Specialiseret neokognitivt kursus med hovedvægt på metakognitiv teori og metode for dig, der arbejder med unge og unge voksne

(Kursus: 6 dage/36 timer)

Et neokognitivt kursus med hovedvægt på metakognitiv teori og metode for dig, der arbejder med psykisk sårbare unge mennesker, og som efterspørger konkrete, effektive og straks-anvendelige redskaber indenfor den 3. bølge af kognitive terapier. Der udstedes kursusbevis.

OBS: Dette kursus afholdes kun efter aftale med virksomhed ved tilmelding af flere medarbejdere. Det kan være hos os, hos jer eller virtuelt. Datoer kan (så vidt muligt) tilpasses jeres kalender. Kontakt: info@neokognitiv.dk.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til relevant fagpersonale, som til dagligt arbejder med psykisk sårbare unge i alderen 13 år og opefter.

Kursusbeskrivelse

Den neokognitive tilgang til psykiske problemstillinger hos unge kendetegnes ved, at den tager udgangspunkt i de vigtigste teknikker og metoder indenfor den 3. bølge af kognitive terapier (og herunder metakognitiv terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og Mindfulness-baseret psykoterapi). En vigtig fællesnævner for disse terapiformer er, at det ikke er indholdet af eksempelvis tankerne eller deres årsagssammenhæng til barndommen, der anfægtes for at opnå psykisk bedring – en fokusering på det indholdsmæssige menes at være med til at vedligeholde og i værste fald forværre psykisk mistrivsel. Uddannelsens hovedvægt er metakognitiv teori og metode.

I stedet mener man, at det er copingstilen, der skal ændres. Her taler man om de strategier, som en person anvender til at håndtere bestemte følelser eller tanker. Det er netop de uhensigtsmæssige copingstrategier, der er i fokus indenfor denne bølge af kognitive terapier, og ved hjælp af konkrete redskaber og øvelser kan strategierne ændres, således at psykisk bedring kan opnås.

Kurset tager primært afsæt i den metakognitive teori og metode. Metakognitiv terapi er en transdiagnostisk metode, hvilket vil sige, at den er anvendelig på flere psykiske problematikker. Mange psykologiske vanskeligheder opstår nemlig, når vi fokuserer overdrevent meget på nogle bestemte kognitioner så som bekymringer, spekulationer, grublerier, symptomtjek, monitorering af inde- eller udefrakommende trusler mm. Dette psykiske fænomen kaldes for CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom) og kan findes bag mange psykiske problematikker og primært ifm angst- og depressionslidelser. Når man får et indblik i, hvordan CAS dannes, kan man gå ind og aktivt arbejde forebyggende ved bl.a. at minimere risikoen for CAS-udvikling – eller retroaktivt ved at minimere eksisterende CAS.

Institutleder Linda Burlan Sørensen udtaler: “Vi er tænkende væsner. Vi tænker meget, og vi tænker det meste af tiden. Det er helt normalt. Tankernes indhold er varieret og kan rumme mange forskellige karakteristika: glade tanker, triste tanker, bekymringstanker, grimme tanker, katastrofetanker osv. Det, der gør, at vi er forskellige, er, hvordan vi reagerer på vores tanker, dvs. om vi kan lade dem være i fred uden at gruble eller bekymre os unødvendigt meget. Bekymringer og grublerier er nemlig nogle af de mest typiske uhensingtsmæssige copingstrategier, der ligger bag psykisk mistrivsel, og det er netop disse ufrugtbare processer, den metakognitive tilgang anfægter.”

Endvidere omfatter kurset undervisning i forskellige psykiske lidelser og problemstillinger, som forekommer særligt hos denne målgruppe. De repræsentative problemstillinger, som kurset fokuserer på, er: depression, generaliseret angst, obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), PTSD social angst (herunder selvværdsproblematikker), misbrug, selvskade, ADHD m.fl.

Vi vil særligt kigge på, hvordan man som professionel i sin tilgang og i mødet med den unge kan være med til at understøtte den proces som den unge gennemgår mod psykisk bedring. På denne del af kurset vil du lære om, hvor vigtigt det er at skelne mellem adfærd, der fra den voksnes side kan fremme psykisk trivsel samt adfærd der kan være med til at vedligeholde psykisk mistrivsel.

Udbytte af kurset

På kurset vil du bl.a. lære om:

  • Den neokognitive forståelse af hvad psykisk trivsel og mistrivsel skyldes med særligt fokus på den metakognitive teori og metode
  • Uhensigtsmæssige metakognitioner og copingstrategier der danner grundlaget for udviklingen og vedligeholdelsen af psykiske symptomer hos unge
  • Det metakognitive syn på årsagen til specifikke psykiske vanskeligheder og psykiske lidelser såsom depression, generaliseret angst, OCD, PTSD, social angst (herunder selvværdsproblematikker), psykotiske lidelser og misbrug samt selvskadende- og udadreagerende adfærd
  • Konkrete og straks anvendelige psykologiske redskaber, som du kan bruge i arbejdet med det psykisk sårbare unge menneske

Derudover vil der på kurset være:

  • Demonstration af redskaber fra undervisningen
  • Video- og audiodemonstrationer
  • Feedback på anvendelse af redskaber
  • Masser af øvelser

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

Praktiske oplysninger

Pris: Efter aftale

Sted: Neokognitivt Institut (København).

Tilmelding: Klik her.

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før aftalt kursusstart. Fra dette tidspunkt sker der ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.