Datoer og program for fortsættermodulet (med start januar 2022)

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Dag 1: Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det?/ Fælles modul (LBS); Dag 2: Evt. fortsættelse fra dag 1 samt plenumsdemonstrationer og diverse øvelser i grupper mm. 19+20 januar 2022 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Metodetræning på tværs af grupper (LBS)/ Fælles modul 21. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Om rehabilitering I (sundhedsfagligt) (CAE) 28. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Om rehabilitering II (habilitering – socialfagligt) (CAE) 1. marts (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 2. marts (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Indsigt i menneskets kompleksitet (CAE) 4. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

“Psyco-cookies”: Øvelsesdag (De studerende får hver især en opgave/et spørgsmål som skal løses/demonstreres i plenum; Spørgsmålene omfatter både metakognitiv terapi men også anden undervisning fra aktuelt år)  (LBS) 5. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 6. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser I (LBS) 9. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser II samt øvelser (LBS) 10. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CAE) 11. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Opsamling og repetition med fokus med den metakognitive tilgang (CAE) 20. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil  (LBS) 21. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15

Hvordan tanker bare er tanker – set i et filosofisk perspektiv (CAE) 10. august 2022 (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

At parkere sin forforståelse – Vi træner den åbne og nysgerrige tilgang i det terapeutiske rum. (CAE) 11. august 2022 (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil /snak om skriftlig opgave;  Den sidste time: aftale om/instrukser vedr. de studerendes oplæg den 5+6 oktober (LBS) 12. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

De studerendes oplæg (LBS) 5. oktober (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

De studerendes oplæg II (og hvis evt. resterende tid: træning i par, gruppe samt plenum (LBS) 6. oktober 2022 (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CAE) 7. oktober (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Motivation og den motiverende samtale (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 9. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Netværksdannelse for metakognitive terapeuter: Da dette modul netop sørger for, at 2 hold mødes, drøfter vi sammen, hvordan vi kan udnytte denne unikke mulighed. Eksempelvis: erfaringsudveksling,  netværksdannelse, dannelse af større/flere træningsgrupper, hvordan vi spreder det metakognitive budskab osv. De studerende må meget gerne komme med deres idéer til, hvordan vi udnytter dagens fulde potentilale til dens maksimum. Hvis resterende tid: øvelser og træning. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (LBS) 10. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Træning af metakognitive sessioner med observatør (CAE) 11. november (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Terapeutens metareflektioner om bl.a. den terapeutiske alliance, empati, samtalestyring samt egen metakognitiv bevidsthed (LBS) 7. december 2022 (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (LBS) 8. december 2022 (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) OBS! 9-15.00

Diskurs- og kulturforståelse – Hvordan klientens overbevisninger afspejler det samfund de lever i (CAE) 9. december 2022 (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) OBS! 9-15.30

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen senest den 3. september 2022 (gerne før). Selve opgavebesvarelsen skal sendes til Linda senest den 9. januar 2023. Opgaven kan dog sendes tidligere, hvis det passer bedst i jeres program – dog tidligst den 6. januar 2023. Vi snakker om opgaven ved udvalgt supervisionsdag. Feedback modtages pr. slut februar-midt april 2023 og snarest derefter uddannelsesbevis/diplom.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: foside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.