Datoer og program for fortsættermodulet (med start august 2021)

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

META PÅ META: Om terapeutens metakognitive bevidsthed. Vi arbejder også med Arbejdsark (LBS) 25. august 2021 (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Strukturering af metakognitive forløb (både individuelt og gruppe)  (MLA) 26. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (samt aftale om de studerendes oplæg individuelt eller i studiegruppe  til den 5. oktober) (MLA) 27. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15

De studerendes minioplæg/plenumsdemonstrationer og øvelser (LBS) 4. oktober (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Metakogitiv terapi ved par- og familier. Kort om par – og familieterapi generelt efterfulgt af et metakognitivt perspektiv 5. oktober (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 6. oktober (FYSISK FREMMØDE9-15

Om eksistentiel psykoterapi (LBS) 8. november (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Resiliens: Hvordan kan resiliens gøre os mere modstandsdygtige overfor udefrakommende udfordringer 9. november (CAE) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 10. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CLA) 6. december (ONLINE UNDERVISNING)

Differentiel diagnostik – om at skelne mellem psykiske lidelser (LBS) 7. december (ONLINE UNDERVISNING)

Video- audiosupervision: de studerende skal have en optagelse af en session på max 20 min med (evt. fra studiegrupperne). Alternativ kan dette gøres som rollespil i plenum (LBS) (ONLINE UNDERVISNING)

Dag 1: Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det?/ Fælles modul (LBS); Dag 2: Evt. fortsættelse fra dag 1 samt plenumsdemonstrationer og diverse øvelser i grupper mm. 19+20 januar 2022 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Metodetræning på tværs af grupper (LBS)/ Fælles modul 21. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Om rehabilitering I (sundhedsfagligt) (CAE) 28. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Om rehabilitering II (habilitering – socialfagligt) (CAE) 1. marts (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 2. marts (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Indsigt i menneskets kompleksitet (CAE) 4. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

“Psyco-cookies”: Øvelsesdag (De studerende får hver især en opgave/et spørgsmål som skal løses/demonstreres i plenum; Spørgsmålene omfatter både metakognitiv terapi men også anden undervisning fra aktuelt år)  (CAE) 5. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 6. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser I (LBS) 9. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser II samt øvelser (LBS) 10. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CAE) 11. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Opsamling og repetition med fokus med den metakognitive tilgang (CAE) 20. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil  (LBS) 21. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15

Undervisningsfri – eksamensstart  22. juni

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger ved uddannelsesstart.

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.