Datoer og program for fortsættermodulet (med start august 2021)

 

OBS. Alle undervisningsdage ved fysisk fremøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback på egen stil samt online undervisning: 9-15.

(OBS.: Vi passer godt på vores kursister, klienter og medarbejdere, og således følger vi myndighedernes opfordringer og retningslinjer vedr. hensyntagen til hinanden. Derfor gennemføres de fleste af vores kurser og uddannelser som enten en kombination af fysisk og online undervisning eller kun online (hvis fysisk fremmøde måtte frarådes på et bestemt tidspunkt), således at der både tages højde for eventuelle Coronarelaterede anbefalinger eller restriktioner og for geografisk afstand, transporttid, transportomkostninger, arbejds- eller familiemæssige, tids- eller økonomiske begrænsninger mm. samt sidst men ikke mindst miljøvenlighed. Vi mødes, vi lærer og vi udvikler os. Blot på en virkelighedstilpasset måde.)

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser (LBS) 25. august 2021 (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Personlighedsforstyrrelser fortsat samt træning (LBS) 26. august (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (samt aftale om de studerendes oplæg i studiegruppe den 5. oktober) (MLA) 27. august (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Resiliens: Hvordan kan resiliens gøre os mere modstandsdygtige overfor udefrakommende udfordringer. Hvordan vores mindset og vores vedholdenhed er med til at afgøre vores adfærd og livsomstændigheder (MLA) 4. oktober (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

De studerendes oplæg i studiegruppe (LBS) 5. oktober (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 6. oktober (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Pårørendearbejde ift. psykiske lidelser i familien (AL) 8. november (ONLINE UNDERVISNING)

Den motiverende samtale (AL) 9. november (ONLINE UNDERVISNING)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 10. november (ONLINE UNDERVISNING)

Differentiel diagnostik – om at skelne mellem psykiske lidelser (AL) 6. december (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Video- audiosupervision: de studerende skal have en optagelse af en session på max 20 min med. Dette kan gøres som rollespil i studiegrupperne (LBS) 7. december (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Evt. fortsat fra dagen før og den resterende tid: Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 8. december (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Dag 1: Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det?/ Fælles modul (LBS); Dag 2: Evt. fortsættelse fra dag 1 samt plenumsdemonstrationer og diverse øvelser i grupper mm. 19+20 januar 2022 (ONLINE UNDERVISNING)

Metodetræning på tværs af grupper (MLA)/ Fælles modul 21. januar (ONLINE UNDERVISNING)

Ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi (RfCBT, Edward Watkins) (AL) 28. februar (ONLINE UNDERVISNING)

Om selvmordstruede klienter og vurdering af selvmordsrisiko (AL) 1. marts (ONLINE UNDERVISNING) 

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 2. marts (ONLINE UNDERVISNING)

Indsigt i menneskets kompleksitet (MLA) 4. april (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

“Psyco-cookies”: Øvelsesdag (De studerende får hver især en opgave/et spørgsmål som skal løses/demonstreres i plenum; Spørgsmålene omfatter både metakognitiv terapi men også anden undervisning fra aktuelt år)  (AL) 5. april (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (samt aftale/instrukser om de studerenes oplæg næste gang samt snak om eksamensopgave) (LBS) 6. april (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

De studerendes oplæg (LBS) 9. maj (ONLINE UNDERVISNING)

De studerendes oplæg i studiegruppe samt evt. metodetræning – hvis ekstra tid (LBS) 10. maj (ONLINE UNDERVISNING)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (MLA) 11. maj (ONLINE UNDERVISNING)

Om vigtigheden om at kunne læse, forstå og forholde sig til forskning (AL) 20. juni (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil  (LBS) 21. juni (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online) OBS. til kl. 15.30

Undervisningsfri – eksamensstart  (LBS) 22. juni

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger ved uddannelsesstart.

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.