5-dages kursus i metakognitiv terapi: teori og metode (for psykologer og læger)

Kursus (5 dage 30 timer); Dette kursus afholdes delvist online og delvist via fremmøde i København. Dette kursus kan også tages udelukkende online.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til psykologer og læger og kan godkendes under specialistuddannelsen af Dansk Psykolog Forening som: Anden teoretisk referenceramme (kognitiv) 12.4.4.2.3. (30 timer), Psykotraumatologi 14.4.4.2.4. valgfri del (max 24 timer), Psykopatologi 13.4.4.2.3 Behandling (12 timer) samt Sundhedspsykologi med voksne 11.4.4.2.2. intervention i klinisk arbejde (30 timer). Underviser på kurset er Linda Burlan Sørensen, autoriseret klinisk psykolog, Specialist i psykoterapi og supervision. Læs mere om Linda HER. (HER kan du finde et 5-dages kursus i metakognitiv terapi for alle andre faggrupper).

Kort om kursets indhold

Den metakognitive tilgang er en relativ ny psykologisk retning, og dens effekt på især angst- og depressionslidelser synes at være ret lovende. Metakognitiv terapi er markant anderledes ift. alle de andre terapiformer, idet den udelukkende arbejder med omstrukturering af metakognitioner (det terapeutiske arbejde foregår på det metakognitive niveau). Eftersom selve “tanken” ikke betragtes som et bærende element for psykisk mistrivsel, beskæftiger man sig slet ikke med tankens indhold, som derfor ikke forsøges omstruktureres til noget mere “hensigtsmæssigt”.

Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vores fokuspunkt i stedet skal være selve de psykiske processer, der fører til en forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt kognitivt indhold. Denne overfokusering på nogle bestemte tankeprocesser (fx bekymringer og grublerier) kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi tænker over egne tankeprocesser, og hvordan denne tænkning om tænkningen påvirker vores psykiske liv.

Med andre ord mener man ud fra en metakognitive tilgang, at det ikke er selve tankerne eller følelserne, der står bag udviklingen af psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser, men at der er tale om uvirksomme kognitive copingsstrategier. Hvis jeg fx har en overbevisning (metakognitiv antagelse) om, at jeg ikke har indflydelse på egne tankeprocesser, eller at tanker kan være skadelige eller farlige, så er det netop disse (meta)kognitioner og deres konsekvenser for individet, at man skal kigge på, og slet ikke på tankernes indhold.

At arbejde metakognitivt betyder helt konkret, at terapeuten arbejder koncentreret og konsekvent med klientens metakognitioner. Det er således essentielt, at hele det terapeutiske arbejde foregår på det det metakognitive plan, således at klientens metakognitive bevidsthed dyrkes og styrkes.

Der udstedes kursusbevis.

Oversigt over undervisningsdage og indhold:

Datoer for efterårskurset 2022: 7+8 september (Fysisk undervisning), 12+13 oktober (online undervisning) samt 24. november (online undervisning). (Delvist fysisk fremmøde og online undervisning; Husk venligst at oplyse HOLD 1 ved tilmelding)

NB. Hvis du ønsker at tage kurset som udelukkende online undervisning, er datoerne følgende: 24+25 august, 12+13 oktober samt 24. november. (Husk venligst at oplyse HOLD 2 ved tilmelding)

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Online undervisning: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Dag 1: Introduktion til metakognitiv terapi (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Dag 2: Metakognitiv terapi fortsat (den generiske model samt kort om depression) (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Dag 3: Metakognitiv terapi ved socialangst (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Dag 4: Metakognitiv terapi ved OCD (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Dag 5: Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom samt opsamling og afslutning (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2021): “Gruppeforløb med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter”, SPITZEN Publish

Esbjørn, Barbara Hoff et al. (2016): “Metakognitiv terapi til børn med angst”

NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før kursusstart. 

Praktiske oplysninger

Pris: 13.950 kr. (For selve kurset – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Der tillægges ikke moms. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Kursusprisen kan efter aftale inddeles i 2 rater á 7.475 kr. inkl. administrationsgebyr. Den første rate skal betales før kursusstart og den anden ca. midtvejs. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Tilmelding: klik her. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Afbudsregler samt fravær: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage. Dette gælder også ifm. fx sygdom eller andre uforudsigelige hændelser. Du har dog ret til 10 pc. fravær for at kunne opnå et kursusbevis..

Sted:

Når oplyst, at undervisningen afholdes virtuelt: Vi mødes virtuelt via Zoom(Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. Flere praktiske oplysninger får du tilsendt efter din tilmelding til kurset. 

Når oplyst, at undervisningen afholdes ved fysisk fremmøde: Mødes vi på Neokognitivt Institut i København.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook.