Intensivt 2-dages metakognitivt kursus i social angst

 

Indtil videres tilbyder vi ikke længere dette kursus i denne form, for metoden skal helt forstås, før man kan anvende den på specifikke lidelser. Derfor henviser vi til vores 5-dages kursus i metakognitiv terapi. 

Kursus: (2 dage/12 timer); Kursus udbydes i København. (Efter aftale kan kurset afholdes på jeres arbejdsplads, for jeres medarbejdere)

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til fagfolk, der arbejder inden for sundheds- og socialsektoren, og som gerne vil vide mere om, hvordan den metakognitive tilgang forstår social angst samt få nogle konkrete metakognitive redskaber.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen eller terapien foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab. Hvis det viser sig, at reglerne for socialt samvær fortsætter i et stykke tid endnu eller endda skærpes, har vi gode erfaringer med virtuel undervisning og supervision, og således vil undervisningen/supervisionen afholdes som planlagt. Vi mødes blot på en anden måde.

Kursets indhold

Selv om de fleste af os har en forståelse af, at vi mennesker er forskellige, og at vi har forskellige personlighedstræk samt behov for sociabilitet, så lever vi i et samfund, som kræver, at vi kan begå os socialt på en bestemt måde. Med andre ord skal der ikke meget til, før man får en fornemmelse af, at man ikke kan leve op til de stillede krav.

Flere og flere mennesker og ikke mindst børn og unge udvikler social angst af forskellige grader og betydning for deres livsførelse. I vores kliniske praksis har vi konstateret et bekymrende antal henvendelse vedr. denne form for psykisk mistrivsel, som for mange har en invaliderende effekt på deres trivsel og sociale væren.

Med udgangspunkt i metakognitiv terapi tilbyder vi dette intensive kursus for fagfolk, hvis overordnede formål er at introducere deltagerne for denne nye måde at forså den social angst på. Desuden er der ikke kun tale om en grundlægende anderledes forståelse af, hvad fx social angsten skyldes og hvordan den vedligeholdes, men kurset kommer også med helt konkrete forslag til, hvad man kan gøre for at afhjælpe denne lidelse.

Den metakognitive tilgang er en relativ ny retning inden for psykologien, og den præsenterer en på mange måder anderledes forståelse af psykisk lidelse og mistrivsel. Inden for den metakognitive tilgang mener man ikke, at det er tankernes indhold eller følelserne, der er det vigtigste for vores psykiske trivsel, men det er til gengæld vores metakognitioner, dvs. erkendelsen om tanker, følelser, kognitive processer osv. (“Tanker om tanker”). Med andre ord skal problemet søges i copingen og ikke i tankerne eller i de oplevede følelser. Alle mennesker har negative tanker om dem selv. Alle mennesker har en selvkritisk stemme, der aktiveres til tider. Det er helt normalt. Derfor giver det ikke megen mening set ud fra denne tilgang at omstrukturere noget, der ellers er helt naturligt, nemlig de såkaldte negative tanker. Deres tilstedeværelse er ikke den primære årsag bag den sociale angst.

Mange psykologiske vanskeligheder opstår nemlig, når vi fokuserer overdrevent meget på nogle bestemte kognitioner så som; bekymringer, spekulationer, grublerier, symptomtjek, monitorering af inde- eller udefrakommende trusler mm. Dette psykiske fænomen kaldes for CAS (Kognitivt Opmærksomhedssyndrom) og kan findes bag mange psykiske problematikker og herunder social angst. Når man får et indblik i, hvordan CAS dannes og vedligeholdes, kan man gå ind og aktivt arbejde forebyggende ved bl.a. at minimere risikoen for CAS-udvikling – eller retroaktivt ved at minimere eksisterende CAS. En effektiv reduktion af CAS vil resultere i en betydelig symptomreduktion af den sociale angst. Sidst men ikke mindst vil vi kigge på den metakognitive forståelse af selvværd og selvtillid, som i lyset af metodens teoretiske baggrund adskiller sig betydeligt fra et mere traditionelt syn på disse fænomener.

Udbytte af kurset 

 • Indsigt i hvad den metakognitive tilgang står for
 • Indføring i metakognitionernes betydning
 • Gennemgang af CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom)
 • Den sociale angst forstået ud fra den metakognitive tilgang
 • En dybere forståelse af metakognitive processer, der skaber, vedligeholde og evt. forstærker den sociale angst
 • Introduktion til den metakognitive sagsformulering ved social angst
 • Indsigt i en ny forståelse af, hvad “et lavt selvværd” skyldes
 • Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. klientarbejdet
 • Anbefalinger til hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte
 • Øvelser, demonstrationer og metakognitive metoder og teknikker

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

Praktiske oplysninger

Datoer og program:

 • Dag 1: introduktion til metakognitiv teori og metode – indsigt i det metakognitive tankesæt
 • Dag 2: metakognitive metoder og teknikker ifm. social angst

Datoer for næste kursus: 19. august + 16. september 2020

Tidsrum for begge dage: 9.00-15.30

Sted: Neokognitivt Institut /København

Pris: 4.995 kr. (For selve kurset – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Der tillægges ikke moms. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Tilmelding: Klik her. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Afbudsregler: : Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Fakturaen skal være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

Følg os på Facebook.