Datoer og program for fortsættermodulet (med start januar 2023)

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Kort introduktion til kognitiv terapi (BIT eller LBS) 25. januar 2023 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Forskelle og ligheder mellem kognitiv terapi og metakognitiv terapi samt perspektivering og praktisk anvendelse (CAE) 26. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (CAE) 27. januar 2023 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Medfølelse og medskabelse som mestringsstrategier (CAE) 1. marts (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

Metakognitiv meditation – et terapeutisk redskab (CAE) 2. marts (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion; snak om eksamensopgaven; snak om video-/audiosupervision den 10. og 11. maj (LBS) 3. marts (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.00

Eksistens og eksistentielle problemstillinger (Irvin Yalom). Og hvad med en metakognitiv tilgang i denne sammenhæng? (LBS) 19. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Individets vej til selvaccept og selvrespekt (CAE) 20. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (OBS: Til næste gang 10+11 maj – skal de studerende skal have med en audio- eller videooptagelse af en session på max 20 minutter. Den må gerne laves i studiegruppen eller på anden vis som rollespil) (CAE) 21. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

De studerendes video-og audiooptagelser/supervision (LBS eller BIT) 10. maj (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

De studerendes video-og audiooptagelser/supervision; hvis resterende tid øvelser og træning i par, grupper og plenum (LBS eller BIT) 11. maj (FYSISK FREMMØDE: OBS NY ADRESSE CENTER FOR INDRE RESPONS) 9-15.30

Parfremvisning af sessioner med udgangspunkt i forskellige cases (diagnosebestemte) samt drøftelser i plenum ift. valg af indhold, øvelser, fokus mm. (CAE) 12. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS NY ADRESSE CENTER FOR INDRE RESPONS) 9-15.00

Videodag: “Five approaches to Linda” – fx kognitiv terapi og objektrelationsterapi efterfulgt af metodeperspektivering; Dagens hovedemne er PSYKOTERAPI – begreber og definitioner. (LBS) 14. juni (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset ) 9-15.30

Supervision (LBS) 15. juni (FYSISK FREMMØDE – OBS NY ADRESSEpå instituttets adresse) 9-15.00

Performace-coaching med metakognitiv terapi(CAE) 9. august (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

Træningsdag og herunder life-demonstrationer. De studererende demonstrerer deres psykoterapeutiske evner i plenum ved bl.a. terapirollespil med medstuderende, selektiv rollespil med fokus på bestemte øvelser eller interventioner  osv. (CAE) 10. august (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Supervision (LBS) 11. august (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.00

Introduktion til dialektisk adfærdsterapi – DAT (CAE) 5. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

De studerendes audiodemonstrationer (alternativt plenumsdemonstrationer i form af rollespil). De studerende tager med en eller en del af en sessionsoptagelse med i audioform, som de afspiller i plenum efterfulgt af feedback. DEL 2; Alternativt: de studerende holder et kort oplæg om et (relevant) emne, som de brænder for, arbejder med eller vil vide mere om – om som på en eller anden måde også er relateret til metakognitiv terapi. (LBS) 6. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Supervision og feedback på egen stil (LBS) 7. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Træning af metakognitive sessioner med observatør (Fælles modul – vi er sammen og træner med et andet hold) (CAE) 1. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

Om hukommelse og falske erindringer (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold)  (LBS) 2. november (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 3. november (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.00

Træningsdag – herunder life-demonstrationer (underviserens) (CAE) 18. december (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Supervision (LBS) 19. december (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.00

20. decemberUndervisningsfri – de studerende arbejder med deres opgave/skal ikke mødes fysisk på instituttet.

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger ved uddannelsesstart. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 10. januar 2024 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 10. januar 2024 om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut februar/midt marts 2024.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.