Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 

Acceptance and Commitment Terapi (ACT) blev udviklet af Steven Hayes i midten af 1980erne. ACT har vist sig at være en effektiv behandlingsmetode ifm. en lang række psykiske problematikker og herunder depression, angst, misbrug og arbejdsrelateret stresstilstande.

Fra fusion til defusion

ACT tilhører den 3. bølge af kognitive terapier, der deler den overbevisning, at psykologisk fleksibilitet (defusion) er vigtigere end symptomreduktion til behandlingen af psykisk lidelse.

Holdningen indenfor ACT er, at det netop er dette overdrevent behandlingsfokus på symptomfrihed (fx fri for negative tanker og følelser), der er årsagen til, at psykisk lidelse vedligeholdes. I stedet for symptomreduktion arbejdes der i ACT mod udviklingen af en større psykologisk fleksibilitet, hvor fx negative tanker og andre aversive indre begivenheder ikke længere opfattes som symptomer men som harmløse og naturlige psykologiske begivenheder. Indholdet af fjendtlige tanker og følelser er derfor ikke det centrale i ACT, det er derimod den måde hvorpå man forholder sig til dem. Træning i psykologisk fleksibilitet sker vha. af konkrete øvelser i bl.a. mindfulness. Derudover er det i ACT også vigtigt at afdække personens kontrol- og undgåelsesstrategier. Disse anvendes oftest i håbet om, at aversive tanker og følelser vil forsvinde. Desværre er udfaldet oftest, at strategierne er med til at vedligeholde den psykiske mistrivsel og derved forringe personens livsglæde.

Værdier

Sideløbende med ovennævnte behandlingsfoci er et andet vigtigt behandlingselement i ACT at kortlægge klientens livsværdier. Nærmere beskrevet handler det for klienten om at identificere personlige værdier, da man indenfor ACT mener, at værdiarbejde er vigtigt for klientens fremadrettede livskvalitet. Rent praktisk sker dette via hjemmearbejde og konkrete øvelser i terapien.