Metakognitiv pædagogik

 

“Den metakognitive tilgang er primært et tankesæt. Det indebærer en overordnet forståelse af, hvordan tankeprocesser og følelser fungerer, samt hvordan de kan påvirke vores psykiske trivsel. Når vi forstår mekanismerne bag hyppige oplevelser af tristhed, ængstelse, stress eller frustration, er vi bedre rustet til præcist og effektivt at tackle årsagerne. En metakognitiv bevidsthed kan være afgørende for at træffe både små og store valg. Jo bedre vores valg er, desto større er chancerne for at opnå en positiv indvirkning på vores psykiske liv.” Linda Burlan Sørensen, autoriseret klinisk specialistpsykolog og forfatter

Metakognitiv pædagogik er en tilgang inden for undervisning og læring, der fokuserer på at udvikle elevernes, børnenes eller de studerendes bevidsthed og kontrol over deres egne tænke- og læringsprocesser. Metakognition refererer til evnen til at reflektere over, overvåge og evaluere ens egne tanker, viden og læringsstrategier.

Det er vigtigt at understrege, at den metakognitive tilgang kan tilpasses alle relevante målgrupper, der ønsker at lære noget – ikke kun boglig viden, men enhver form for viden, herunder også om egne psykiske processer. Fagpersonen sigter mod at hjælpe individer, det være sig børn, unge eller voksne, med at blive mere bevidste om deres egen læringsproces ved at lære dem at reflektere over, hvordan de tænker, og at forstå, hvordan de bedst lærer. Formålet er at hjælpe eleverne eller deltagerne med at udvikle strategier og færdigheder til at planlægge, overvåge og evaluere deres egen læring.

Den metakognitive tilgang kan i høj grad bidrage til styrkelsen af den lærendes evne til at lære effektivt på den ene side og til bedre regulering af deres indre oplevelser såsom tankeprocesser og følelsesmæssige tilstande på den anden side. Det kan også hjælpe dem med at styre ønsket faglig læring i forbindelse med skolegang, gymnasieuddannelse eller videregående uddannelse. Ved at udvikle deres metakognitive færdigheder kan den enkelte blive mere selvstyrende, selvregulerende og effektiv i sin egen læring.

I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at en øget metakognitiv bevidsthed spiller en essentiel rolle for det psykiske velbefindende. Men hvordan? Ifølge metakognitiv forståelse opstår psykologiske vanskeligheder, når vi overfokuserer på bestemte tankeprocesser såsom bekymringer, grublerier, symptomtjek eller konstant overvågning af interne eller eksterne trusler. Denne psykiske respons kaldes kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) og kan være årsagen til mange psykiske problematikker, især angst- og depressionslidelser. Ved at få indsigt i, hvordan CAS dannes, kan man aktivt arbejde forebyggende ved at mindske risikoen for CAS-udvikling eller reducere og eliminere eksisterende CAS.

Det er vigtigt at påpege, at alle mennesker oplever negative, påtrængende, urealistiske, irriterende, ikke-konstruktive eller katastrofale tanker. Dog er det ikke alle, der udvikler angst eller depression. Dette indikerer, at det ikke er selve tankerne, der er afgørende, og derfor behøver vi ikke forsøge at fjerne eller ændre dem. I stedet kan vi med fordel lære at få fleksibel kontrol over vores opmærksomhed, så vi selv kan vælge, hvor meget eller hvor lidt fokus vi giver bestemte tanker. Med andre ord opstår de psykologiske problemer ikke på grund af bestemte tanker, men derimod på grund af ineffektive eller problematiske copinsstrategier. Det er derfor ikke vigtigt, hvad du tænker, men det er afgørende vigtigt, hvordan du håndterer tanken, når den opstår.

Kurser og uddannelser

 

Neokognitivt institut tilbyder en række kurser og uddannelser med fokus på metakognitiv teori og metode. Gennem fomidlingen af den metakognitive metode stræber vi efter at dele en viden, som kursisterne vil kunne anvende – justere og tilpasse i forbindelse med deres specifikke arbejdsopgaver og målgruppe. Du kan læse mere om metakognitive kurser og uddannelser HER.

Biografi

 

Institutleder Linda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog (aut. cand.psych.) og specialist i psykoterapi og supervision. I årene 2014-2015 uddannede hun sig i metakognitiv terapi ved MCT Institute i Manchester, og den metakognitive terapi er i dag hendes primære arbejdsmetode. Derudover videreuddanner hun sig løbende inden for de nye tredjebølge-terapiformer.

Linda Burlan Sørensen er forfatter til bøgerne Fængslende tanker – kontrollér tankemylderet med metakognitiv terapi (2018), Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter (2019) og Gruppeforløb med metakognitiv terapi En håndbog for terapeuter (2021).

Metakognitive ressourcer

 

På vores hjemmesider finder du også en gratis metakognitive ressourcer i for af eksempelvis e- og lydbøger (se mere HER) samt metakognitive arbejdsark (find dem HER).

 

Følg os på Facebook