Alkohol- og misbrugsbehandling

 

At et stort forbrug eller et decideret misbrug af alkohol og andre stimulanser kan skabe store problemer for personen selv, men i høj grad også for de pårørende, arbejdspladsen og i sidste instans samfundet, kan der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved. Alkohol fx indgår i mange sammenhænge, og det kan være ret behageligt, hyggeligt, stemningsopløftende eller endda hæmningsopløsende at drikke sammen med sine kollegaer, venner eller bekendte.

Mange os gør det, mange os er glade for det, og mange af os kan styre alkoholindtagelsens mængde og hyppighed. Mange… Men ikke alle. Et længerevarende overforbrug af alkohol kan i mange tilfælde føre til afhængighed, således at personen bliver underlagt alkoholens magt. Denne personlige tragedie er smittende som en virus, eftersom vi ikke bor alene på en øde ø. De nærmeste omgivelser kommer til at mærke det først, og som ringe i vandet spreder de dårlige konsekvenser sig videre til naboer, venner, bekendte, arbejde, kommune, sundhedsvæsen og samfund. Alle ender med at betale en høj pris.

En skærpet opmærksomhed på misbrugsproblematikker er allerede et stort skridt i den rigtige retning. Fordi der er hjælp at hente: både præventivt og behandlingsmæssigt. Til dagligt arbejder vi både med folk, der har udviklet en afhængighed, men også med pårørende, arbejdsgivere og andre relevante arbejdspartnere. Vi tilbyder både behandling, rådgivning og kurser.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om løbende tiltag og metode. Vi anvender nemlig den mest lovende metode inden for kognitive terapier, nemlig metakognitiv terapi, og metoden synes at være yderst effektiv ift. både behandling af misbrug og som copingredskaber for pårørende, arbejdspladser, fagpersoner osv.