Bøger om anvendt metakognitiv terapi

 

Træd ind i den forvandlende verden af metakognitiv terapi gennem Linda Burlan Sørensens bøger, der ikke blot præsenterer en dybdegående forståelse, men også tilbyder praktisk vejledning til denne banebrydende tilgang til mental sundhed.

Bøgerne centrerer sig om metakognitiv terapi og metakognitiv bevidsthed, som er to nøglebegreber inden for moderne psykologi og terapi. Disse begreber udgør grundlaget for en innovativ tilgang til at forstå og håndtere forskellige former for psykisk ubehag og lidelse.

Metakognitiv terapi fokuserer på at identificere, udfordre og ændre de metakognitive processer, som mennesker anvender, når de forholder sig til deres egne tanker og følelser. Metakognition refererer til den proces, hvor vi tænker om vores egne tanker. I metakognitiv terapi ligger fokus på at identificere de automatiske og potentielt skadelige tankemønstre, som kan vedligeholde psykiske lidelser som angst, depression og stress.

Metakognitiv bevidsthed henviser til evnen til at være opmærksom på og reflektere over ens egne metakognitive processer. Dette indebærer at kunne observere og forstå, hvordan vores tanker og overbevisninger påvirker vores følelser og adfærd. Metakognitiv bevidsthed er en central kompetence i metakognitiv terapi, da den muliggør en mere bevidst og aktiv tilgang til at håndtere negative tankemønstre og følelsesmæssige reaktioner.

Samlet set udgør metakognitiv terapi og metakognitiv bevidsthed en dynamisk tilgang til psykisk velvære, hvor individet opfordres til at tage aktiv del i sin egen helingsproces ved at forstå, udfordre og omstrukturere sine tanker og overbevisninger. Disse koncepter har vist sig at være effektive redskaber i behandlingen af forskellige former for psykisk ubehag og bidrager til at styrke individets evne til at håndtere stress, angst og depression på en konstruktiv måde.

Neokognitivt institut står ikke selv for for salg af bøger. Bøgerne kan købes/bestilles hos de fleste boghandlere – se fx SAXO, PLUSBOG, GUCCA, AMAZON osv.


Kort om forfatteren: Linda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk metakognitiv psykolog og specialist i psykoterapi og supervision. I årene 2014-2015 uddannede hun sig i metakognitiv terapi ved MCT-Institute i Manchester. Siden har hun løbende videreuddannet sig. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder metakognitiv terapi samt kurser, uddannelser og supervision for fagpersoner.


Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter

Denne håndbog er en uundværlig ressource for terapeuter og fagpersonner, der ønsker at integrere metakognitiv terapi i deres praksis. Linda Burlan Sørensen deler sin ekspertise og giver konkrete retningslinjer til effektiv stressbehandling ved hjælp af metakognitiv terapi. Med trinvise instrukser og caseeksempler illustrerer hun, hvordan terapeuter kan hjælpe deres klienter med at bryde de negative tankemønstre via en styrket metakognitiv bevidsthed.

 


Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi

I denne banebrydende bog udforsker Linda Burlan Sørensen de grundlæggende principper bag metakognitiv terapi og præsenterer praktiske værktøjer til at håndtere tankemylder og overvældende tanker. Med en blanding af teori og praksis guider hun læserne gennem processen med at genoprette kontrollen over deres tankeliv.

 


Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter

Denne praktiske vejledning er designet til terapeuter, der ønsker at facilitere metakognitive gruppeforløb. Forfatteren præsenterer forskellige metoder og strategier til at lede gruppesessioner og skabe et understøttende miljø, hvor deltagerne kan udforske og udfordre deres tankemønstre sammen. Med sin ekspertise og indsigt giver hun terapeuter de redskaber, de har brug for, til at skabe meningsfulde og transformative gruppeoplevelser ud fra den metakognitive tilgang.

Bogens arbejdsark kan downloades gratis HER.


Metacognitive Therapy – Free Yourself from Imprisoning Thoughts

“Metacognitive Therapy – Free Yourself from Imprisoning Thoughts” (2023), the English translation of “Fængslende tanker,” provides international readers with access to metacognitive therapy and the opportunity to liberate themselves from constraining thought patterns.

Delve into the transformative world of metacognitive therapy through Linda Burlan Sørensen’s insightful book. Offering a comprehensive understanding and practical guidance, this book empowers readers to explore the depths of thought patterns and emotional reactions influencing their well-being.

Metacognitive therapy is a groundbreaking approach in psychology, emphasizing the identification and challenge of metacognitive processes that individuals employ when dealing with their thoughts and feelings. By understanding and addressing these automatic and potentially harmful thought patterns, individuals can break free from the cycle of anxiety, depression, and stress.

The book can be purchased, for example, on Amazon and SAXO.


Arbejdshæfte til metakognitiv terapi

Denne omfattende samling af arbejdsark er en uvurderlig ressource for både terapeuter og klienter. Linda Burlan Sørensen præsenterer en række øvelser og refleksionsspørgsmål designet til at støtte terapeutisk arbejde og fremme selvindsigt og forandringer. Med disse praktiske værktøjer kan både terapeuter og klienter udforske og udfordre deres tankemønstre på en metakognitivt niveau.


VIGTIGT: Neokognitivt institut står ikke selv for for salg af bøger. Bøgerne kan købes/bestilles hos de fleste boghandlere – se fx SAXO, PLUSBOG, GUCCA, AMAZON osv.

 


 

 


Kurser i metakognitiv terapi – teori og metode

Hvis du er interesseret i metakognitive kurser og uddannelser for relevante fagpersoner klik her.


Følg os på Facebook