Datoer og program for fortsættermodulet (med start august 2023)

OBS. NYHED! På dette modul bliver man også certificeret som metakognitiv supervisor. Datoerne for dette modul er: 23+24 januar samt 3+4 april 2024.

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Performance-coaching med metakognitiv terapi (CAE) 9. august (FYSISK FREMMØDE –  Kvarterhuset) 9-15.30

Træningsdag og herunder life-demonstrationer. De studererende demonstrerer deres psykoterapeutiske evner i plenum ved bl.a. terapirollespil med medstuderende, selektiv rollespil med fokus på bestemte øvelser eller interventioner  osv. (CAE) 10. august (FYSISK FREMMØDE – OBS! På instituttets adresse) 9-15.30

Supervision (LBS) 11. august (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.00

Introduktion til dialektisk adfærdsterapi – DAT (CAE) 5. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

De studerendes audiodemonstrationer (alternativt plenumsdemonstrationer i form af rollespil). De studerende tager med en eller en del af en sessionsoptagelse med i audioform, som de afspiller i plenum efterfulgt af feedback. DEL 2; Alternativt: de studerende holder et kort oplæg om et (relevant) emne, som de brænder for, arbejder med eller vil vide mere om – om som på en eller anden måde også er relateret til metakognitiv terapi. (LBS) 6. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Supervision og feedback på egen stil (LBS) 7. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Træning af metakognitive sessioner med observatør (Fælles modul – vi er sammen og træner med et andet hold) (CAE) 1. november (FYSISK FREMMØDE  Kvarterhuset) 9-15.30

Om hukommelse og falske erindringer (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (LBS) 2. november (FYSISK FREMMØDE Kvarterhuset) 9-15.30

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 3. november (FYSISK FREMMØDE Kvarterhuset) 9-15.00

Træningsdag – herunder life-demonstrationer (underviserens) (CAE) 18. december (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

Supervision (LBS) 19. december (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.00

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CAE) 22. januar 2024 (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse) OBS. 9-15.00

Undervisning i metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 1 (LBS) 23. januar 2024 (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse 9-15.30

Undervisning i metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 2. Dagen afsluttes med gruppedannelse samt konkrete instrukser til gruppearbejdet på dag 3. (LBS) 24. januar 2024 (FYSISK FREMMØDE – ) OBS. 9-15.30

Om psykologiens historie (CAE) 26. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Choice II – vi arbejder videre med CHOICE. De studerende får samtidigt nye skemaer og nyt materiale. Dagen omfatter også snak om, hvordan man kan kombinere et arbejde udført på objektniveau med det metakognitive niveau /indblik i Lindas nye bog (samt aftale om de kommende oplæg, som de studerende skal forberede til  22+23 maj)  (LBS) 27. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision (CAE) 28. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 3; 3. april Grupperne mødes fysisk et sted efter eget valg eller online efter aftale i gruppen. Instrukserne for gruppearbejdet modtages på dag 2.

Metakognitiv supervision: Certificeringsmodul dag 4. Grupperne fremlægger deres arbejde i plenum efterfulgt af feedback. Certificering. (LBS/BIT) 4. april (FYSISK FREMMØDE -på Neokognitivt instituts adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (CAE) 5. april (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse) 9-15.00

Etik og moral  (CAE) 21. maj (FYSISK FREMMØDE – på Neokognitivt instituts adresse) 9-15.30

De studerendes oplæg I (LBS/BIT) 22. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

De studerendes oplæg og evt. plenumsdemonstrationer II: Hvis resterende tid: supervision.(LBS/BIT) 23. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.00

Anvendelse af SUMO-principper i metakognitiv terapi og relationer (Undervisningens fokus er terapeutens evne til at omsætte sin metakognitive viden i praksis i overensstemmelse med SUMO-principperne. Der er fokus på den metakognitive tilgang i forhold til relationer). (LBS) 19. juni (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt afslutning (LBS) 20. juni (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) OBS. 9-15.00

21. juni (undervisningsfri – men ikke fri! I skal nemlig arbejde på jeres opgave.)

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger ved uddannelsesstart. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 29. juni 2024 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 29. juni 2024 om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. midt/slut oktober 2024.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook