Neokognitivt Institut

 – Afdelinger i København og Vejle


Neokognitivt Institut er et moderne psykologisk institut, der både tilbyder kurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de meste effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores mål er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet.

Betegnelsen neokognitiv psykologi dækker over moderne kognitive terapier, der hører under den 3. bølge. Neokognitivt Institut har således specialiseret sig inden for de nyeste former for kognitive terapier så som: Metakognitiv terapiAcceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-baseret kognitiv terapi og Dialektisk adfærdsterapi. Endvidere beskæftiger vi os med Neuropsykologi (hjernen og hjerneprocesser), eftersom denne viden er generelt afgørende for vores psykologiske arbejde.

Instituttet tilbyder også vejledning omkring de forskellige nyere kognitive terapier.

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Følg os på Facebook.