Datoer og program for nyt hold med start den 12.01.2022

 

Alle undervisningsdage ved fysisk fremøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback på egen stil samt online undervisning: 9-15.

(OBS.: Vi passer godt på vores kursister, klienter og medarbejdere, og således følger vi myndighedernes opfordringer og retningslinjer vedr. hensyntagen til hinanden. Derfor gennemføres de fleste af vores kurser og uddannelser som enten en kombination af fysisk og online undervisning eller kun online (hvis fysisk fremmøde måtte frarådes på et bestemt tidspunkt), således at der både tages højde for eventuelle Coronarelaterede anbefalinger eller restriktioner og i lige så høj grad for geografisk afstand, transporttid, transportomkostninger, arbejds- eller familiemæssige, tids- eller økonomiske begrænsninger mm. samt sidst men ikke mindst miljøvenlighed. Vi mødes, vi lærer og vi udvikler os. Blot på en virkelighedstilpasset måde.)

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

(OBS. Dette program er ikke endeligt – blot orientativt. De endelige datoer samt program og fremmødeform oplyses i løbet af september 2021.)

Introduktion til metakognitiv terapi 12. januar 2022 (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) 13. januar (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 14. januar  (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 9. februar (ONLINE UNDERVISNING)

OCD  10. februar (ONLINE UNDERVISNING)

Gruppesupervision 11. februar (ONLINE UNDERVISNING)

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma (LBS) 23. marts (ONLINE UNDERVISNING)

Metodetræning: Øvelser, par-og gruppearbejde, opsamling og strukturering af metakognitive redskaber 24. marts (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision (AL) 25. marts (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (MLA) 4. maj (ONLINE UNDERVISNING)

Om at arbejde metakognitivt med familier – fra konflikter til trivsel (MLA) 5. maj (ONLINE UNDERVISNING)

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 6. maj (ONLINE UNDERVISNING)

Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det? Dag 2: Evt. fortsættelse af dag 1 efterfulgt af metodetræning/ Fælles modul (LBS) 8+9 juni 2022 (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (MLA eller AL) 10. juni (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

De resterende datoer, program samt fremmødeform oplyses senest per ultimo september 2021. Orientativt kan du evt. kigge på program for tidligere hold – se fx her.

Følg os på Facebook