Psykologiske undersøgelser

 

Den psykologiske undersøgelses formål er ressourceafklaring samt vurdering af funktionsniveau, og undersøgelsen centrerer sig omkring den enkelte persons kognitive og personlighedsmæssige ressourcer samt problemområder. Med udgangspunkt i den psykologiske undersøgelse kan der stilles handlingsforslag ifm. uddannelse, arbejde, behov for terapi mm.

Ofte er det en offentlig myndighed, der efterspørger en psykologisk undersøgelse, eftersom den kan give institutionen mulighed for at tilpasse deres praksis til den enkeltes (beboers/patients/klients) behov.

Selve undersøgelsen varer ca. 2-4 timer,og den består af samtale om de eksisterende vanskelige problemstillinger, afdækning af livshistorien og herunder potentielt relevante informationer ift. de oplevede vanskeligheder samt brug af standardiserede testinstrumenter.

Den psykologiske undersøgelse afdækker:

* Arbejdshukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne, psykomotorisk hastighed, verbal og visuel indlæring og hukommelse, sociale kompetencer, eksekutive funktioner mm.
* Vurdering af personlighed/personlighedstræk.
* Vurdering af angst- og depressionsniveau.
* Vurdering af generel begavelse.

Anvendte tests:

* WAIS, NE-O-PIR, MCMI, BAI, BMI m.fl.
* Øvrige tests: neuropsykologisk testbatteri, WMS-III, BADS, WCST, RCFT m.fl.

Endvidere laver vi også forældreevneundersøgelser efter Socialstyrelses retningslinjer.