018 udkom bogen: Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi af Linda Burlan Sørensen. Bogen tager udgangspunkt i metakognitiv terapi anvendt i klinisk praksis, således at den både omfatter teori, konkrete eksempler samt forslag til anvendelse af metakognitive øvelser og teknikker. Du kan få en smagsprøve her:

 

Stressbehandling med metakognitiv terapi af Linda Burlan Sørensen (udgivet i oktober 2019) giver terapeuter, behandlere og andre, der arbejder med stressbehandling, en indføring i den metakognitive teori og viser, hvordan terapiformen kan bruges effektivt over for stressramte. Få en smagsprøve her: 


Gruppeforløb med metakognitiv terapi af Linda Burlan Sørensen (udgivet den 3. juni 2021) henvender sig til fagpersoner med et omfattende kendskab til metakognitiv terapi. Bogen er tænkt som en hjælp eller inspiration til terapeuten, der ønsker at strukturere et færdigt gruppeforløb inden for metoden. Undervejs i bogen får terapeuten huskelister, refleksioner over fordele og ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb på seks sessioner kan struktureres. Nedenstående kan du få en smagsprøve:

Metacognitive Therapy – Free Yourself from Imprisoning Thoughts (den engelske oversættelse af “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi) – under udgivelse.

Fra bogen: ” The difference between thought processes and thoughts is crucial because we will always have thoughts. We cannot simply remove them, and it certainly is not the case that we should do so. Some of my clients wish to never have certain thoughts and feelings. But this battle is lost beforehand. We cannot make a list of over 100 thoughts that we never ever want to have again, and then expect that they will never return. We can never become empty of thought. 

Instead, it is obvious to think about what we can do with our thoughts when they pop up. How can we best cope with them, so that they are not running our lives, but rather, we are. Just by understand¬ing that we cannot repress our thoughts and get a beneficial result by doing so, we have removed a large pressure from ourselves. Instead of going into our thoughts all too often to try to analyze and under¬stand them, we can choose another way, which is useful for every¬one, regardless of whether you generally feel healthy and sound, or whether you are weighed down by anxiety or depression. 

Imagine that your telephone rings. How big of an influence do you have on your telephone ringing? None. But you can influence what you do with the call. You can choose to answer it. You can choose to turn off the volume. You can choose to not take the call and turn off the telephone or throw it away from you. This example functions in the same way in relation to your thoughts and feel¬ings. You have no influence on what pops up in your thoughts and feelings. Thoughts are electrochemical impulses in our brains, and these we cannot control. But you do have an influence on what you do with your thoughts when they show up.”


 

Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR)

Følg os på Facebook