Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

 

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er en evidensbaseret og systematiseret behandlingsform. DAT tilhører den 3. bølge af kognitive terapier og integrerer mindfulness, mentalisering, kognitiv terapi og adfærdsterapi. Terapiretningen blev oprindeligt udviklet af professor i psykologi Marsha M. Linehan i begyndelsen af 1990erne til behandling af emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline type (BPD).

Det specielle ved BPD er ustabilitet i evnen til at regulere stærke følelser og impulser. Omdrejningspunktet i dialektisk adfærdsterapi er netop at styrke evnen til følelsesregulering. Andre typiske problemstillinger ved BPD er: usikker identitetsfølelse, sort-hvid tænkning, tendens til selvdestruktiv adfærd og tomhedsfølelse samt vanskeligheder ved at etablere og opretholde sunde relationer. DAT er senere hen blevet tilpasset andre klientgrupper, hvor vanskeligheder i følelsesregulering også synes at være i centrum. Dette kan eksempelvis forekomme ved andre personlighedsforstyrrelser, misbrugsadfærd, spiseforstyrrelser, selvskade (fx cutting) og selvmordsadfærd samt par- og familierelaterede problemstillinger med højt konfliktniveau.

Traditionelt består DAT af to sideløbende behandlingsforløb: et gruppeterapeutisk forløb og et individuel terapiforløb. I den individuelle terapi arbejdes der med de individuelle problemstillinger, hvor de sværeste problemstillinger behandles først. I gruppeterapien er der fokus på færdighedstræning af fire primære behandlingselementer:

  1. Regulering af følelser – målet er at opnå evnen til ikke at lade sig styre af eksempelvis følelsen af skam og skyld.
  2. Relationsfærdigheder – målet er at kunne skabe og opretholde sunde relationer.
  3. Opmærksomhedstræning – målet er at lære at acceptere negative tanker og følelser, der kommer indefra.
  4. Krisefærdigheder – målet er at lære at udholde og håndtere ydre kriser uden at forværre situationen ved eksempelvis at udøve selvskade eller selvmordsadfærd.

Behandlingsforløbet kan vare op til 1 år afhængig af den enkelte klients behov.