Styrk børns mentale trivsel i læringsmiljøet

En praksisnær forebyggende indsats – Intensivt 2-dages kursus for lærere og andet relevant pædagogisk personale.

Styrk børnenes mentale trivsel i læringsmiljøet gennem forebyggelse og håndtering af bekymringer og overtænkning ved hjælp af anvendt metakognitiv pædagogik.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere i den danske folkeskole, herunder også AKT-medarbejdere og andet personale, der varetager trivselsarbejde med eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen. Deltagerne behøver ingen særlige forudsætninger udover deres daglige bidrag til elevernes autonomi og tro på egne evner.

En observation: Hvis en mere grundlæggende viden om den metakognitive tilgang ønskes, kan vores 2-dages introduktionskursus til metoden overvejes. Selvom det ikke er nødvendigt, kan en dybere forståelse af metakognition og metakognitiv terapi være nyttig. Dette er dog ikke en forudsætning for deltagelse i herværende kursus.

Hvorfor er mental trivsel på dagsordenen?

I dagens folkeskoler er der større fokus på elevernes psykiske trivsel, da vi ved, at læring og trivsel går hånd i hånd. Desværre oplever vi en stigning i antallet af børn med angst og skolevægring. Der igangsættes mange initiativer, når elevernes mistrivsel observeres, men der er stadig plads til forbedring, særligt med forebyggende indsatser.

Hvorfor tage dette kursus

En forebyggende indsats er afgørende, og det kan du, som har daglig interaktion med eleverne, være med til. På dette trivselskursus får du redskaberne til at gennemføre et trin-for-trin trivselsforløb over 10 lektioner, med fokus på metakognitiv pædagogik. Eleverne udvikler gennem forløbet et metakognitivt mindset, der hjælper dem med at forstå og håndtere deres tanker og følelser. De lærer at kontrollere deres opmærksomhed og håndtere negative tanker og følelser konstruktivt. Dette styrker deres evne til at være til stede i læringssituationer og trives i skolemiljøet.

Den metakognitive tilgang er ikke kun en forebyggende indsats, men også en effektiv måde at håndtere bekymringer og overtænkning. Ved at lære eleverne at anvende metakognitive strategier, giver man dem redskaber til at tackle udfordringer, hvilket er en afgørende del af deres personlige og faglige udvikling. Det behøver ikke være svært at lære ikke at hoppe på bekymringstoget. Alle lektioner er både lette, sjove og underholdende at deltage i, men vigtigst af alt, det foregår i positivt samspil med klassekammeraterne.

VIGTIGT AT UNDERSTREGE: Vi har udviklet et omfattende materiale, der er klar til anvendelse og giver lærere de nødvendige redskaber til at implementere metakognitive strategier i deres undervisning. Dette eksklusive materiale, som omfatter detaljerede lektionsplaner, øvelser og evalueringsværktøjer, udleveres til fri afbenyttelse på de relevante klassetrin. Formålet er at sikre, at lærerne er fuldt rustede til at støtte elevernes mentale trivsel og læring gennem en struktureret og evidensbaseret tilgang.

Metakognitiv pædagogik: vejen til børns trivsel og læring

Dette kursus og den tilknyttede viden er afgørende vigtige i en tid, hvor vi ser en stadig stigning i psykiske udfordringer hos børn og unge. At kunne håndtere bekymringer og overtænkning er en nøglekompetence for både deres personlige trivsel og deres akademiske succes. Med den metakognitive tilgang får man ikke kun redskaber til at forebygge, men også til aktivt at håndtere disse udfordringer på en effektiv måde.

Denne viden er også afgørende, fordi den er let at implementere og kan anvendes straks. Med det materiale, der medfølger kurset, er lærerne rustet til at guide eleverne gennem en række trinvise øvelser, der styrker deres metakognitive bevidsthed og hjælper dem med at opbygge sunde tankemønstre. Dette materiale er skræddersyet til den danske folkeskole og er klar til brug på de relevante klassetrin.

Metakognitiv pædagogik, metakognition og det metakognitive mindsæt er mere end bare buzzwords – de udgør fundamentet for en moderne tilgang til læring og trivsel. Ved at integrere disse principper i undervisningen kan lærere hjælpe eleverne med at forstå deres egne tankeprocesser, lære at regulere deres følelser og opbygge en stærk mental selvstyring. Dette er ikke kun afgørende for deres skolegang, men også for deres livslange evne til at håndtere udfordringer og trives i en kompleks verden.

Kursets struktur

Dag 1+ 2:

  • En introduktion til det metakognitive mindset med udgangspunkt i metakognitiv pædagogik.
  • En trin-for-trin gennemgang af de 10 lektioner i trivselsforløbet, hvor hver lektion kobles til den nødvendige pædagogiske metakognitive forståelsesramme.
  • Træning i udførelsen af lektionerne, herunder introduktion og gennemførelse af øvelser med eleverne samt opfølgende refleksioner og samtaler, der støtter op om den nye læring.

I kursets indledende fase vil der være fokus på at forstå de grundlæggende principper i metakognitiv pædagogik og hvordan de kan integreres i undervisningsmiljøet. Dette inkluderer at identificere og udforske elevernes individuelle behov samt at skabe et miljø, der opmuntrer til refleksion og vækst.

En central del af kurset vil være at lære deltagerne at anvende metakognitive strategier i deres daglige praksis. Dette indebærer at lære at guide eleverne til at reflektere over deres egne tankeprocesser og følelsesmæssige reaktioner, og hvordan de kan regulere disse for at fremme en sund mental tilstand og optimal læring.

Praktiske oplysninger

Datoer for de næste kursus: 21+22 november 2024 (Begge dage 9-15.30) 

Pris: 6.950 kr. (NB. Der tillægges ikke moms. Kursusgebyret kan ikke inddeles i flere rater.)

Tilmelding: Klik her. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Sted: Neokognitivt Institut København

Tilmeldingsfrist: Lige så længe der er ledige pladser.

Afbudsregler samt fravær: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et kursusbevis.

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2023): “Arbejdshæfte til metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før kursusstart.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

 

 

Følg os på Facebook

Følg os på LinkedIn