VELKOMMEN TIL NEOKOGNITIVT INSTITUT

 

 Metakognitive kurser, uddannelser, supervision samt terapi

 

Neokognitivt Institut er et moderne psykologcenter, der både tilbyder psykologisk behandling, fagkurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de mest effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.

Metakognitiv terapi er vores spidskompetence. Således har vi også specialiseret os i at uddanne fagpersoner i anvendelsen af metakognitiv terapi – hvad enten det handler terapi eller videreformidling af metoden.

Institutleder Linda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk specialistpsykolog (cand.psych.aut.) og uddannet inden for metakognitiv terapi hos selve metodens grundlægger professor Adrian Wells. Endvidere er hun forfatter til flere bøger om anvendt metakognitiv terapi.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores vision er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet. Derfor tilbyder vi en bred vifte af metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner (se mere her).

Vi kører fleksible kursus- og uddannelsesprogrammer med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Det samme gælder psykologisk behandling/terapi, hvor sessionerne kan både foregå via fysisk fremmøde, telefon eller online.

Betegnelsen “neokognitiv” kombinerer to centrale begreber: “neo”, der betyder “ny”, og “kognitiv”, der henviser til tankeprocesser. Dette afspejler vores konstante stræben efter at være opdaterede med den nyeste udvikling inden for metakognitiv terapi og metakognitiv teori.

 

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.


Faglige udgivelser

Den 20.marts 2018 udkom bogen: Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi af Linda Burlan Sørensen. Bogen tager udgangspunkt i metakognitiv terapi anvendt i klinisk praksis, således at den både omfatter teori, konkrete eksempler samt forslag til anvendelse af metakognitive øvelser og teknikker. Du kan få en smagsprøve her:

 

Stressbehandling med metakognitiv terapi af Linda Burlan Sørensen (udgivet i oktober 2019) giver terapeuter, behandlere og andre, der arbejder med stressbehandling, en indføring i den metakognitive teori og viser, hvordan terapiformen kan bruges effektivt over for stressramte. Få en smagsprøve her: 

 

Gruppeforløb med metakognitiv terapi af Linda Burlan Sørensen (udgivet den 3. juni 2021) henvender sig til fagpersoner med et omfattende kendskab til metakognitiv terapi. Bogen er tænkt som en hjælp eller inspiration til terapeuten, der ønsker at strukturere et færdigt gruppeforløb inden for metoden. Undervejs i bogen får terapeuten huskelister, refleksioner over fordele og ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb på seks sessioner kan struktureres. Nedenstående kan du få en smagsprøve:

 

Metacognitive Therapy – Free Yourself from Imprisoning Thoughts er den engelske oversættelse af “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi. Udgivelsesår: 2023.

From the book:Imagine that your telephone rings. How big of an influence do you have on your telephone ringing? None. But you can influence what you do with the call. You can choose to answer it. You can choose to turn off the volume. You can choose to not take the call and turn off the telephone or throw it away from you. This example functions in the same way in relation to your thoughts and feel¬ings. You have no influence on what pops up in your thoughts and feelings. Thoughts are electrochemical impulses in our brains, and these we cannot control. But you do have an influence on what you do with your thoughts when they show up.”

 

Arbejdshæfte til metakognitiv terapi af Linda Burlan Sørensen (udgivet i august 2023) er en samling af arbejdsark til klienter og deltagere i henholdsvis individuelle forløb og gruppeforløb. Arbejdsarkene indeholder forklaringer på de mest gængse metakognitive begreber, praktiske metakognitive øvelser og refleksionsspørgsmål med plads til at skrive svarene i hæftet.

 

 

 

Treating Stress with Metacognitive Therapy – A Handbook for Therapists er den engelske oversættelse af “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter. Udgivelsesår: 2024.

The book offers a fresh perspective on stress management by delving into the often-neglected realm of metacognitive processes. The book presents a comprehensive exploration of how excessive inward focus contributes to stress. Departing from traditional approaches that emphasize external factors, the book argues that the key to effective stress relief lies in addressing the metacognitive mechanisms underlying cognitive patterns that fuel anxiety and rumination.Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR)

Følg os på Facebook

Følg os på LinkedIn