Datoer og program for nyt hold med start den 17.08.2022

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 17. august 2022 (LBS) ( (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 18. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 19. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 28. september (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  29. september (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision  (BIT eller LBS) 30. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma) 26. oktober (LBS eller BIT)(ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metodetræning: Øvelser, par-og gruppearbejde, opsamling og strukturering af metakognitive redskaber (LBS eller BIT) 27. oktober (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (CAE) 28. oktober (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (CAE) 30. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Om at arbejde metakognitivt med familier (CAE) 1. december (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 2. december (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved misbrug (med fokus på alkohol) (LBS eller BIT) 18. januar 2023 (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Neurologi og tankeprocesser (CAE) 19. januar (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (CAE) 20. januar (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det? Dag 2: Evt. fortsættelse af dag 1 efterfulgt af metodetræning (CAE) 22+23 marts (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 24. marts (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Hvordan vi gennem udbredelse af metakognitiv terapi på bl.a. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe “ro i hovedet” omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (CAE) 26. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 27. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 28. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Introduktion til ACT – Acceptance and Commitment Therapy (CAE) 22. maj (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (CAE) 23. maj (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS eller BIT) 24. maj (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag (LBS) 21. juni (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning (LBS) 22. juni (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

23 juni 2023: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 23. juni inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 3. juli inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 3. juli om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut september/start oktober 2023 (hvis muligt før).

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner


Hvis man ønsker at fortsætte med at uddanne sig – tage ét år mere eller alle 4 år på psykoterapeutuddannelsen

Hvis man ønsker at fortsætte på det næste år, skal dette gøres via aktiv tilmelding – KLIK HER. Det er dog ikke nødvendigt at gensende dokumentation – blot udfylde tilmeldingen. Datoer og program for det næste år finder du HER.


Følg os på Facebook