Datoer og program for fortsættermodulet (med start september 2020)

 

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer (Alle undervisningsdage fra 9-15.30; Supervision og feedback på egen stil/selvrefleksion samt metodetræning: 9-15).

Vedr. litteratur: vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning):

Hukommelse og falske erindringer (AL) 2. september 2020 (ONLINE)

Hukommelse og falske erindringer II (AL) 3. september 2020 (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 4. september (ONLINE)

Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (individ, par og familie) (BB) 30. september (ONLINE)

Video- audiosupervision: de studerende skal have en optagelse af en session på max 20 min med. Dette kan gøres som rollespil i studiegrupperne (LBS) 1. oktober (ONLINE) OBS: 9-15.30

Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (individ, par og familie) (BB) 2. oktober (ONLINE) OBS. 9-15.00

Intolerance of Uncertainty og Intolerance of Ambiguity I (AL) 11. november (ONLINE)

Intolerance of Uncertainty og Intolerance of Ambiguity II (AL) 12. november (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 13. november (ONLINE)

Hvordan vi kan anvende MCT som forebyggende strategi mod udvikling af spiseforstyrrelser blandt unge og voksne med risikoadfærd (MLA) 9. december (ONLINE)

Hvordan vi gennem udbredelse af MCT på bla. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe ro i hovedet omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (MLA) 10. december (ONLINE)

Metodetræning/Supervision (OBS. Den sidste time bruges på aftaler og opgavefordeling ift. oplæg den 27. januar) (LBS) 11. december (ONLINE)

De studerendes oplæg iht. opgavebeskrivelse I (LBS) 27. januar 2021 (ONLINE)

De studerendes oplæg iht. opgavebeskrivelse II (LBS) 28. januar (ONLINE)

Gruppesupervision (MLA) 29. januar (ONLINE)

De studerendes livedemonstrationer på “ukendt klient” (samt instrukser til den 26. maj) (MLA) 10. marts (ONLINE)

Skematerapi  (Jeffrey Youngs model) (LBS) 11. marts (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 12. marts (ONLINE)

Kendte psykologforsøg (AL) 27+28. april (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 29. april (ONLINE)

De studerendes oplæg – instrukser til oplæg sendes til jer ca. 3 uger før (MLA)  26. maj (ONLINE)

De studerendes oplæg (evt. fortsat) samt øvelser og metodetræning/ rollespil og andre demonstrationer (LBS) 27. maj (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 28. maj (ONLINE)

Pårørende til psykisk syge (AL) 23. juni (ONLINE)

Opsamling, repetition og afslutning: Hvad har jeg lært? Hvad tager jeg med mig? Hvad bruger jeg? Hvordan anvender jeg nu min teoretiske viden? (OBS. 9-15) (LBS) 24. juni (ONLINE)

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen senest den 30. april 2021 (gerne før). Selve opgavebesvarelsen skal sendes til Linda senest den 12. juli. Opgaven kan dog sendes tidligere, hvis det passer bedst i jeres program – dog tidligst den 20. juni 2021. Vi snakker om opgaven ved udvalgt supervisionsdag. Feedback modtages pr. slut august/primo september 2021 og snarest derefter uddannelsesbevis/diplom. OBS. Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: foside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal alle samles i ét dokument, som således skal sendes til os via mail.

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.