Kursus i den motiverende samtale

Kursus (2 dage/12 timer); Efter aftale kan kurset afholdes på jeres arbejdsplads, for jeres medarbejdere.

”Hvorfra fik alle vismændene den idé, at en mands ønsker skal være normale og rosværdige? Hvorfor forestillede de sig, at han uundgåeligt må efterstræbe det, der er fornuftigt og gunstigt?” Dostojevskij, Kældermennesket

Målgruppe

Relevant pædagogisk og sundhedsfagligt personale der ønsker at få indsigt i den motiverende samtale og herunder: teoretisk grundlag, anvendelse samt konkrete eksempler.

Kort beskrivelse af kurset

De fleste af os har en forståelse af, hvad motivation er, og hvad dens tilstedeværelse eller fravær kan få af betydning for vores handlinger. Men hvad sker der, når vi arbejder med mennesker, der ikke nødvendigvis synes at dele vores opfattelse af, hvad de burde eller skulle gøre? Som fagperson i et menneske orienteret arbejde kommer man ofte til at møde ambivalens eller modstand fra den anden. Hvad kan vi så gøre? Kan det overhoved lade sig gøre at fremme forandring hos en anden, hvilke redskaber kan vi anvende, og hvad kan det ikke lade sig gøre? Kurset vil sørge for at besvare disse spørgsmål med hovedvægt på konkrete og nemt anvendelige redskaber, der kan være motivations- og forandringsfremmende.

Hvad er den motiverende samtale?

Motivationssamtalen er en klientcentreret dialog, og er en styrende metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens. At være 100 pc. afklaret over for noget af stor betydning for en selv er nok mere undtagelsen end reglen. Fænomenet AMBIVALENS kender vi alle, og det spiller også en vigtig rolle ift. psykiske vanskeligheder. Motivationssamtalen sigter bevidst mod at afklare ambivalens og ofte mod ændringer i en bestemt retning. Der er således tale om en kommunikationsmetode og ikke et sæt teknikker (”Det er ikke et samling trick, man kan bruge til at få folk til at gøre, hvad de ikke selv ønsker.” Miller & Rollnick, Motivationssamtalen). Således er den motiverende samtale en formidlende kommunikationstilgang, der sigter mod fremkaldelse af naturlig forandring.

Udbytte af kurset

På kurset vil du bl.a. andet introduceres til:

  • hvad den motiverende samtale er, og hvordan kan den bruges i praksis – styrker og begrænsninger
  • sokratisk spørgeteknik
  • ambivalens: hvad er det?
  • sammenhængen mellem hvad vi (fagpersoner) ønsker på klientens vegne, og hvad klienten reelt ønsker og gør
  • hvilke typer klientudsagn, vi skal være særlig opmærksomme på, samt deres betydning for samtalen og på sigt for forandringen
  • hvordan vi finder frem til, hvilke udsagn der kan forandringsfremmende, og hvordan disse kan styrkes i samtalen
  • konkrete og straks anvendelige redskaber til den motiverende samtale generelt

Anvendt litteratur

Rollnik, S. & Miller, W.R. (2011): ”Den motiverende samtale”, Hans Reitzels Forlag

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Praktiske oplysninger

Datoer: 5+6 november 2018 (Begge dage: 9.00-15.30)

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Pris: 4.995 kr. (For selve kurset – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Der tillægges ikke moms. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Sted (København): Neokognitivt Institut

Tilmelding: Via hjemmesiden eller her.

Afbudsregler: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt sker der ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook