Neokognitivt Institut – Institut for moderne psykologi

 

Neokognitivt Institut er et moderne psykologcenter, der både tilbyder psykologisk behandling, fagkurser, uddannelser og supervision samt beskæftiger sig med udvikling og testning af psykologiske behandlingsmodeller. Vores mål er at finde frem til de mest effektive psykologiske metoder, der kan være med til at afhjælpe psykisk lidelse eller mistrivsel samt fremme menneskets iboende ressourcer og udviklingsmuligheder. Vores loyalitet ligger udelukkende hos klienten, og derfor efterstræber vi en integration af de bedste eksisterende behandlingsmetoder.

Vores ambition er at være med til at gøre en forskel. Vores vision er dygtiggørelse af terapi- og behandlingsfeltet.

Betegnelsen neokognitiv psykologi dækker over moderne kognitive terapier, der hører under den 3. bølge. Neokognitivt Institut har således specialiseret sig inden for de nyeste former for kognitive terapier og især metakognitiv terapi (som er vores spidskompetence) samt  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Endvidere har vi en stor interesse for neuropsykologi, eftersom dette område er af afgørende betydning for vores psykologiske arbejde.

Instituttet tilbyder også vejledning omkring de forskellige nyere kognitive terapier.

Neokognitivt Institut har også en psykoterapeutisk afdeling, som tilbyder psykologisk behandling af voksne, unge og børn, nemlig Metakognitiv Psykologklinik.

Instituttets medarbejdere er primært universitetsuddannede psykologer, der har videreuddannet sig inden for neokognitive psykologiske retninger. Endvidere samarbejder vi med andre relevante fagpersoner og institutioner.

Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR).

Følg os på Facebook.