Certificeret metakognitiv gruppeleder (NKI-certificering)

Kursus: 4 dage/ 24 timer; Fysisk fremmøde

NYHED: For første gang nogen sinde introducerer Neokognitivt institut muligheden for at blive certificeret metakognitiv gruppeleder (NKI-certificering) ved selve forfatteren bag bogen ”Gruppeforløb med metakongitiv terapi”, nemlig autoriseret klinisk metakognitiv specialistpsykolog (cand.psych.aut) Linda Burlan Sørensen.

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret psykologisk metode, hvis popularitet er i kraftig stigning. Selve metoden er på mange måder paradigmeskiftene, da den hovedsageligt bygger på ændring af de primære psykiske styringsmekanismer (metakognitioner), som vedligeholder livsbesværende kognitive processer så som fx bekymringer og grublerier (overtænkning) samt en rigid forståelse af, hvordan man kan forbedre sit psykiske liv og herunder valg af adfærd. Der er tale om et anderledes tankesæt i forhold til, hvad der kan skabe og vedligeholde en oplevelse af psykisk mistrivsel med udgangspunkt i angst-, stress-, og depressionssymptomer.

Målgruppe

Relevante fagpersoner med en solid viden om metakognitiv terapi, som ønsker at anvende metoden ifm. gruppeforløb for borgere/klienter med angst-, stress- eller depressionssymptomer. Kurset er ikke en introduktion til metoden (da den forventes at være på for samtlige plads for deltagerne) men et forslag til, hvordan metoden overordnet  kan anvendes ifm. gruppeforløb. Kurset skal ses som inspiration til, hvordan man kan bygge et gruppeforløb op.

Adgangskrav

Man skal kunne dokumentere, at man som minimum har gennemført et 2-dages kursus om metakognitiv terapi for fagpersoner samt læst nedenstående pensum. Hvis du er interesseret i kurset, men ikke opfylde adgangskravene, kan du fx overveje følgende kurser: 2-dages kurus i metakognitv terapi, 5-dages kursus i metakognitiv terapi eller Certificeret metakognitiv stresscoach . OBS. Selvlæsning eller erfaring med anvendelse af metoden uden formelle kvalifikationer opfylder ikke adgangskravene – se venligst ovenstående ift. mulighederne.

Kort kursusbeskrivelse

Den metakognitive metode er ikke bare en skånsom og effektiv metode i individuelle klientforløb. Den egner sig også til grupper, hvor metoden kan bruges på tværs af psykiske problematikker (dvs. angst-, stress-, eller depressionssymptomer). Deltagerne træder ind i et læringsrum og lære at overføre metoden til deres eget liv – ikke kun fra deres egen historie, men også ved at se de andre deltageres problemstillinger ud fra et metakognitiv perspektiv, sådan at en generalisering af metakognitionernes funktion kan tilbageføres til egen tænkning.

Underviser på kurset er Linda Burlan Sørensen, som ud over at udvikle dette koncept har skrevet flere bøger om metakognitiv terapi. Dette kursus tager udgangspunkt i bogen: “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, der således udgør selve grundlaget for den tækning, der skal til, når man som fagperson overvejer at køre gruppeforløb.

Bogen såvel som kurset er tænkt som en hjælp eller inspiration til gruppelederen, der ønsker at strukturere et relevant gruppeforløb inden for den metakognitive metode. Kurset omfatter bl.a. huskelister, refleksioner over fordele og ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb på 6 sessioner kan struktureres. Endvidere lægger kurset op til individuelle refleksioner og overvejelser om, hvordan et gruppeforløb kunne se ud på din arbejdsplads og med dig som gruppeleder i kraft af den 3. kursusdag, som er en studiegruppearbejdsdag. Selve studiegruppen dannes på kurset ift. fælles interesser eller målgrupper, således at der også bliver plads til differentiering og konkretisering af de for dig relevante aspekter. Selve certificeringen tager udgangspunkt i de for dig aktuelle emner og aspekter ved strukturering af et gruppeforløb.

Datoer og program

Dag 1+ dag 2: Introduktion til gruppeforløb med metakognitiv terapi og herunder:

 • Kort om metakognitiv terapi: tankesæt og metode
 • Hvordan kan metakognitiv terapi fungere i et gruppeforløb, og herunder følgende emner:
  • En transdiagnostisk metode
  • Gruppeledelsens overvejelser
  • Målgruppe for forløbet
  • Udvælgelseskriterier: inklusions- og eksklusionskriterier
  • Gruppeledernes kvalifikationer
  • Gruppeadfærd
  • Et fælles læringsrum
  • Hvordan skal man som gruppeleder tænker ift. skabelsen af et relevant metakognitivt gruppeforløb for passende målgruppe
 • Et forslag til gruppeforløb fordelt på sessioner
  • Forsamtale og boostesamtale
 • Om metakognitive arbejdsark
 • Dannelse af relevante studiegrupper samt instrukser til dag 3, som er en selvkørende studiedag.
 • Overvejelser om diverse muligheder for at skabe et gruppeforløb inder for de rammer, man arbejder inden for

Dag 3: Studiegrupperne mødes (Fysisk eller virtuelt fx via Zoom; Studiegrupperne bestemmer selv hvor og hvordan, de skal mødes. Instrukser for det konkrete arbejdsindhold uddeles på 2. undervisningsdag.)

Dag 4: Certificering samt diplomoverrækkelse og afslutning

OBS. Selve forberedelsen til certificeringen på dag 4 foregår på dag 3; således skal der ikke afsættes yderligere forberedelsestid.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis/diplom efter gennemført kursus, således at man kan benytte titlen: ”Certificeret metakognitiv gruppeleder (NKI-Certificering)”

Andre praktiske oplysninger

Datoer: 12+13 april samt 12+13 juni 2023. (OBS. den 12. juni mødes kursisterne i deres egen studiegruppe et sted efter eget valg evt. online via fx Zoom; de resterende dage mødes vi alle på instituttets adresse.)

(Alle dage: 9-15.30)

Pris: 8.750 kr. Der tillægges ikke moms. Kursusgebyret kan ikke inddeles i flere rater.

Forplejning: Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Der er morgenbuffet fra ca. 8.40, der er frokost ca. kl. 12 og eftermiddagskaffe og kage. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer.

Tilmelding: klik HER. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Dokumentation: I form af kursusbevis sendes samtidigt med eller kort efter indsendelse af Tilmeldingsformular til: info@neokognitiv.dk.

Tilmeldingsfrist: Så længe der er ledige pladser.

Sted: Neokognitivt Institut København

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (udleveres ikke i papirform). Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Afbudsregler samt fravær: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et kursusbevis.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Obligatorisk pensum

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Arbejdsark (fra “Gruppeforløb med metakognitiv terapi”)

(Evt. men ikke et must:  Wells, Adrian (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford)

Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

 

Følg os på Facebook