Neokognitivt institut

 Metakognitive kurser, uddannelser, supervision samt psykologisk behandling

 

Neokognitivt Institut er et moderne psykologcenter, der både tilbyder psykologisk behandling, fagkurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de mest effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder.

Metakognitiv terapi er vores spidskompetence. Således har vi også specialiseret os i at uddanne fagfolk i anvendelsen af metakognitiv terapi – hvad enten det handler terapi eller videreformidling af metoden. Institutleder Linda Burlan Sørensen er statsautoriseret klinisk specialistpsykolog (cand.psych. aut.) og uddannet inden for metakognitiv terapi hos selve metodens grundlægger professor Adrian Wells.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores vision er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet. Derfor udbyder vi en bred vifte af metakognitive kurser og uddannelser for fagfolk (se mere her).

Betegnelsen neokognitiv dækker over nyere kognitive terapier, der hører under den såkaldte 3. bølge som fx metakognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Endvidere har vi en stor interesse for neuropsykologi, eftersom dette område er af afgørende betydning for vores psykologiske arbejde.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19 (eller sammenlignelige tilstande): År 2020 vil af mange af os huske som tiden før, imens og ikke mindst efter Covid-19. Med udgangspunkt i det faktum, at mange ting har ændret sig, og at fremtiden er uvis, er vi nødt til at forholde os til de nye realiteter.  Efter nøje og grundige overvejelser centreret om, hvordan de fleste af vores kursister får størst glæde af og mulighed for overhovedet at kunne deltage på vores kurser eller uddannelser, har vi besluttet, at de fleste af vores kurser og uddannelser vil i perioden august 2020 – juni 2021 afholdes som en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning eller udelukkende online, hvis andet ikke er muligt eller forsvarligt. Fremmødeformen vil specificereres på kursets/uddannelsens side, da vi nøje overholder myndighedernes anbefalinger. Smittekæden skal brydes, og igen af os kan gøre det alene. Livet må og kan gå videre, hvis vi er i stand til at tilpasse os den aktuelle virkelighed.

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.

OBS! Der er gode tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper:  Læs mere HER.

 


Den 20.marts 2018 udkom bogen: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi” af Linda Burlan Sørensen. Bogen tager udgangspunkt i metakognitiv terapi anvendt i klinisk praksis, således at den både omfatter teori, konkrete eksempler samt forslag til anvendelse af metakognitive øvelser og teknikker. Du kan få en smagsprøve her:

 

“Stressbehandling med metakognitiv terapi” af Linda Burlan Sørensen (udgivet i oktober 2019) giver terapeuter, behandlere og andre, der arbejder med stressbehandling, en indføring i den metakognitive teori og viser, hvordan terapiformen kan bruges effektivt over for stressramte. Få en smagsprøve her: 


Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR)

Følg os på Facebook