Metakognitiv terapi: Forskning og studier på området

 

For dem af jer, der er interesserede i at vide mere om eksisterende forskning i forbindelse med metakognitiv terapi, har vi her samlet nogle studier og forskningsresultater, således at I selv kan sætte jer ind i dem ved læsning af primær kildetekst  (i modsætning til sekundære anvisninger fra anden part, hvorved læseren ingen chance for at se de reelle resultater og deres betydning, har). God læsning!

OBS. Vær venligst opmærksom på, at der her kun er tale om et begrænset udvalg af studier og forskning på området, og at der findes meget mere derude at tage fat i, hvis man måtte ønske det.

“Resting-state connectivity and neural response to emotional images in patients with severe health anxiety: An fMRI study” (marts 2023); Kilde: Journal of Affective Disorders Volume 324, 1 March 2023, Pages 370-378

Metakognitiv terapi ved alkoholmisbrug (januar 2021). Originaltitel: “Metacognitive Therapy for Alcohol Use Disorder: A Systematic Case Series”  Kilde: Front. Psychol., 19 December 2018 (Gabriele Caselli, Francesca Martino, Marcantonio M. samt Wells, A.)

Metakognitiv terapi i forbindelse med individer i højrisikogruppen for psykoseudvikling (januar 2020). Originaltitel: “Metacognitive Therapy for Individuals at High Risk of Developing Psychosis: A Pilot Study” Kilde: Front. Psychol., 17 January 2020 (Sophie Kate Parker, Lee D. Mulligan, Philip Milner, Samantha Bowe samt Jasper E. Palmier-Claus)

Metakognitiv terapi ved tidligt traumatiserede patienter med borderline personlighedsforstyrrelse (juli 2019). Originaltitel: “Metacognitive Therapy of Early Traumatized Patients With Borderline Personality Disorder: A Phase-II Baseline Controlled Trial” Kilde: Front. Psychol., 30 July 2019 (Hans M. Nordahl og Adrian Wells)

Effekten af metakognitiv terapi – et systematisk review og meta-analyse (november 2018). Originaltitel: “The Efficacy of Metacognitive Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis” Kilde: Front. Psychol., 14 November 2018 (Nicoline Normann og  Nexhmedin Morina)

Metakognitiv terapi for depression formindsker interpersonelle problemer (august 2018). Originaltitel: “Metacognitive Therapy for Depression Reduces Interpersonal Problems: Results From a Randomized Controlled Trial” Kilde: Front. Psychol., 07 August 2018 (Eivind R. Strand, Roger Hagen, Odin Hjemdal, Leif E. O. Kennair samt Stian Solem)

Metakognitiv gruppeterapi for generaliseret angst (februar 2019). Originaltitel: “Group Metacognitive Therapy for Generalized Anxiety Disorder: A Pilot Feasibility Trial” Kilde: Front. Psychol., 14 February 2019 (Svein Haseth,, Stian Solem, Grethe Baardsen Sørø, Eirin Bjørnstad, Torun Grøtte, Peter Fisher)

Metakognitiv terapi for depression (december 2019): Originalitet: “Metacognitive Therapy for Depression: A 3-Year Follow-Up Study Assessing Recovery, Relapse, Work Force Participation, and Quality of Life” Kilde: Front. Psychol., 23 December 2019 (Stian Solem, Leif Edward Ottesen Kennair, Roger Hagen, Audun Havnen, Hans M. Nordahl, Adrian Wells samt and Odin Hjemdal) 

Kognitiv adfærds- gruppeterapi eller metakognitiv gruppeterapi for OCD? Effektsammenligning (december 2019): Originalitet: “Group Cognitive-Behavior Therapy or Group Metacognitive Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder? Benchmarking and Comparative Effectiveness in a Routine Clinical Service” Kilde: Front. Psychol., 10 December 2018 (Costas Papageorgiou, Karen Carlile, Sue Thorgaard, Howard Waring, Justin Haslam , Louise Horne samt Adrian Wells)

Betydningen af forældrenes egne metakognitive overbevisninger om rumination/tankestil for teenagerens psykiske helbred  (april 2017) Originalitel: “Parental Factors Associated with Rumination Related Metacognitive Beliefs in Adolescence” Kilde: Front. Psychol., 10 April 2017 (Ka-wai Chow og Barbara C. Y. Lo)

Bekymringer og metakognitioner i forbindelse med angstsymptomer (maj 2017). Originaltitel: “Worry and Metacognitions as Predictors of Anxiety Symptoms: A Prospective Study” Kilde: Font. Psychol., 31 May 2017 (Truls Ryum, Leif Edward Ottesen Kennair, Odin Hjemdal, Roger Hagen, Joar Øveraas Halvorsen samt Stian Solem)

Metakognitiv terapi ved social angst (april 2018). Originaltitel: “Metacognitive Therapy for Social Anxiety Disorder: An A–B Replication Series Across Social Anxiety Subtypes” Kilde: Front. Psychol., 12 April 2018 (Henrik Nordahl og Adrian Wells)

Forholdet mellem metakognitive overbevisninger, opmærksomhedskontrol og symptomer hos børn både med og uden angslidelser (juni 2019). Originaltitel: “Modeling the Relationship Between Metacognitive Beliefs, Attention Control and Symptoms in Children With and Without Anxiety Disorders: A Test of the S-REF Model” Kilde: Front. Psychol., 07 June 2019 (Marie-Louise Reinholdt-Dunne, Andreas Blicher, Henrik Nordahl, Nicoline Normann, Barbara Hoff Esbjørn samt Adrian Wells)

 

Følg os på Facebook