Intensivt 2-dages metakognitivt kursus i OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand eller tvangslidelse)

 

Indtil videres tilbyder vi ikke længere dette kursus i denne form, for metoden skal helt forstås, før man kan anvende den på specifikke lidelser. Derfor henviser vi til vores 5-dages kursus i metakognitiv terapi. 

Kursus: (2 dage/12 timer); Kurset afholdes i København. (Efter aftale kan kurset eller dele af det afholdes på jeres arbejdsplads, for jeres medarbejdere – fysisk eller virtuelt)

Målgruppe

Dette intensive 2-dages kursus henvender sig primært til relevant fagpersonale, der er interesseret i at få et indblik i den metakognitive forståelse af OCD samt diverse metoder og teknikker, der kan anvendes ifm denne lidelse.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab. Hvis det viser sig, at reglerne for socialt samvær fortsætter i et stykke tid endnu eller endda skærpes, har vi gode erfaringer med virtuel undervisning og supervision, og således vil undervisningen/supervisionen afholdes som planlagt. Vi mødes blot på en anden måde.

Kursets overordnede formål

Det overordnede formål med kurset er at introducere kursisterne for en ny forståelse af de psykologiske mekanismer, der ligger bag udviklingen og vedligeholdelsen af OCD.

Heldigvis udvikler vi os konstant, og det gør vores måde at tænke og handle på også. Hvis man bare tænker på, hvor anderledes Danmark så ud for blot 50 år siden, og hvor mange af de ting, som vi gør i dag, ville have vakt foragt eller om ikke andet mistro eller manglende forståelse,  Og her kommer den metakognitive tilgang inde i billedet. En tilgang, der bl.a. foreslå, at en oplevelse af kontrol over egne tankeprocesser kan få afgørende betydning for ens psykiske trivsel. At det er muligt både at være menneske med det, der hører til en eksistens, samt lære at reducere unødvendig psykisk smerte.

Kurset er forankret i den sidste bølge af evidensbaserede kognitive terapier og herunder metakognitiv terapi. Dette betyder, at kurset centrerer sig om det afgørende betydning, som højere kognitive processer (bl.a. metakognition) har for udviklingen og vedligeholdelsen af OCD. Således skal konkrete og virksomme psykologiske redskaber, som kurset vil præsentere kursisterne for, findes på det samme metakognitive niveau.

Kursusbeskrivelse

OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand eller tvangslidelse) er en angstlidelse. Diagnosen gives til en person, der i høj grad er plages af tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner) i sin hverdag. Typiske OCD-symptomer kan omfatte: tvangstanker (fx ubehagelige tanker om at komme til at skade sig selv eller andre), trang til isolation, udadreagerende adfærd, tristhed, angst og hos nogle tvangsprægede ritualer (som fx overdreven håndvask, tjekke dør) samt  mentale ritualer (fx tæller- og visualiseringsritualer).

For de børn, unge og voksne, der rammes af OCD, og ikke mindst for deres nærmeste, kan tilstanden medføre store konsekvenser. Lidelsen kan eksempelvis påvirke negativt vedkommendes sociale relationer, selvværd, selvtillid, indlærings- og arbejdsevne osv. En person, der har OCD, udviser typisk stærke overbevisninger om, at nogle tanker (tvangstankerne) er vigtigere end andre mere neutrale tanker, hvorfor disse tanker får en overdreven opmærksomhed. Og hvad sker der med det, der er i fokus? Vokser, fylder meget mere end nødvendigt, og andre relevante livsaspekter træder således i baggrunden. Det er netop denne overdreven fokusering på specifikke tanker og/eller indre mentale billeder, der primært danner grundlaget for udvikling og vedligeholdelse af OCD.

Kurset vil bl.a. ruste dig med

  • Indsigt i en metakognitiv forståelse af OCD
  • En ny og revolutionerende forståelse af de psykiske mekanismer, der ligger bag OCD samt om de indre og ydre vedligeholdelsesfaktorer
  • En dybere forståelse af metakognitionernes afgørende betydning for psykisk trivsel, mistrivsel eller lidelse
  • Anbefalinger til hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte
  • Minimum 3 konkrete og nemt anvendelige psykologiske redskaber for fagpersonale eller pårørende som specifikt retter sig mod OCD
  • Minimum 3 effektive psykologiske redskaber som personer med en OCD-diagnose med fordel kan begynde at anvende med det samme

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

Praktiske oplysninger

Datoer og program:

  • Dag 1: introduktion til metakognitiv teori og metode – indsigt i metakognitivt tankesæt
  • Dag 2: metakognitive metoder og teknikker ifm. OCD

Datoer for næste kursus: 19. august samt 17. september 2020

Tidsrum for begge dage: 9.00-15.30

Sted: Neokognitivt Institut /København

Pris: 4.995 kr. (For selve kurset – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Der tillægges ikke moms. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Tilmelding: Direkte på hjemmesiden under Tilmelding eller klik her.

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Afbudsregler: : Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

Følg os på Facebook.