Intensiv 2-årig metakognitivt baseret uddannelse

Det originale banebrydende koncept udviklet af specialistpsykolog Linda Burlan Sørensen

 

Få en solid metakognitivt baseret uddannelse (trin 2/ level II) på over 360 timers undervisning, supervision, metodetræning, studiegrupper samt afsluttende eksamen.

Uddannelseskonceptet blev skabt af specialist og autoriseret psykolog (cand. psych. aut.) Linda Burlan Sørensen allerede i 2014. Linda er én af de første danske psykologer, der blev uddannet hos selve metodens grundlægger professor Adrian Wells. Selve uddannelsesindholdet svarer til år 1 og år 2 på vores certificerede 4-årige uddannelse, som er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Det fysiske fremmøde finder sted på instituttets adresse i København (med mindre andet oplyst). Man forpligter sig kun for 1 år ad gangen, og man får et diplom efter hvert år.

År 1 med start den 15. august 2023: Se datoer og program her.

År 2/Fortsættemodul med start den 9. august 2023: Se datoer og program her. Nyt hold starter i august 2023 – datoer oplyses snarest.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til relevant sundheds- og pædagogisk personale. Hvis du er i tvivl, kontakt os gerne. (Hvis du tidligere har gennemført vores 1-årige uddannelse, kan du automatisk optages på fortsættemodulet.)

Kort om uddannelsen

Uddannelsen er funderet i metakognitiv teori og metode, som således udgør den teoretiske og praktiske fundament. Undervisningen omfatter også andre psykologiske retninger samt mange forskellige fagrelevante emner, sådan at du får en vidensrig og unik psykoterapeutisk uddannelse med superviseret færdighedstræning.  F.eks. kan undervisningen også omfatte emner så som diagnostiske kriterier, personlighedsforstyrrelser, misbrugsbehandling, den motiverende samtale, ACT (Acceptande and Commitment Therapy), eksistentiel psykoterapi (og herunder Yalom, Frankl m. fl.), Choice and Reality Therapy (Glasser), positiv psykologi og/eller andre psykoterapeutiske emner. Selv om uddannelsen er metakognitivt funderet, finder vi det væsentligt, at de studerende også får kendskab til andre psykoterapeutiske retninger og metoder, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente psykoterapeut.

Uddannelsesleder er Linda Burlan Sørensen, universitetsuddannet autoriseret klinisk psykolog, godkendt Specialist i Psykoterapi og Supervision af Dansk Psykolog Forening samt forfatter til bøgerne: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, “Stressbehandling med metakognitiv terapi” samt “Gruppeforløb med metakognitiv terapi.”

Undervisning samt undervisningsmateriale er på dansk. De faste undervisere på uddannelsen er universitetsuddannede psykologer. De tilknyttede psykologer er desuden medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er den højeste instans for kvalitetssikring af vores arbejde. Endvidere omfatter vores undervisningskorps certificerede psykoterapeuter (MPF), medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

På uddannelsen er der primært fokus på det metakognitive niveau – i modsætning til objektniveauet. På objektniveauet finder man tankernes indholdsmæssige aspekter fx: ”Det bliver aldrig bedre”; ”Jeg dur ikke til noget!”, ”De andre har et bedre liv end mig”. osv. Når man arbejder metakognitivt stiller man spørgsmål til, hvad man stiller op med tanken fx: ”Når du får denne tanke: Det bliver aldrig bedre– hvad gør du så med den?” Eftersom alle mennesker har negative tanker, giver det ikke så meget mening at beskæftige sig med selve tanken, men med copingen, dvs. hvad man stiller op med tanken eller følelsen, når de dukker op. Du vil således få en grundig indføring i den metakognitive tilgang og herunder terapeutisk arbejde udført på et metaplan samt introduceres for andre relevante terapeutiske metoder og teknikker.

Uddannelsen består af en kombination af tavleundervisning/oplæg, video-, audio- og life-demonstrationer øvelser samt supervision.

Hvert år afsluttes med en skriftlig eksamen, og ved gennemført uddannelse kan du benytte titlen: “Certificeret metakognitiv terapeut (NKI/Level II)”.

Etiske regler

De studerende er underlagt Dansk Psykoterapeuts forenings etiske regler (du kan finde dem her.) Brud på disse kan medføre afslutning af uddannelsesforløb – med eller uden advarsel – for den pågældende studerende, da det forventes af den studerende at have sat sat ind i disse. På uddannelsen er man også underlagt instituttets regler, som du venligst bedes læse inden uddannelsesstart.

Optagelseskriterier og ansøgningsprocedure

Læs mere om, hvordan du kan komme ind på uddannelsen her.

Ekstra bonus

Den psykoterapeutiske uddannelse er bygget således op, at hvert år svarer til godkendelseskriterierne for ét år på den certificerede  4-årige psykoterapeutuddannelse, sådan at hvis du på et eller andet tidspunkt skulle få lyst til at blive psykoterapeut inden for kognitive terapier, så behøver du kun at tage de resterende år på den 4-årige psykoterapeutuddannelse for at kunne kalde dig godkendt psykoterapeut.

Adgangskrav

Vedr. adgangskrav og optagelsesprocedure læs mere her.

Vejledende litteraturliste

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Wells, A. (1997): “Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: A Practice Manual and Conceptual Guide”, JW; Reprint edition (7 Aug. 1997)

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Esbjørn, B H et al.: “Metakognitiv terapi til børn med angst“, Akademisk forlag 2016 (ikke obligatorisk)

Rollnick, S og Miller W. R.: “Den motiverende samtale- støtte til forandring“, Hans Reitzels 2014 (ikke obligatorisk)

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag (ikke obligatorisk)

NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før uddannelsesstart. Vi snakker om det, når vi mødes den første gang.

Bøger om metakognitiv terapi – KLIK HER. Arbejdsark til gratis download KLIK HER.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Årspris: 47.950 kr(Prisen er for selve uddannelsesåret – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Efter aftale kan prisen inddeles i 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. 3-4 måneder efter uddannelsesopstart. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 24.675 kr.). Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Vigtigt: Man forpligter sig (dvs. tilmelder sig og betaler) for 1 år ad gangen. Man skal selv tilmelde sig hvert år via vores hjemmeside – klik HER. Vi ønsker at skabe både økonomisk- og valgsfleksibilitet. NB. Uddannelsesåret inkluderer alt nødvendigt for at kunne blive godkend af Dansk Psykoterapeutforening, således at du ikke skal købe ekstra ydelser.

Sted: 

Når oplyst som fysisk fremmøde: Mødes vi på Neokognitivt Institut.

Når oplyst virtuelt: Mødes vi via Zoom(Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset.)

Tilmelding: Klik her. Uddannelsesbyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Ansøgningsfrist: 14 dage før uddannelsesstart (såfremt der stadig er ledige pladser tilbage)

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (dvs. udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Afbudsregler og fravær: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Hvis fakturaen ikke allerede er blevet betalt, skal betaling forfalde senest dagen før uddannelsesstart. Tilmeldingen er bindende et år ad gangen. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et uddannelsesbevis.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det kan du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook.