Datoer og program for fortsættermodulet (med start august 2023)

OBS. NYHED! På dette modul bliver man også certificeret som metakognitiv supervisor. Datoerne for dette modul er: 23+24 januar samt 3+4 april 2024.

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Performance-coaching med metakognitiv terapi (CAE) 9. august (FYSISK FREMMØDE –  Kvarterhuset) 9-15.30

Træningsdag og herunder life-demonstrationer. De studererende demonstrerer deres psykoterapeutiske evner i plenum ved bl.a. terapirollespil med medstuderende, selektiv rollespil med fokus på bestemte øvelser eller interventioner  osv. (CAE) 10. august (FYSISK FREMMØDE – OBS! På instituttets adresse) 9-15.30

Supervision (LBS) 11. august (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.00

Introduktion til dialektisk adfærdsterapi – DAT (CAE) 5. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

De studerendes audiodemonstrationer (alternativt plenumsdemonstrationer i form af rollespil). De studerende tager med en eller en del af en sessionsoptagelse med i audioform, som de afspiller i plenum efterfulgt af feedback. DEL 2; Alternativt: de studerende holder et kort oplæg om et (relevant) emne, som de brænder for, arbejder med eller vil vide mere om – om som på en eller anden måde også er relateret til metakognitiv terapi. (LBS) 6. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Supervision og feedback på egen stil (LBS) 7. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Træning af metakognitive sessioner med observatør (Fælles modul – vi er sammen og træner med et andet hold) (CAE) 1. november (FYSISK FREMMØDE  Kvarterhuset) 9-15.30

Om hukommelse og falske erindringer 1 (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (LBS) 2. november (FYSISK FREMMØDE Kvarterhuset) 9-15.30

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 3. november (FYSISK FREMMØDE Kvarterhuset) 9-15.00

Træningsdag – herunder life-demonstrationer (underviserens) (CAE) 18. december (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

Supervision (LBS) 19. december (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.00

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CAE) 22. januar 2024 (FYSISK FREMMØDEKvarterhuset) OBS. 9-15.00

Undervisning i metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 1 (LBS) 23. januar 2024 (FYSISK FREMMØDEKvarterhuset) 9-15.30

Undervisning i metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 2. Dagen afsluttes med gruppedannelse samt konkrete instrukser til gruppearbejdet på dag 3. (LBS) 24. januar 2024 (FYSISK FREMMØDEKvarterhuset) OBS. 9-15.30

Om psykologiens historie (CAE) 26. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Om hukommelse og falske erindringer 2: Opsamling, de studerendes eksempler samt gruppe- og plenumsdiskussioner (samt aftale om de kommende oplæg, som de studerende skal forberede til  22+23 maj) (LBS) 27. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision (CAE) 28. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv supervision/ Certificeringsmodul dag 3; 3. april Grupperne mødes fysisk et sted efter eget valg eller online efter aftale i gruppen. Instrukserne for gruppearbejdet modtages på dag 2.

Metakognitiv supervision: Certificeringsmodul dag 4. Grupperne fremlægger deres arbejde i plenum efterfulgt af feedback. Certificering. (LBS/BIT) 4. april (FYSISK FREMMØDEKvarterhuset) 9-15.30

Gruppesupervision (CAE) 5. april (FYSISK FREMMØDEKvarterhuset) 9-15.00

Etik og moral  (CAE) 21. maj (FYSISK FREMMØDEKvarterhuset) 9-15.30

De studerendes oplæg I (LBS/BIT) 22. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

De studerendes oplæg og evt. plenumsdemonstrationer II: Hvis resterende tid: supervision.(LBS/BIT) 23. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.00

Emne efter eget valg/efter aftale med de studerende19. juni (LBS) 19. juni (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt afslutning (LBS) 20. juni (FYSISK FREMMØDE – OBS. på instituttets adresse) OBS. 9-15.00

21. juni (undervisningsfri – men ikke fri! I skal nemlig arbejde på jeres opgave.)

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger ved uddannelsesstart. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 29. juni 2024 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 29. juni 2024 om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. midt/slut oktober 2024.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook