Metakognitivt misbrugsbehandlingskursus

Kursus (5 dage 30 timer); Dette kursus afvikles udelukkende ved bestilling af arbejdspladser/huskursus (fysisk eller online) for deres medarbejdere. (E-mail: info@neokognitiv.dk)

Neokognitivt Institut tilbyder et 5-dages misbrugsbehandlingskursus. Kurset er funderet i metakognitiv terapi og metode, hvis grundlæggende tankegang adskiller sig betydeligt fra andre terapeutiske retninger. Kursusgrundlæggeren er psykolog og metakognitiv ekspert Linda Burlan Sørensen, som har en omfattende erfaring med behandling af bl.a. alkoholafhængighed. Den metakognitive tilgang foreslår nye psykologiske metoder og teknikker, der både er konkrete og anvendelsesvenlige i arbejdet med misbrug.

Målgruppe

Relevante fagpersoner, der har lyst til at få en større viden om, hvordan den metakognitive tilgang kan anvendes ifm misbrugsbehandling.

Kursusbeskrivelse

Misbrugskursets teoretiske ståsted er nyere evidensbaserede kognitive terapier med hovedvægt på metakognitiv terapi. Denne relativ nye psykologiske tilgang forestår en på mange måde revolutionerende og forfriskende forståelse af psykiske problematikker.

“Vi har været vant til at se på vores tanker, som om de indeholder en form for sandhed, der i sig selv har værdi og betydning, og som er med til at definere os som mennesker. Inden for den metakognitive tilgang betragter man derimod tanken på en helt anden måde og giver den en anden betydning. Tankerne betragtes blot som elektriske impulser i vores hjerne, som får den betydning, vi selv vælger at give dem. Indholdet af vores tanker er ligegyldigt. Det handler om, hvordan vi forholder os til vores tanker, og hvordan vi styrer vores tankeprocesser. Det er essensen af den metakognitive terapi.” (Fra bogen: “Fængslende Tanker-Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi” (2018) af Linda Burlan sørensen)

Mange psykologiske vanskeligheder opstår nemlig, når vi fokuserer overdrevent meget på nogle bestemte kognitioner så som bekymringer, spekulationer, grublerier, symptomtjek, monitorering af inde- eller udefrakommende trusler mm. Dette psykiske fænomen kaldes for CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom) og kan findes bag mange psykiske problematikker og primært ifm angst- og depressionslidelser. Men udgangspunkt i ovenstående kan alkoholmisbruget betragtes som et forsøg på at fjerne eller reducere CAS. Desværre virker denne strategi ikke som ønsket – men tvært imod. Konsekvenserne er omfattende for personen, og i virkeligheden sker der en forstærkning af det kognitive opmærksomhedssyndrom. Derfor er det af afgørende betydning at få en forståelse af, hvordan CAS dannes og vedligeholdes, for derefter aktivt at anvende nogle reelt effektive redskaber. Den metakognitive tilgang omfatter også konkrete og nemt anvendelige teknikker, som de fleste med gavn kan lære at anvende med det samme.

Ambivalens er et hyppigt fænomen, som man møder i arbejdet med misbrugsproblematikker. Og det behøver slet ikke være et dårligt tegn. I arbejdet med klienter er det afgørende for fagpersonen at kunne vurdere, hvornår motivationen ikke helt er til stede, hvilke dele af motivationen er problematiske, og hvilke terapeutiske metoder der kan anvendes i denne forbindelse. Undervisningen her lægger vægt på specifikke redskaber til at undersøge og styrke klientens motivation samt en dybere forståelse af, hvad der kan være motivationsskabende for individet generelt. En grundig forståelse af motivationens bagvedliggende mekanismer er således af stor betydning ifm. misbrugsbehandling.

Emner og datoer (alle dage 9-15.30):

  • Dag 1+2: Introduktion til metakognitiv terapi og herunder metoder, teknikker samt øvelser og træning. Depression og depressive tilstande
  • Dag 3: Den motiverende samtale; en grundig indføring i motivationsteori samt konkrete arbejdsinstrumenter
  • Dag 4: En metakognitiv misbrugsmodel
  • Dag 5: En metakognitiv misbrugsmodel – fortsat – samt øvelser, træning og forslag til anvendelse af modellen i praksis. Repetition og opsamling: metakognitive metoder og

Der udstedes kursusbevis.

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Rollnik, S. & Miller, W.R. (2011): ”Den motiverende samtale”, Hans Reitzels Forlag

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Man behøver ikke købe eller læse bøgerne før kursusstart.

Praktiske oplysninger

Dette kursus afvikles udelukkende ved bestilling af arbejdspladser/huskursus (fysisk eller online) for deres medarbejdere. Kurset udbydes således ikke for enkelte interesserede – men kun for grupper af medarbejdere efter konkret aftale med arbejdsplads.

Pris og datoer: Efter aftale med bestillingsvirksomhed

Sted: Neokognitivt Institut; hos jer eller virtuelt

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før kursusstart (uanset om kurset fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset om tilmeldingen til kurset først er sket kort før kursusstart.). Fra dette tidspunkt sker der ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.