Mindfulness-baseret psykoterapi

 

Mindfulness-baseret psykoterapi er inspireret af buddhistisk meditation og livsfilosofi. Træning i mindfulness indgår som et vigtigt behandlingselement i forskellige terapeutiske retninger, såsom mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), dialektisk adfærdsterapi (DAT), acceptance and commitment therapy (ACT) samt medfølelsesfokuseret terapi.

Jon Kabat-Zinn definerer mindfulness som ”en særlig måde at styre opmærksomheden på med hensigt i øjeblikket uden at vurdere det, vi retter opmærksomheden på1 Mindfulness hentyder til evnen til at være fuldstændig opmærksom i øjeblikket – på en bevidst, åben, venlig og nysgerrig måde – uden at evaluere eller dømme sine tanker. Mindfulness handler om at registrere og acceptere sine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og oplevelser uden at forholde sig handlende til dem.

De automatiske opmærksomhedsprocesser, der ofte bidrager til, at mange psykiske lidelser vedligeholdes, kan bremses vha. mindfulnesstræning. Et formål med træningen er at blive i stand til at ”adskille” sig fra negative tanker, ubehagelige kropsfornemmelser og aversive følelser. Evnen til adskillelse er bl.a. betinget af at genvinde kontrol over opmærksomheden, hvilket er et primært fokus i mindfulness-baseret psykoterapi. Selve træningen foregår både i terapien og i form af hjemmearbejde, hvor klienten træner bevidst nærvær (mindfulness) i daglige aktiviteter.

Der er stærke indikationer for, at mindfulness kan påvirke hjernen. Eksempelvis har studier vist, at det at bevidst rette sin opmærksomhed mod noget kan ændre hjernen og dermed udnytte hjernens plastiske evne. Denne evne bliver imidlertid ikke udnyttet, når man handler på autopilot eller automatik – da opmærksomheden i dette tilfælde ikke anvendes bevidst.

1Schenstrom, O. (2011). Mindfulness i din hverdag. Veje til nærvær. Schønberg: København K. (s. 37.)

2 Sigal, Z. V., Williams J. M. G., & Teasdale J. D. (2013). Mindfulness baseret kognitiv terapi mod depression. Hans Reitzels Forlag.