Datoer og program for fortsættermodulet (med start august 2022)

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Hvordan tanker bare er tanker – set i et filosofisk perspektiv (CAE) 10. august 2022 (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

At parkere sin forforståelse – Vi træner den åbne og nysgerrige tilgang i det terapeutiske rum.  (CAE) 11. august 2022 (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (OBS. Den sidste time bruges på at aftale/giver instrukser vedr. de studerendes oplæg den 5+6 oktober) (LBS) 12. august 2022 (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

De studerendes oplæg (LBS) 5. oktober 2022 (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

De studerendes oplæg II (og hvis evt. resterende tid: træning i par, gruppe samt plenum (LBS) 6.oktober 2022 (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CAE) 7 oktober 2022 (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Motivation og den motiverede samtale (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 9. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Netværksdannelse for metakognitive terapeuter: Da dette modul netop sørger for, at 2 hold mødes, drøfter vi sammen, hvordan vi kan udnytte denne unikke mulighed. Eksempelvis: erfaringsudveksling,  netværksdannelse, dannelse af større/flere træningsgrupper, hvordan vi spreder det metakognitive budskab osv. De studerende må meget gerne komme med deres idéer til, hvordan vi udnytter dagens fulde potentilale til dens maksimum. Hvis resterende tid: øvelser og træning. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (LBS) 10. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Træning af metakognitive sessioner med observatør (CAE) 11. november (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Terapeutens metareflektioner om bl.a. den terapeutiske alliance, empati, samtalestyring samt egen metakognitiv bevidsthed (LBS) 7. december 2022 (FYSISK FREMMØDEpå institutters adresse) 9-15.30

Gruppesupervision  (LBS) 8. december 2022 (FYSISK FREMMØDE – på institutters adresse) OBS! 9-15.00

Diskurs- og kulturforståelse – Hvordan klientens overbevisninger afspejler det samfund de lever i (CAE) 9. december 2022 (FYSISK FREMMØDE – på institutters adresse) OBS! 9-15.30

Kort introduktion til kognitiv terapi (BIT eller LBS) 25. januar 2023 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Forskelle og ligheder mellem kognitiv terapi og metakognitiv terapi samt perspektivering og praktisk anvendelse (CAE) 26. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (CAE) 27. januar 2023 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Medfølelse og medskabelse som mestringsstrategier (CAE) 1. marts (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

Metakognitiv meditation – et terapeutisk redskab (CAE) 2. marts (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion; snak om eksamensopgaven; snak om video-/audiosupervision den 10. og 11. maj (LBS) 3. marts (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.00

Eksistens og eksistentielle problemstillinger (Irvin Yalom). Og hvad med en metakognitiv tilgang i denne sammenhæng? (LBS) 19. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Individets vej til selvaccept og selvrespekt (CAE) 20. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (OBS: Til næste gang 10+11 maj – skal de studerende skal have med en audio- eller videooptagelse af en session på max 20 minutter. Den må gerne laves i studiegruppen eller på anden vis som rollespil) (CAE) 21. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

De studerendes video-og audiooptagelser/supervision (LBS eller BIT) 10. maj (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

De studerendes video-og audiooptagelser/supervision; hvis resterende tid øvelser og træning i par, grupper og plenum (LBS eller BIT) 11. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS NY ADRESSE CENTER FOR INDRE RESPONS) 9-15.30

Parfremvisning af sessioner med udgangspunkt i forskellige cases (diagnosebestemte) samt drøftelser i plenum ift. valg af indhold, øvelser, fokus mm. (CAE) 12. maj (FYSISK FREMMØDE – OBS NY ADRESSE CENTER FOR INDRE RESPONS ) 9-15.00

Videodag: “Five approaches to Linda” – fx kognitiv terapi og objektrelationsterapi efterfulgt af metodeperspektivering  14. juni (FYSISK FREMMØDE – Kvarterhuset) 9-15.30

Opsamling, repetition, anvendelse af opnået vide  på uddannelsen og evt. supervision (LBS) 15. juni (FYSISK FREMMØDE – OBS NY ADRESSE CENTER FOR INDRE RESPONS) 9-15.00

16. juniUndervisningsfri – de studerende arbejder med deres opgave/skal ikke mødes fysisk på instituttet

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger ved uddannelsesstart. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 30. juni 2023 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 30. juni om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut september/start oktober 2023.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.