Neokognitivt institut

 – Metakognitive kurser, uddannelser og supervision –

 

Neokognitivt Institut er et moderne psykologcenter, der både tilbyder psykologisk behandling, fagkurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de mest effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.

Metakognitiv terapi er vores spidskompetence. Således har vi også specialiseret os i at uddanne fagfolk i anvendelsen af metakognitiv terapi – hvad enten det handle om terapi eller videreformidling af metoden.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores vision er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet.

 

Betegnelsen neokognitiv dækker over nyere kognitive terapier, der hører under den såkaldte 3. bølge som fx metakognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Endvidere har vi en stor interesse for neuropsykologi, eftersom dette område er af afgørende betydning for vores psykologiske arbejde.

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.

Institutleder Linda Burlan Sørensen er på det nuværende tidspunkt én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

 


Den 20.marts 2018 udkom bogen: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi” af Linda Burlan Sørensen. Bogen tager udgangspunkt i metakognitiv terapi anvendt i klinisk praksis, således at den både omfatter teori, konkrete eksempler samt forslag til anvendelse af metakognitive øvelser og teknikker. Du kan få en smagsprøve her:


Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR)

Følg os på Facebook