Datoer og program for nyt hold med start den 11.01.2023

 

NYHED: For dette hold er certificering som metakognitiv stresscoach integreret i uddannelsen. Helt konkret betyder dette, at man får en certificering som metakognitiv stresscoach allerede efter stresscoachmodulerne (11+12 januar, 22+23 februar samt 27+28 marts 2023).

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 11. januar 2023 (LBS) ( (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 12. januar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 13. januar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Hvad er stress (og herunder akut vs. langvarig stress, om komorbiditet mellem forskellige psykiske lidelser og stress, om det transdiagnostiske aspekt ved metakognitiv terapi, fortsat arbejde med sagsformuleringer samt Detached mindfulness (med tilhørende øvelser og teknikker), opmærksomhedstræning (med tilhørende øvelser og teknikker). Fokus på omstrukturering af negative metakognitioner. Undervisningen omfatter endvidere plenumsdemonstrationer samt par- og gruppearbejde 22+23 februar (LBS/BIT) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision  (CAE) 24. februar (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Fortsat arbejde med sagsformuleringer, sessionsstrukturering, om metakognitiv sokratisk spørgeteknik, anfægtelse af positive metakognitioner, flere teknikker og metoder, masser af øvelser, demonstrationer og træning. Selve stresscoachcertificeringen finder sted løbende på dag 6, og den består af diverse mundtlige spørgsmål, der skal vise, at du har forstået metoden og er i stand til at anvende den. Det absolut vigtigste er, at du har opnået en relevant viden om den metakognitive metode og kan demonstrere, at du kan anvende teorien i praksis. Der udstedes kursusbevis: “Certificeret metakognitiv stresscoach”. 27+28 marts (LBS/BIT) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen stil (CAE) 29. marts (FYSISK FREMMØDE – på Institutes adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 15. maj (CAE) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  16. maj (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision  (LBS) 17. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma) (LBS) 7. juni (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Introduktion til ACT – Acceptance and Commitment Therapy (LBS/BIT) 8. juni (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (LBS/BIT) 9. juni (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (CAE) 14. august (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Om at arbejde metakognitivt med familier (CAE) 15. august (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (CAE) 16. august (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 4. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Evt. mere Choice efterfulgt af gruppesupervision (LBS) 5. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved misbrug (med fokus på alkohol) (CAE) 6. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Træning af metakognitive sessioner med observatør (Fælles modul – vi er sammen og træner med et andet hold) (CAE) 1. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

Om hukommelse og falske erindringer (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (LBS) 2. november (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 3. november (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.00

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag (CAE) 13. december (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning (LBS) 14. december (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

15 december 2023: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 15. december inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 7. januar inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 7. januar om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut februar/midt marts 2024 (hvis muligt før).

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook