Metakognitive psykologiske redskaber i arbejdet med børn og unge

Kursus (2 dage/12 timer:); Kurset udbydes i København. (Efter aftale kan kurset afholdes på jeres arbejdsplads, for jeres medarbejdere)

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til pædagogisk og sundhedsfagligt personale, som i dets daglige virke møder børn eller unge mennesker.

Derfor skal du tage kurset

Den metakognitive tilgang foreslår en ny og anderledes forståelse af, hvordan psykiske vanskeligheder skabs, vedligeholdes og/eller forstærkes, og hvordan de helt konkret kan reduceres eller helt elimineres. Kurset koncentrerer sig om forskellige angst-, stress. og depressionssymptomer hos børn og unge.

Kurset centrerer sig om metakognitionernes betydning for psykisk trivsel eller mistrivsel og herunder CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom), hvilket kan betragtes som en helt anderledes eller endda revolutionerende forståelse af, hvad den egentlige årsag bag udviklingen af angst- og depressionslidelser kan være. Der er stærke indikationer for, at det ekstreme fokus, der har været på følelser og tanker inden for de sidste årtier, har medført betydelige negative konsekvenser for individet. I stedet for at udvikle modstandsdygtighed og lære relevante og effektive copingstrategier har individet udviklet en øget sårbarhed og reduceret tolerans ift. livets uundgåelige udfordringer. Således foreslår den metakognitive tilgang, at det netop er denne overdrevne selvfokusering, som barnet lærer tidligt i livet via bl.a. sine omgivelser, der danner grundlaget for udvikling af psykisk mistrivsel.

Endvidere præsenteres du på kurset for konkrete og straks anvendelige metakognitive redskaber, samt hvordan du kan videreformidle dem til barnet, således at det selv kan anvende dem. Og netop denne hjælp til selvhjælp er måske én af de mest værdifulde gaver, som vi kan give børnene og de unge mennesker.

Udbytte af kurset

 • På kurset lærer du bl.a. om:
  • Metakognitiv teori og metode
  • CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom)
  • Vigtigheden af metakognitive processer for både psykisk trivsel og mistrivsel samt for udviklingen af specifikke psykiske lidelser
  • Forebyggelsesmetoder: konkrete metakognitivt baserede metoder og teknikker
  • Konkrete og straks anvendelige metakognitive redskaber, som du kan bruge i kontakten med et barn/ungt menneske, der allerede udviser angst-. stress- og/eller depressionsymptomer
  • Copingstrategiernens betydning for det psykiske liv
  • Videreformidling af denne viden til modtageren (barnet eller det unge menneske), som således sættes i stand til både at forstå og hjælpe sig selv

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression, Guildford

Esbjørn, H.B. et al. (2016): “Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk Forlag

Sørensen, Linda Burlan (2018): Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

Praktiske oplysninger

Datoer for forårskurset 2020: 11+12 marts 2020 (Begge dage: 9.00-15.30)

LUKKET FOR TILMELDING/Udsolgt

Pris: 4.995 kr. (For selve kurset – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Der tillægges ikke moms. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Sted (København): Neokognitivt Institut

Tilmelding: Via hjemmesiden under Tilmelding eller her.

Afbudsregler: : Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.