Neokognitivt institut

 – Metakognitive kurser, uddannelser og supervision –

 

Neokognitivt Institut er et moderne psykologcenter, der både tilbyder psykologisk behandling, fagkurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de mest effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.

Metakognitiv terapi er vores spidskompetence. Således har vi også specialiseret os i at uddanne fagfolk i anvendelsen af metakognitiv terapi – hvad enten det handle om terapi eller videreformidling af metoden.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores vision er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet. Derfor udbyder vi en bred vifte af metakognitive kurser og uddannelser for fagfolk (se mere her).

 

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19 (eller sammenlignelige tilstande): År 2020 vil af mange af os huskes som tiden før, mens og ikke mindst efter Covid-19. Med udgangspunkt i det faktum, at mange ting har ændret sig, og at fremtiden er uvis, er vi nødt til at forholde os til de nye realiteter. I flere måneder nu har vi som udgangspunkt ufrivilligt været nødt til at mødes virtuelt. Og erfaringen har overgået vores forestillinger: flere og flere af vores kursister har efterfølgende udtrykt, at de fremadrettet ønsker, at kurserne i større omfang skal afholdes virtuelt. Vi tror dog stadig på, at det fysiske fremmøde er yderst vigtigt, og vi vil holde fast i det. Men vi vil gerne imødekomme ønsket om en kombination af fysisk og virtuel undervisning/supervision, mm. Vi har efterhånden alle oplevet fordelene ved virtuel undervisning, især når afstand, sygdom eller et krævende job kan være en udfordring. Endvidere er der nu mindre fravær på vore kurser og uddannelser, da man ikke behøver tage en hel fraværsdag ”blot” fordi, man lige skal noget andet vigtigt 1-2 timer den dag. Efter nøje og grundige overvejelser centreret om, hvordan de fleste af vores kursister får størst glæde og gavn af kurset eller uddannelsen, har vi besluttet, at de fleste af vores kurser og uddannelser vil i perioden august 2020 – juni 2021 afholdes som en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning. Fremmødeformen er specificeret på kursets/uddannelsens side. Vedr. terapi: som udgangspunkt foregår sessionen ved fysisk fremmøde.

Betegnelsen neokognitiv dækker over nyere kognitive terapier, der hører under den såkaldte 3. bølge som fx metakognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Endvidere har vi en stor interesse for neuropsykologi, eftersom dette område er af afgørende betydning for vores psykologiske arbejde.

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Som interesseret klient, beder vi dig venligst læse om vores behandlingsmetode (klik her) samt om den terapeut, som du ønsker behandling hos (klik her). Praktiske oplysninger inkl. priser er ligeledes beskrevet på vores hjemmeside (klik her).

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.

Institutleder Linda Burlan Sørensen er på det nuværende tidspunkt én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

OBS! Der er gode tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper:  Læs mere HER.


Den 20.marts 2018 udkom bogen: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi” af Linda Burlan Sørensen. Bogen tager udgangspunkt i metakognitiv terapi anvendt i klinisk praksis, således at den både omfatter teori, konkrete eksempler samt forslag til anvendelse af metakognitive øvelser og teknikker. Du kan få en smagsprøve her:


Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR)

Følg os på Facebook