Vi tilbyder:

 

  • Terapi for børn og unge (vi anvender de nyeste evidensbaserede behandlingsmetoder, og herunder kognitiv og  metakognitiv terapi)
  • Familieterapi
  • Familierådgivning
  • Terapi og rådgivning ift. alkohol og andre misbrugsproblematikker
  • Psykologiske undersøgelser
  • WISC-IV
  • Forældreevneundersøgelser
  • Rådgivningsbistand ift. komplicerede børnesager
  • Supervision af fagpersoner, der arbejder med børnesager
  • Undervisning (af fx fagpersoner og plejefamilier) ift. relevante emner så som: barnets udvikling, omsorgssvigt, modstandsdygtighed, sundhedspsykologi, metakognitive redskaber i arbejdet med børn og unge, emotioner og relationer samt andre emner af interesse for jer.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Følg os på Facebook.