Datoer og program for nyt hold med start den 12.01.2022

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 12. januar 2022 (LBS) (FYSISK FREMMØDE – OBS! se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 13. januar (LBS) (FYSISK FREMMØDE – OBS! se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 14. januar  (LBS) (FYSISK FREMMØDE – OBS! se adressen HER) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 9. februar (MLA eller LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  10. februar (MLA, LBS eller AL) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision  (MLA eller LBS) 11. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma ) 23. marts (LBS, MLA eller AL) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metodetræning: Øvelser, par-og gruppearbejde, opsamling og strukturering af metakognitive redskaber  (MLA, AL eller LBS) 24. marts (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision (MLA, AL eller LBS) 25. marts (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (MLA) 4. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Om at arbejde metakognitivt med familier – fra konflikter til trivsel (MLA) 5. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 6. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det? Dag 2: Evt. fortsættelse af dag 1 efterfulgt af metodetræning/ Fælles modul (LBS og eller MLA og eller AL)  8+9 juni 2022 (FYSISK FREMMØDE) begge dage: 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (MLA eller AL) 10. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved misbrug (med fokus på alkohol) (AL eller MLA) 3. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Introduktion til basal neuropsykologi (AL) 4. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision (AL eller MLA) 5. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved spiseforstyrrelser (MLA) 14. september (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 15. september (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 16. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Hvordan vi gennem udbredelse af metakognitiv terapi på bl.a. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe “ro i hovedet” omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (MLA) 9. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (Al, MLA eller LBS) 10. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 11. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag (AL ELLER MLA) 14. december (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning  (LBS) 15. december (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

16. december: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 16. december inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 9. januar 2023 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 9. januar om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut februar/start marts 2023.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: foside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Følg os på Facebook